תבנית:הליך/תחילת טור ימני

אדם המעוניין שלאחר מותו ייתרמו איבריו, צריך למלא טופס הסכמה לתרומת איברים, הנקרא כרטיס אדי
את טופס ההסכמה לתרומת איברים יש לשלוח למרכז הלאומי להשתלות • אדם המעוניין שלאחר מותו ייתרמו איבריו, צריך למלא טופס הסכמה לתרומת איברים.
 • טופס ההסכמה, צריך להיות רק לפי נוסח מסוים שנקבע.
 • לפי חוק השתלת איברים, המרכז הלאומי להשתלות, הוא הגוף שרשאי לקבל הסכמה של אדם לתרום את איבריו לאחר מותו. את טופס ההסכמה לתרומת איברים שולחים למרכז הלאומי להשתלות.
 • מאגר המידע הנמצא במרכז הלאומי להשתלות, מרכז את הנתונים והפרטים של כל מי שנתן הסכמתו לתרומת איברים לאחר מותו, וחתם על כרטיס אדי.תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

על כרטיס אדי יכול לחתום כל תושב ישראל מגיל 17.

למי ואיך פונים

רחוב נח מוזס 15 תל אביב יפו, 67442

שלבי ההליך

מילוי טופס ההסכמה (כרטיס אדי) ייעשה באחת הדרכים הבאות:

1.חתימה על כרטיס אדי ושליחה למרכז הלאומי להשתלות:

המרכז הלאומי להשתלות - אדי

נח מוזס 15 תל אביב יפו, 67442

דוא"ל: addy@moh.health.gov.il

טלפון: 1-800-609-610 פקס: 03-6061845


2. מילוי טופס אינטרנטי של כרטיס תורם מטעם המרכז להשתלות.

חתימה על כרטיס אדי באינטרנט, באתר המרכז הלאומי להשתלות.

3. התקשרות טלפונית למרכז הלאומי להשתלות *6262, כשהנציג הטלפוני ימלא עבורו, ולפי הוראותיו בטלפון, את נוסח טופס ההסכמה.


 • טפסי ההסכמה מתקבלים, נשמרים ומתועדים במשרדי המרכז הלאומי להשתלות.
 • הפרטים של נותן ההסכמה מוקלדים במאגר המידע של המרכז להשתלות.
 • אל נותן ההסכמה יישלח בדואר , בהתאם לפרטים שמסר, כרטיס תורם ע"ש אדי בן דרור ז"ל.

חזרה מהסכמה

 • כל אדם שנתן את הסכמתו לתרומת איברים לאחר מותו, יכול לחזור בו מהסכמתו בכל עת.
 • יש לפנות בכתב למרכז הלאומי להשתלות, ולבקש שהסכמתו תימחק מהמאגר.
 • המרכז להשתלות ישלח מכתב המאשר את ביצוע המחיקה מהמאגר.

חשוב לדעת

 • על פי חוק השתלת איברים, לאדם שהסכים בחייו לתרום את איבריו לאחר מותו, וחתם על כרטיס אדי, תינתן קדימות ברשימת הממתינים להשתלה, אם חלילה יזדקק לכך בעתיד.
 • ישנה עמותה בשם בלבבי, המנפיקה כרטיס תרומת איברים דתי, בפיקוח הלכתי.

תקדימים משפטיים

חוק השתלת איברים -סעיף 28.

הרחבות ופרסומים

חוזר מנכ"ל 24/11 קבלת הסכמת אדם בחייו לתרומת איבריו לאחר מותו, מיום 13.9.11.

על כרטיס אדי באתר המרכז הלאומי להשתלות.

מקורות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י. תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי