הקדמה:

ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים
ההסכם טעון אישור של ועדת אישורים, ועליו לעמוד במספר תנאים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • חוק הסכמים לנשיאת עוברים קובע כי השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על־מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין האם הנושאת להורים מיועדים.
 • יש להעביר את ההסכם לאישורה של ועדת אישורים. הוועדה יכולה לאשר את ההסכם אם הוא עונה על כל התנאים המפורטים להלן.

תנאים לאישור הסכם לנשיאת עוברים

 • על מנת שהסכם לנשאית עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד הן בתנאים שנקבעו בחוק והן בתנאים נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.

תנאים שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים

 • ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם בני זוג.
 • הצדדים להסכם (הן ההורים המיועדים והן האם הנושאת) הם בגירים תושבי ישראל.
 • כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי.
 • לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד.
 • לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 • המועמדת לאם נושאת אינה נשואה. אך אם ההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
 • האם הנושאת אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים.
 • הזרע המשמש להפריה חוץ גופית בתהליך הוא של האב המיועד והביצית אינה של האם הנושאת.
 • קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 • קיימת חוות דעת רפואית על התאמתם לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 • קיימת הערכה פסיכולוגית על התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים.
 • ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות.
 • אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.

תנאים נוספים שנקבעו ע"י הוועדה

 • דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך והבנת משמעות ההסכם ותוצאותיו.
 • גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך. ככל שגילם של ההורים המיועדים גבוה מגיל ההורות הטבעי והמקובל (52-48) יעלה משקלו של פרמטר זה במסגרת כלל שיקולי הועדה באשר להתאמת ההורים המיועדים.
 • גיל המועמדת לאם נושאת, לא יהיה פחות מ-22 ולא יעלה על 38, בעת הגשת המסמכים לועדה.
 • במידה שהמועמדת לשמש אם נושאת היא גרושה, עליה להיות לפחות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 • אם קיים ספק לגבי היות המועמדת לאם נושאת יהודיה פנויה, עליה לפנות לבית הדין הרבני באזור מגוריה לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה האישי.
 • האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 • מצבה הבריאותי של האם הנושאת תקין, והיא עברה לידות ללא סיבוכים.
 • האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 • האם הנושאת לא עברה יותר מ- 2 הליכי נשיאת עוברים, גם אם הליכים אלה לא הסתיימו בלידה.
 • לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
 • האם הנושאת עברה איבחון פסיכולוגי ועונה על אמות המידה בהתאם למפורט במסמך הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים- קווים מנחים הנדרשים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגיות.

מצבים שבהם לא תאושר פונדקאות

 • הוועדה קבעה רשימת מצבים, שבהם לא תאשר הסכם לנשיאת עוברים. המצבים מתייחסים למקרים שבהם האם הנושאת:
 1. עברה יותר מ- 3 לידות.
 2. עברה שתי לידות באמצעות ניתוחים קיסריים.
 3. הלידה האחרונה היתה מוקדמת – לפני שבוע 35 או שהילוד היה נמוך משקל לגיל ההריון מתחת לאחוזון החמישי.
 4. עברה הריון חוץ רחמי בעבר.
 5. הריונה האחרון הסתיים בהפלה יזומה עם הרחבת 10 HEGAR או יותר של צוואר הרחם.
 6. בעברה הרחקת שאריות הריון וחלל רחם פגום אלא אם הוכח שהפגם תוקן.
 7. בעברה ניתוחים העלולים להיות בעלי השלכות שליליות על מהלך הריון עתידי (למשל, ניתוחי קיצור קיבה למיניהם).
 8. בהריונה האחרון סבלה מסכרת הריונית.
 9. סובלת מיתר לחץ דם.
 10. בעברה סבלה מרעלת הריון בהריון שני או שלישי.
 11. סובלת מהשמנת יתר (משקל מעל 90 ק"ג או BMI מעל 30).
 12. סובלת מהרפס גניטלי או קונדילומה אקומינטה.
 13. עם מצב דיספלזיה בצוואר הרחם.
 14. סובלת ממחלה כרונית עם סיכון לסיבוכי הריון.
 15. עברה טיפול פסיכיאטרי או בעיצומו של טיפול כזה.
 16. מעשנת כבדה או משתמשת בסמים ואלכוהול.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.