(חשוב לדעת)
שורה 97: שורה 97:
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{זכות/ראו גם  
 
{{זכות/ראו גם  
| החלף בפורטל האב של הזכות
+
| תרומת איברים
 
| [[חדש: הסכמת בני משפחה לתרומת איבריו של נפטר שחתם על כרטיס אדי]]
 
| [[חדש: הסכמת בני משפחה לתרומת איבריו של נפטר שחתם על כרטיס אדי]]
 
| [[חדש: כרטיס אדי|כרטיס אדי]]
 
| [[חדש: כרטיס אדי|כרטיס אדי]]

גרסה מ־12:32, 26 באפריל 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

בני משפחתו של נפטר, שלא ידוע האם הסכים לתרום את איבריו, זכאים להתנגד לתרומת האיברים.
במקרה שלא ניתן לאתר את בני המשפחה ולמסור להם הודעה על הכוונה לנתח את הנפטר וליטול ממנו איבר-מותר לבצע את הניתוח גם ללא הסכמת המשפחה.נפטר שלא חתם בחייו על כרטיס אדי ולא ידוע האם הסכים לתרומת איבריו, וקיים צורך להשתמש באיבריו לצורך ריפוי אדם אחר(לבצע השתלה להצלת חיים), לפי החוק צריך לקבל את הסכמת בני משפחתו לכך.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • ההסכמה צריכה להינתן ע"י קרובי משפחת הנפטר מדרגה ראשונה לפי הסדר הבא- תחילה מבקשים את הסכמת בן הזוג, אם אין לנפטר בן זוג-יבקשו את הסכמת ילדיו, אם אין- הורי הנפטר, אם אין- אחים/אחיות.

תהליך מימוש הזכות

  • לאחר קביעת המוות, בית החולים מודיע לבן המשפחה של הנפטר, כי קיים צורך לבצע ניתוח ולהשתמש באיברי הנפטר לצורך ריפוי אדם אחר. ניתוח זה נקרא: ניתוח ל"הנצלת" איברים (הנצלה=הצלה+ניצול).
  • כמו כן, מיידעים את בן המשפחה, שהניתוח יבוצע, אלא אם כן, תוגש התנגדות בכתב של בן הזוג, ילד או הורה של הנפטר.
  • הפניה למשפחה נעשית ע"י מתאמת ההשתלות בבית החולים. מתאמת ההשתלות פונה למשפחה לקבל הסכמתם לתרומת איברי יקירה שנפטר, פנים אל פנים, או במקרים מסוימים בפניה טלפונית.
  • הניתוח יבוצע רק לאחר 5 שעות ממתן ההודעה על הפטירה למשפחה, או בזמן המאוחר ביותר, שאפשר להוציא את האיבר מהנפטר, לשם שימוש לצורכי תרומת איברים.
  • הניתוח יבוצע, אלא אם כן, תוגש התנגדות בכתב של בן הזוג, ילד או הורה של הנפטר.


נטילת איבר מן הנפטר ללא הסכמת המשפחה

במקרה שלא ניתן למסור הודעה על הניתוח לבני המשפחה, מאחר ולא ניתן לאתר אותם- מותר לנתח את הנפטר וליטול איבר ממנו, גם ללא הסכמת המשפחה- בתנאי שנעשה מאמץ סביר לאתר את בן המשפחה כדי להודיע לו ולא הצליחו לאתר אף אחד.

חשוב לדעת

במקרה שהנפטר התנגד בחייו לתרום את איבריו, אסור לבצע ניתוח לשם נטילת איבריו להשתלה.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

משרד הבריאות

חוקים ותקנות

חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953

הרחבות ופרסומים

חוזר מינהל רפואה 1/2003 נוהל פניה למשפחה לתרומת איברים ורקמות מיום 6.1.03

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי