מ (החלפת טקסט – "תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת ("חלף הודעה מוקדמת")" ב־"תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת)")
(10 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע= הוראה בחוזה עבודה שקובעת תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות|הודעה מוקדמת]] ארוכה מזו שנקבעה בחוק, מחייבת רק את המעסיק (במתן [[הודעה מוקדמת לפיטורים]] כאשר הוא מפטר את העובד)
 
| מידע= הוראה בחוזה עבודה שקובעת תקופת [[הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות|הודעה מוקדמת]] ארוכה מזו שנקבעה בחוק, מחייבת רק את המעסיק (במתן [[הודעה מוקדמת לפיטורים]] כאשר הוא מפטר את העובד)
 
| מידע 2= במקרה כזה עובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע  בחוק, ולא לפי ההסכם
 
| מידע 2= במקרה כזה עובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע  בחוק, ולא לפי ההסכם
 
| איסור= למעסיק אסור לקזז סכומים כלשהם מעובד הנותן [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] הקצרה מזו שהוסכם בחוזה העבודה אך לא קצרה מזו שקבועה בחוק  
 
| איסור= למעסיק אסור לקזז סכומים כלשהם מעובד הנותן [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] הקצרה מזו שהוסכם בחוזה העבודה אך לא קצרה מזו שקבועה בחוק  
|חשוב= העובד רשאי אך לא חייב לנצל את מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה שנקבעה בהסכם, ובמקרה כזה על המעסיק להמשיך ולהעסיקו במשך תקופה זו או לשלם לו [[הודעה מוקדמת להתפטרות#חלף הודעה מוקדמת|חלף הודעה מוקדמת]]
+
|חשוב= העובד רשאי אך לא חייב לנצל את מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה שנקבעה בהסכם, ובמקרה כזה על המעסיק להמשיך ולהעסיקו במשך תקופה זו או לשלם לו [[הודעה מוקדמת להתפטרות#תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת)|חלף הודעה מוקדמת]]
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
  
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[סיום יחסי עבודה]]
 
| [[סיום יחסי עבודה]]
שורה 20: שורה 20:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
<!--תיבת מידע חדשה-->{{פסק דין/תיבת מידע
+
{{פסק דין/תיבת מידע
 
|שם= לוי יניב ומזור רואי נ' כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ
 
|שם= לוי יניב ומזור רואי נ' כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ
 
|ערכאה=בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
 
|ערכאה=בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
שורה 40: שורה 40:
 
* בחוזה העבודה של התובעים, נקבע כי כל צד יהיה חייב בהודעה מוקדמת בת 30 יום. עם זאת, בהתאם להוראת [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094m2_001.htm#Seif3 סעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות] עבור תקופת עבודה  של  חצי שנה, כל צד צריך לתת '''הודעה מוקדמת של 6 ימים בלבד.'''
 
* בחוזה העבודה של התובעים, נקבע כי כל צד יהיה חייב בהודעה מוקדמת בת 30 יום. עם זאת, בהתאם להוראת [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094m2_001.htm#Seif3 סעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות] עבור תקופת עבודה  של  חצי שנה, כל צד צריך לתת '''הודעה מוקדמת של 6 ימים בלבד.'''
 
* סעיף  12 לחוק קובע שהחוק לא בא לפגוע בכל זכות  הנתונה לעובד. בנוסף, עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק.
 
* סעיף  12 לחוק קובע שהחוק לא בא לפגוע בכל זכות  הנתונה לעובד. בנוסף, עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק.
* משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד [[הודעה מוקדמת לפיטורים#חלף הודעה מוקדמת|תמורת הודעה מוקדמת]] עבור תקופה ארוכה מזו שנקבעה בחוק.  
+
* משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד [[הודעה מוקדמת לפיטורים#תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת)|תמורת הודעה מוקדמת]] עבור תקופה ארוכה מזו שנקבעה בחוק.  
 
*אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן [[הודעה מוקדמת לפיטורים]] כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב  במתן [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע  בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 
*אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן [[הודעה מוקדמת לפיטורים]] כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב  במתן [[הודעה מוקדמת להתפטרות]] לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע  בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
* מכיוון שהעובדים נתנו למעסיק [[הודעה מוקדמת להתפטרות|הודעה מוקדמת]] על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה יותר מ-6 ימים לפני שהפסיקו את עבודתם (כפי שנדרש בחוק), המעסיק לא היה רשאי לקזז משכרם [[הודעה מוקדמת להתפטרות#חלף הודעה מוקדמת|חלף הודעה מוקדמת]]עבור התקופה שנקבעה בהסכם העבודה (30 ימים).
+
* מכיוון שהעובדים נתנו למעסיק [[הודעה מוקדמת להתפטרות|הודעה מוקדמת]] על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה יותר מ-6 ימים לפני שהפסיקו את עבודתם (כפי שנדרש בחוק), המעסיק לא היה רשאי לקזז משכרם [[הודעה מוקדמת להתפטרות#תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת)|חלף הודעה מוקדמת]] עבור התקופה שנקבעה בהסכם העבודה (30 ימים).
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
שורה 49: שורה 49:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* עובד המעוניין להתפטר ובהסכם העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק '''רשאי''' (אך לא חייב) לנצל את מלוא התקופה שנקבעה בהסכם והמעסיק חייב להמשיך ולהעסיק אותו במשך מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה או לשלם לו [[הודעה מוקדמת להתפטרות#חלף הודעה מוקדמת|חלף הודעה מוקדמת]]. למידע נוסף ראו [[ס"ע 9828-10-09 קאפח נ' אופטיקה הלפרין בע"מ ואח']].
+
* עובד המעוניין להתפטר ובהסכם העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק '''רשאי''' (אך לא חייב) לנצל את מלוא התקופה שנקבעה בהסכם והמעסיק חייב להמשיך ולהעסיק אותו במשך מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה או לשלם לו [[הודעה מוקדמת להתפטרות#תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת)|חלף הודעה מוקדמת]]. למידע נוסף ראו [[עובד אינו יכול לכפות על המעסיק תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבועה בחוק]].
{{הערת עריכה|הערה=הנה עוד סיבה לכתוב ערך על פסק הדין הזה|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 14:57, 28 בפברואר 2017 (IST)}}
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094m2_001.htm חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094m2_001.htm חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001]
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
-->
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.
 
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
שורה 72: שורה 66:
 
[[קטגוריה:התפטרות]]
 
[[קטגוריה:התפטרות]]
 
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 +
 +
[[ar:اتفاقية العمل التي تحدد فترة بلاغ مسبق أطول من ما هو محدد في القانون، تُلزم المشغّل عند اقالة عامل ولكنها لا تُلزم العامل]]

גרסה מ־20:16, 10 בינואר 2019

הקדמה:

הוראה בחוזה עבודה שקובעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, מחייבת רק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד)
במקרה כזה עובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, ולא לפי ההסכם
למעסיק אסור לקזז סכומים כלשהם מעובד הנותן הודעה מוקדמת להתפטרות הקצרה מזו שהוסכם בחוזה העבודה אך לא קצרה מזו שקבועה בחוק
העובד רשאי אך לא חייב לנצל את מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה שנקבעה בהסכם, ובמקרה כזה על המעסיק להמשיך ולהעסיקו במשך תקופה זו או לשלם לו חלף הודעה מוקדמת

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
מס' תיק:
דמ (י-ם) 6700/04
תאריך:
04.01.2006
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • מאבטחים הועסקו אצל מעסיק מסוים במשך כ-6 חודשים.
 • בהסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים הוסכם, בין היתר, על תקופת הודעה מוקדמת של 30 יום.
 • בפועל התפטרו העובדים תוך מתן הודעה מוקדמת קצרה יותר מזו שנקבעה בהסכם העבודה, אך מתאימה לאור התקופה שנקבעה בחוק (6 ימים).
 • המעסיק קיזז משכרם סכומים שונים, בין היתר בגלל אי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום כפי שנקבעה בהסכם העבודה.
 • העובדים הגישו לבית הדין לעבודה תביעה כנגד המעסיק, אשר טען היה רשאי לקזז מהשכר את תמורת 30 ימי הודעה מוקדמת כנדרש בהסכם, ושאותו הפרו העובדים.
 • בית הדין לעבודה דן בשאלה האם רשאי מעסיק לקזז משכרו של עובד שהודיע על התפטרותו בתוך תקופה קצרה מזו הקבועה בהסכם, אך העומדת בדרישות חוק הודעה מוקדמת.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • בחוזה העבודה של התובעים, נקבע כי כל צד יהיה חייב בהודעה מוקדמת בת 30 יום. עם זאת, בהתאם להוראת סעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות עבור תקופת עבודה של חצי שנה, כל צד צריך לתת הודעה מוקדמת של 6 ימים בלבד.
 • סעיף 12 לחוק קובע שהחוק לא בא לפגוע בכל זכות הנתונה לעובד. בנוסף, עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק.
 • משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד תמורת הודעה מוקדמת עבור תקופה ארוכה מזו שנקבעה בחוק.
 • אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 • מכיוון שהעובדים נתנו למעסיק הודעה מוקדמת על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה יותר מ-6 ימים לפני שהפסיקו את עבודתם (כפי שנדרש בחוק), המעסיק לא היה רשאי לקזז משכרם חלף הודעה מוקדמת עבור התקופה שנקבעה בהסכם העבודה (30 ימים).

משמעות

 • אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 • מעסיק אינו רשאי לקזז משכרו של עובד שנתן הודעה מוקדמת על התפטרותו הקצרה מזו שהסכימו הצדדים בחוזה העבודה אך שאינה קצרה מזו הקבועה בחוק.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.