מ (רווח)
שורה 71: שורה 71:
 
[[קטגוריה:התפטרות]]
 
[[קטגוריה:התפטרות]]
 
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 +
 +
[[ar:اتفاقية العمل التي تحدد فترة بلاغ مسبق أطول من ما هو محدد في القانون، تُلزم المشغّل عند اقالة عامل ولكنها لا تُلزم العامل]]

גרסה מ־01:08, 28 במרץ 2018

הקדמה:

הוראה בחוזה עבודה שקובעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, מחייבת רק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד)
במקרה כזה עובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, ולא לפי ההסכם
למעסיק אסור לקזז סכומים כלשהם מעובד הנותן הודעה מוקדמת להתפטרות הקצרה מזו שהוסכם בחוזה העבודה אך לא קצרה מזו שקבועה בחוק
העובד רשאי אך לא חייב לנצל את מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה שנקבעה בהסכם, ובמקרה כזה על המעסיק להמשיך ולהעסיקו במשך תקופה זו או לשלם לו חלף הודעה מוקדמת
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
מס' תיק:
דמ (י-ם) 6700/04
תאריך:
04.01.2006
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • מאבטחים הועסקו אצל מעסיק מסוים במשך כ-6 חודשים.
 • בהסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים הוסכם, בין היתר, על תקופת הודעה מוקדמת של 30 יום.
 • בפועל התפטרו העובדים תוך מתן הודעה מוקדמת קצרה יותר מזו שנקבעה בהסכם העבודה, אך מתאימה לאור התקופה שנקבעה בחוק (6 ימים).
 • המעסיק קיזז משכרם סכומים שונים, בין היתר בגלל אי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום כפי שנקבעה בהסכם העבודה.
 • העובדים הגישו לבית הדין לעבודה תביעה כנגד המעסיק, אשר טען היה רשאי לקזז מהשכר את תמורת 30 ימי הודעה מוקדמת כנדרש בהסכם, ושאותו הפרו העובדים.
 • בית הדין לעבודה דן בשאלה האם רשאי מעסיק לקזז משכרו של עובד שהודיע על התפטרותו בתוך תקופה קצרה מזו הקבועה בהסכם, אך העומדת בדרישות חוק הודעה מוקדמת.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • בחוזה העבודה של התובעים, נקבע כי כל צד יהיה חייב בהודעה מוקדמת בת 30 יום. עם זאת, בהתאם להוראת סעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות עבור תקופת עבודה של חצי שנה, כל צד צריך לתת הודעה מוקדמת של 6 ימים בלבד.
 • סעיף 12 לחוק קובע שהחוק לא בא לפגוע בכל זכות הנתונה לעובד. בנוסף, עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק.
 • משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד תמורת הודעה מוקדמת עבור תקופה ארוכה מזו שנקבעה בחוק.
 • אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 • מכיוון שהעובדים נתנו למעסיק הודעה מוקדמת על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה יותר מ-6 ימים לפני שהפסיקו את עבודתם (כפי שנדרש בחוק), המעסיק לא היה רשאי לקזז משכרם חלף הודעה מוקדמת עבור התקופה שנקבעה בהסכם העבודה (30 ימים).

משמעות

 • אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 • מעסיק אינו רשאי לקזז משכרו של עובד שנתן הודעה מוקדמת על התפטרותו הקצרה מזו שהסכימו הצדדים בחוזה העבודה אך שאינה קצרה מזו הקבועה בחוק.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.