(פסיקת בית הדין לעבודה)
שורה 31: שורה 31:
  
 
==רקע עובדתי ==
 
==רקע עובדתי ==
* התובעים  (העובדים) עבדו כמאבטחים  אצל הנתבעת המעסיקה, מחודש ינואר 2004 ועד ליום 21.6.04.
+
* מאבטחים הועסקו אצל מעסיק מסוים במשך כ- 6 חודשים.
 
* בהסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים הוסכם, בין היתר, על תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות | הודעה מוקדמת]] של  30 יום.
 
* בהסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים הוסכם, בין היתר, על תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות | הודעה מוקדמת]] של  30 יום.
*   החל מחודש מרץ 2004  ועד לסיום מועד עבודתם, הפחיתה  המעסיקה  את שכרם של העובדים, באורח חד צדדי ובלא הסכמתם.
+
* בפועל התפטרו העובדים תוך מתן [[הודעה מוקדמת להתפטרות|הודעה מוקדמת]] קצרה יותר מזו שנקבעה בהסכם העבודה, אך מתאימה לאור התקופה שנקבעה בחוק (6 ימים).
*  במהלך חודש יוני, לאחר 6 חודשי עבודה, הודיעו העובדים לנתבעת על התפטרותם , ללא מתן [[הודעה מוקדמת להתפטרות | הודעה מוקדמת]] של 30 יום כקבוע בהסכם.
+
* המעסיק קיזז משכרם סכומים שונים, בין היתר בגלל אי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום כפי שנקבעה בהסכם העבודה.  
* העובדים הגישו לבית הדין לעבודה תביעה כנגד המעסיקה לתשלום  פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, פדיון חופשה, החזרי ניכויים שנוכו משכרם, הוצאות נסיעה, דמי חגים ופיצוי בגין אי הפרשות לפנסיה.
+
* העובדים הגישו לבית הדין לעבודה תביעה כנגד המעסיק, אשר טען היה רשאי לקזז מהשכר את תמורת 30 ימי הודעה מוקדמת כנדרש בהסכם, ושאותו הפרו העובדים.
* לטענת המעסיקה היא רשאית לקזז מכל סכום שיימצא כי היא חייבת לתובעים, תמורת 30 ימי הודעה מוקדמת כנדרש בהסכם.
 
 
*בית הדין לעבודה דן בשאלה האם רשאי מעסיק  לקזז משכרו של עובד שהודיע על התפטרותו בתוך תקופה קצרה מזו הקבועה בהסכם, אך העומדת בדרישות חוק הודעה מוקדמת.
 
*בית הדין לעבודה דן בשאלה האם רשאי מעסיק  לקזז משכרו של עובד שהודיע על התפטרותו בתוך תקופה קצרה מזו הקבועה בהסכם, אך העומדת בדרישות חוק הודעה מוקדמת.
  
שורה 43: שורה 42:
 
* סעיף  12 לחוק קובע שהחוק לא בא לפגוע בכל זכות  הנתונה לעובד. בנוסף, עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק.
 
* סעיף  12 לחוק קובע שהחוק לא בא לפגוע בכל זכות  הנתונה לעובד. בנוסף, עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק.
 
* משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד [[הודעה מוקדמת לפיטורים#חלף הודעה מוקדמת|תמורת הודעה מוקדמת]] עבור תקופה ארוכה מזו שנקבעה בחוק.  
 
* משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד [[הודעה מוקדמת לפיטורים#חלף הודעה מוקדמת|תמורת הודעה מוקדמת]] עבור תקופה ארוכה מזו שנקבעה בחוק.  
*אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן [[הודעה מוקדמת לפיטורים]] כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד העובד יהיה חייב  במתן הודעה מוקדמת לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע  בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
+
*אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן [[הודעה מוקדמת לפיטורים]] כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב  במתן [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע  בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 
* מכיוון שהעובדים נתנו למעסיק [[הודעה מוקדמת להתפטרות|הודעה מוקדמת]] על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה יותר מ-6 ימים לפני שהפסיקו את עבודתם (כפי שנדרש בחוק), המעסיק לא היה רשאי לקזז משכרם [[הודעה מוקדמת להתפטרות#חלף הודעה מוקדמת|חלף הודעה מוקדמת]]עבור התקופה שנקבעה בהסכם העבודה (30 ימים).
 
* מכיוון שהעובדים נתנו למעסיק [[הודעה מוקדמת להתפטרות|הודעה מוקדמת]] על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה יותר מ-6 ימים לפני שהפסיקו את עבודתם (כפי שנדרש בחוק), המעסיק לא היה רשאי לקזז משכרם [[הודעה מוקדמת להתפטרות#חלף הודעה מוקדמת|חלף הודעה מוקדמת]]עבור התקופה שנקבעה בהסכם העבודה (30 ימים).
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
 +
*אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן [[הודעה מוקדמת לפיטורים]] כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע  בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 
* מעסיק אינו רשאי לקזז משכרו של עובד שנתן הודעה מוקדמת על התפטרותו בהתאם לקבוע בחוק, אך בתוך תקופה קצרה מזו שהסכימו הצדדים בחוזה העבודה
 
* מעסיק אינו רשאי לקזז משכרו של עובד שנתן הודעה מוקדמת על התפטרותו בהתאם לקבוע בחוק, אך בתוך תקופה קצרה מזו שהסכימו הצדדים בחוזה העבודה
 +
 +
==חשוב לדעת==
 +
* עובד המעוניין להתפטר ובהסכם העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק '''רשאי''' (אך לא חייב) לנצל את מלוא התקופה שנקבעה בהסכם והמעסיק חייב להמשיך ולהעסיק אותו במשך מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה או לשלם לו [[הודעה מוקדמת להתפטרות#חלף הודעה מוקדמת|חלף הודעה מוקדמת]]. למידע נוסף ראו [[ס"ע 9828-10-09 קאפח נ' אופטיקה הלפרין בע"מ ואח']].
 +
{{הערת עריכה|הערה=הנה עוד סיבה לכתוב ערך על פסק הדין הזה|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 14:57, 28 בפברואר 2017 (IST)}}
 +
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094m2_001.htm חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001]
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094m2_001.htm חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001]

גרסה מ־14:57, 28 בפברואר 2017

הקדמה:

מעסיק אינו רשאי לקזז משכרו של עובד שנתן הודעה מוקדמת על התפטרותו בהתאם לקבוע בחוק, אך בתוך תקופה קצרה מזו שהסכימו הצדדים בחוזה העבודה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בבירושלים
מס' תיק:
דמ (י-ם) 6700/04
תאריך:
04.01.2006

רקע עובדתי

 • מאבטחים הועסקו אצל מעסיק מסוים במשך כ- 6 חודשים.
 • בהסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים הוסכם, בין היתר, על תקופת הודעה מוקדמת של 30 יום.
 • בפועל התפטרו העובדים תוך מתן הודעה מוקדמת קצרה יותר מזו שנקבעה בהסכם העבודה, אך מתאימה לאור התקופה שנקבעה בחוק (6 ימים).
 • המעסיק קיזז משכרם סכומים שונים, בין היתר בגלל אי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום כפי שנקבעה בהסכם העבודה.
 • העובדים הגישו לבית הדין לעבודה תביעה כנגד המעסיק, אשר טען היה רשאי לקזז מהשכר את תמורת 30 ימי הודעה מוקדמת כנדרש בהסכם, ושאותו הפרו העובדים.
 • בית הדין לעבודה דן בשאלה האם רשאי מעסיק לקזז משכרו של עובד שהודיע על התפטרותו בתוך תקופה קצרה מזו הקבועה בהסכם, אך העומדת בדרישות חוק הודעה מוקדמת.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • בחוזה העבודה של התובעים, נקבע כי כל צד יהיה חייב בהודעה מוקדמת בת 30 יום. עם זאת, בהתאם להוראת סעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות עבור תקופת עבודה של חצי שנה, כל צד צריך לתת הודעה מוקדמת של 6 ימים בלבד.
 • סעיף 12 לחוק קובע שהחוק לא בא לפגוע בכל זכות הנתונה לעובד. בנוסף, עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק.
 • משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד תמורת הודעה מוקדמת עבור תקופה ארוכה מזו שנקבעה בחוק.
 • אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 • מכיוון שהעובדים נתנו למעסיק הודעה מוקדמת על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה יותר מ-6 ימים לפני שהפסיקו את עבודתם (כפי שנדרש בחוק), המעסיק לא היה רשאי לקזז משכרם חלף הודעה מוקדמתעבור התקופה שנקבעה בהסכם העבודה (30 ימים).

משמעות

 • אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 • מעסיק אינו רשאי לקזז משכרו של עובד שנתן הודעה מוקדמת על התפטרותו בהתאם לקבוע בחוק, אך בתוך תקופה קצרה מזו שהסכימו הצדדים בחוזה העבודה

חשוב לדעת

 • עובד המעוניין להתפטר ובהסכם העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק רשאי (אך לא חייב) לנצל את מלוא התקופה שנקבעה בהסכם והמעסיק חייב להמשיך ולהעסיק אותו במשך מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה או לשלם לו חלף הודעה מוקדמת. למידע נוסף ראו ס"ע 9828-10-09 קאפח נ' אופטיקה הלפרין בע"מ ואח'.
הערת עריכה
הנה עוד סיבה לכתוב ערך על פסק הדין הזה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 14:57, 28 בפברואר 2017 (IST)

חקיקה ונהלים

מקורות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.