(עדכון מספרי הטלפון והפקס לפי מייל של זוהר כפיר ZoharKf@justice.gov.il‏)
 
(48 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{תיבת גורם ממשל
+
{{עצם העניין}}
|לוגו=
+
{{תקציר |תוכן=
|שיוך=משרד המשפטים
+
{{סוג ערך|גורם ממשל}}
|תחומי עיסוק=
+
הסניגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים, שהחלה לפעול בשנת 1996 מכוח [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P170K2_001.htm חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו - 1995] (באתר נבו), במטרה להעניק סיוע משפטי איכותי ללא תשלום לנאשמים ולעצורים הזכאים לכך על-פי החוק (כגון קטינים, חסרי אמצעים ואנשים עם מוגבלות).<br />
|אתר=[http://ww.justice.gov.il/MOJHeb/SanegoriaZiborit www.justice.gov.il/MOJHeb/SanegoriaZiborit]]
+
על-פי חוק הסניגוריה הציבורית, פעילות הסניגוריה הציבורית מפוקחת על-ידי "ועדת הסניגוריה הציבורית", בראשות שר המשפטים.
|דואל=
 
|כתובת=הנרייטה סולד 4, תל-אביב 61332
 
|טלפון=03-6932666
 
 
}}
 
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{גורם ממשל/תיבת מידע
 +
|לוגו =
 +
|שיוך = [[משרד המשפטים]]
 +
|אתר = http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/Pages/Default.aspx
 +
|פייסבוק = PublicDefenseIsrael
 +
|דואל =
 +
|כתובת = הנרייטה סולד 4, ת"ד 33246, תל-אביב - יפו, 6133201
 +
|טלפון =073-3923503
 +
|טלפונים נוספים=
 +
|פקס = 073-3923511
 +
|תחומי עיסוק = [[המשפט הפלילי]]
 +
}}
 +
== אופן פעילות הסניגוריה הציבורית ==
 +
* הסניגוריה הציבורית פועלת במודל מעורב:
 +
** צוות חיצוני - הכולל כ-850 עורכי דין בעלי משרדים פרטיים, ששכר טרחתם משולם להם ישירות על-ידי המדינה.
 +
** צוות פנימי - מונה כ-100 עורכי דין עובדי מדינה, שתפקידם לפקח מקצועית על הייצוג הניתן על-ידי עורכי הדין החיצוניים וכן לרכז ולנהל תחומים כגון מעצרים, ייצוג קטינים, ייצוג מתמודדי נפש, ייצוג אסירים, ערעורים ועוד.
  
הסניגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים, אשר החלה לפעול בשנת 1996, מכוח [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4CFCF802-384F-4B8B-99A7-81E55CB21B3F/11765/HOKnew.pdf חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו - 1995].
+
== משרד ארצי ומחוזות ==
 
+
* בראש הסניגוריה הציבורית עומד הסניגור הציבור הארצי, הממונה הן על הסניגורים הציבוריים המחוזיים, המנהלים את הלשכות המחוזיות, והן על יחידת הסניגוריה הארצית.
מבחינה מנהלית מהווה הסניגוריה הציבורית חלק בלתי נפרד ממשרד המשפטים, אך מבחינה מקצועית היא גוף עצמאי ובלתי תלוי, שנאמנותו נתונה ללקוחותיו, וכך אף נקבע במפורש בחוק. פעילות הסניגוריה הציבורית מפוקחת, עפ"י החוק, ע"י "ועדת הסניגוריה הציבורית", שהרכבה כדלקמן: שר המשפטים (יו"ר), שופט בית-המשפט העליון בדימוס, מומחה במשפט פלילי, עורך-דין שנבחר בידי המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין ועורך-דין המתמנה על-ידי שר המשפטים, בהסכמת ראש לשכת עורכי הדין.
+
* הסניגוריה הארצית כוללת את לשכת הסניגור הארצי, מחלקה אדמיניסטרטיבית ומחלקת תיקי בית-משפט עליון.  
הסניגוריה הציבורית פועלת במודל מעורב: הייצוג המשפטי ניתן הן באמצעות עורכי-דין עובדי מדינה (הצוות הפנימי) והן באמצעות עורכי-דין בעלי משרדים פרטיים (הצוות החיצוני). למעשה, מדובר בשירות מופרט, הניתן לציבור בשיטה של "מיקור חוץ", כאשר האחריות הניהולית והפיקוח המקצועי נותרים בידי המדינה.
+
* בנוסף, מרכזת הסניגוריה הארצית נושאי רוחב שונים, הכוללים: נוער, מעצרים, ועדות שחרורים, פסיכיאטריה, מערכות מידע וכיו"ב.
 
+
* בסניגוריה הציבורית 6 מחוזות. בראש כל מחוז מכהן סניגור ציבורי מחוזי, המנהל את לשכת הסניגוריה במחוז והאחראי לייצוג המשפטי הניתן במחוז.  
===מבנה ארגוני===
+
=== הסניגוריה הציבורית הארצית===
בראש הסניגוריה הציבורית עומדת הסניגורית הציבורית הארצית, אשר ממונה הן על הסניגורים הציבוריים המחוזיים, המנהלים את הלשכות המחוזיות, והן על יחידת הסניגוריה הארצית.
+
* כתובת: הנרייטה סולד 4, ת"ד 33246, תל-אביב - יפו, 6133201
הסניגוריה הארצית כוללת את לשכת הסניגורית הארצית, מחלקה אדמיניסטרטיבית ומחלקת תיקי בית-משפט עליון. בנוסף, מרכזת הסניגוריה הארצית נושאי-רוחב שונים, ובהם: נוער, מעצרים, ועדות שחרורים, פסיכיאטריה, מערכות מידע וכיו"ב.  
+
* טלפון: 073-3923503
 
+
* פקס: 073-3923511
====מחוזות====
+
=== מחוז תל-אביב ===
בסניגוריה הציבורית 5 מחוזות: מחוז תל-אביב - מרכז, מחוז ירושלים, מחוז הדרום, מחוז חיפה ומחוז הצפון. בראש כל מחוז מכהן סניגור ציבורי מחוזי, המנהל את לשכת הסניגוריה במחוז והאחראי לייצוג המשפטי הניתן במחוזו. מסייעים לו בתפקידו צוות משפטי וצוות מנהלי.
+
* כתובת: הנרייטה סולד 4, ת"ד 33246, תל-אביב - יפו, 6133201
+
* טלפון: 073-3923639/600
==== מחלקת הנוער ====
+
* פקס: 073-3923636
בכל מחוז של הסנגוריה הציבורית קיימת מחלקה המתמחה במתן ייצוג לנאשמים ולעצורים קטינים. הפעילות במחלקות הנוער מהווה כ- 15% מהיקף הפעילות של הסנגוריה הציבורית. ע"פ תקנות הסנגוריה הציבורית, כל קטין עצור, או שהוגש כנגדו כתב אישום, זכאי לייצוג על-ידי סנגור ציבורי, ללא תלות במצבו הכלכלי של הקטין, או של הוריו, וללא קשר לחומרת העבירה בה הוא חשוד או מואשם . הסנגורים הציבוריים האמונים על ייצוג קטינים הינם בעלי מומחיות בתחום ייחודי זה הדורש מן העוסק בו תוכנות וכישורים יחודיים, ועברו הדרכה והשתלמויות שהכשירו אותם לתפקידם. בנוסף למתן ייצוג הולם בבתי המשפט, על סנגור המייצג קטינים להיות בקשר עם גורמי אבחון וטיפול, שירות המבחן לנוער, מעונות חסות הנוער ועוד.
+
=== מחוז הדרום ===
 
+
* כתובת: זלמן שז"ר 33, באר-שבע, 8440803
====הצוות הפנימי====
+
* טלפון: 073-3922528
הצוות הפנימי של הסניגוריה הציבורית מונה כ-220 עובדים. לעורכי הדין של הצוות הפנימי מספר תפקידים: פיקוח מקצועי שוטף על הייצוג הניתן ע"י עורכי הדין החיצוניים כמו גם ריכוז וניהול של תחומים מסוימים בעבודת הסניגוריה במחוז (כגון: מעצרים, ייצוג קטינים, ייצוג חולי נפש, ייצוג אסירים, ערעורים, הדרכה והשתלמויות, אישור שכר-טרחה ועוד), כל אלה בצד ייצוג לקוחותיהם בבתי המשפט השונים. 
+
* פקס: 02-6462605
 
+
=== מחוז חיפה ===
====הצוות החיצוני====
+
* כתובת: שד' הפלי"ם 15 א' (קריית הממשלה), ת"ד 859, חיפה, 3100801
הצוות החיצוני של הסניגוריה הציבורית כולל כ- 700 עורכי-דין, המועסקים בדרכים מגוונות: תשלום עפ"י פעולה משפטית; תשלום קבוע לתיק; תשלום קבוע ליום הופעות; תשלום עפ"י שעות תורנות בבית המשפט; תשלום לפי שעות עבודה.
+
* טלפון: 073-3921001
 
+
* פקס: 073-3921041
==תפקיד==
+
=== מחוז ירושלים ===
לסניגוריה הציבורית תפקיד חוקתי ראשון במעלה בשמירה על קיומו של ההליך ההוגן בתחום המשפט הפלילי. בשיטת המשפט האדוורסרית, המבוססת על שוויון בין הצדדים, מהווה הזכות לייצוג בכלל ולייצוג הולם בפרט, ערובה מרכזית לעשיית צדק. במהלך 12 שנות קיומה שינתה הסניגוריה הציבורית כליל את פני המשפט הפלילי במדינת ישראל, בכל הנוגע להרחבת הזכות לייצוג ולהעלאת רמתו ואיכותו.
+
* כתובת: בן יהודה 34, ת"ד 1601, ירושלים, 9423001
טרם הקמת הסנגוריה הציבורית, רוב רובם של הנאשמים במשפטים פליליים בבתי-המשפט ברחבי הארץ עמדו לדין ללא ייצוג משפטי. מרבית הקטינים, אשר עמדו לדין פלילי בבתי-המשפט לנוער לא היו מיוצגים, וכך גם מרבית העצורים, אשר הובאו להארכת מעצר בבתי-משפט השלום. רק אחד מתוך חמישים עצורים זכה לביקור של עורך דין בעת מעצרו בתחנת המשטרה. בתיקים בהם יוצגו נאשמים על-ידי סנגור ממונה, לא תמיד הייתה איכות הייצוג נאותה.
+
* טלפון: 073-3926035
 
+
* פקס: 02-6467908
הסניגוריה הציבורית, אשר הוקמה כדי להעניק סיוע משפטי איכותי ומקצועי לנאשמים ולעצורים דלי אמצעים החליפה את שיטת הסיוע המשפטי הישנה, שבה שופטים ומזכירים בבתי המשפט בחרו עורכי-דין לייצוג נזקקים, מבלי שהייתה לאותם גורמים יכולת לפקח על רמתם המקצועית של עורכי-הדין. המחוקק בחר בשיטה זו על מנת ליצור גוף ציבורי, בעל מבנה ארגוני ארצי, שתהיה בידיו היכולת ליתן תמיכה לסנגורים הפועלים מטעמו, וכן יהא בעל הסמכות לפקח על רמת הייצוג שניתן על-ידם.
+
=== מחוז הצפון ===
חזון הסנגוריה הציבורית הוא העלאת איכות עשיית הצדק בהליכים פליליים ולבר-פליליים במדינת ישראל. זאת, באמצעות מתן ייצוג משפטי מקצועי ואיכותי ללקוחות הסניגוריה הציבורית, ודאגה לקידום האינטרסים ושמירת הזכויות של ציבור החשודים, הנאשמים והנידונים כולו.
+
* כתובת: המלאכה 1 (בניין "לב העסקים" 1), ת"ד 784, נצרת עילית, 1767301
 
+
* טלפון: 073-3929800
מעבר לעבודתה השוטפת בייצוג לקוחותיה, עוסקת הסניגוריה הציבורית גם בהגנה על עניינם של כלל הנאשמים והחשודים, באמצעות מעורבות אינטנסיבית בתהליכי חקיקה בפורומים שונים ובאמצעות הגשת חוות דעת משפטיות במסגרת "ידיד בית משפט". הסניגוריה נקראת להציג את עמדתה המוסדית, כמי שאמונה על הגנתם של חשודים ושל נאשמים ובעלת מומחיות בתחום זה, בתהליכי חקיקה ובשאלות משפטיות, שעניינם משפט פלילי מהותי, סדר דין פלילי, דיני ראיות, מניעה וענישה, בתי-סוהר ועבודת רשויות אכיפת החוק. בתחום זה פועלת הסניגוריה מול מחלקת ייעוץ וחקיקה שבמשרד המשפטים; מול ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת; מול בתי המשפט; מול המשרד לבטחון פנים; מול לשכת עורכי הדין ומול ארגוני זכויות אדם.
+
* פקס: 04-6013686
 
+
=== מחוז המרכז ===
הסניגוריה הציבורית מעניקה ייצוג משפטי בכל שלבי ההליך הפלילי, החל ממתן ייעוץ לחשודים במהלך החקירה המשטרתית, דרך ייצוגם באולמות המעצרים, לרבות במסגרת בקשות למעצר עד תום ההליכים, עובר לייצוגם בשלבי בירור האשמה והטיעון לעונש בתיקים הפליליים, ולהגשת ערעורים, בקשות רשות ערעור, בקשות לדיון נוסף ובקשות למשפט חוזר בעניינם, וכלה בייצוג אסירים בפני ועדות השחרורים ובייצוג חולי נפש המאושפזים בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות.
+
* כתובת: הנרייטה סולד 4, ת"ד 33246, תל-אביב - יפו, 6133201
 +
* טלפון: 073-3923579
 +
* פקס: 02-6467982
 +
== תפקידים ==
 +
* '''ייצוג משפטי בכל שלבי ההליך הפלילי''' - החל ממתן ייעוץ לחשודים במהלך החקירה המשטרתית, דרך ייצוגם באולמות המעצרים, בשלבי בירור האשמה והטיעון לעונש, בהגשת ערעורים וכלה בייצוג אסירים בפני ועדות השחרורים ובייצוג חולי נפש המאושפזים בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות.
 +
* '''ייצוג קטינים''' - בכל מחוז של הסניגוריה הציבורית קיימת מחלקת נוער המתמחה [[קטינים בהליך הפלילי#יייצוג משפטי לקטין|בייצוג נאשמים ועצורים קטינים]]. הפעילות במחלקות הנוער מהווה כ- 15% מהיקף הפעילות של הסניגוריה הציבורית.
 +
* '''הגנה על עניינם של כלל הנאשמים והחשודים''' - באמצעות מעורבות אינטנסיבית בתהליכי חקיקה בפורומים שונים ובאמצעות הגשת חוות דעת משפטיות במסגרת "ידיד בית משפט".  
  
==ארגוני סיוע==
+
==נושאים וזכויות==
<!--
+
* [[סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]]
* רשימת עמותות וארגונים הקשורים לגורם
+
* [[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי]]
* לדוגמה, מופעלים או ממומנים על-ידו
+
* [[הגשת בקשה לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי]]
-->
+
* [[ייצוג משפטי לקטינים בהליך הפלילי מטעם הסניגוריה הציבורית]]
 +
* [[המשפט הפלילי]]
 +
* [[הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
* [[דיון בפני ועדת השחרורים לאסירים]]
 +
* [[אנשים עם מוגבלויות]]
 +
* [[אסירים]]
  
 +
==הרחבות ופרסומים==
 +
* [http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/News/Documents/דוח%20שנתי%202013%20-%20סופי.pdf הסניגוריה הציבורית- דוח פעילות 2013]
 +
* [http://he.wikipedia.org/wiki/הסניגוריה_הציבורית הסניגוריה הציבורית] באתר ויקיפדיה.
  
 +
==Metadata==
 +
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:ממשל]]
 
[[קטגוריה:ממשל]]
 +
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
 +
[[קטגוריה:סיוע משפטי]]
 +
[[קטגוריה:קטינים]]
 +
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[קטגוריה:אסירים]]
 +
[[קטגוריה:אסירים משתחררים]]

גרסה אחרונה מ־14:21, 24 בספטמבר 2019

הקדמה:

הסניגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים, שהחלה לפעול בשנת 1996 מכוח חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו - 1995 (באתר נבו), במטרה להעניק סיוע משפטי איכותי ללא תשלום לנאשמים ולעצורים הזכאים לכך על-פי החוק (כגון קטינים, חסרי אמצעים ואנשים עם מוגבלות).
על-פי חוק הסניגוריה הציבורית, פעילות הסניגוריה הציבורית מפוקחת על-ידי "ועדת הסניגוריה הציבורית", בראשות שר המשפטים.

פרטים

תחומי עיסוק:
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
הנרייטה סולד 4, ת"ד 33246, תל-אביב - יפו, 6133201
טלפון:
073-3923503
פקס:
073-3923511

אופן פעילות הסניגוריה הציבורית

 • הסניגוריה הציבורית פועלת במודל מעורב:
  • צוות חיצוני - הכולל כ-850 עורכי דין בעלי משרדים פרטיים, ששכר טרחתם משולם להם ישירות על-ידי המדינה.
  • צוות פנימי - מונה כ-100 עורכי דין עובדי מדינה, שתפקידם לפקח מקצועית על הייצוג הניתן על-ידי עורכי הדין החיצוניים וכן לרכז ולנהל תחומים כגון מעצרים, ייצוג קטינים, ייצוג מתמודדי נפש, ייצוג אסירים, ערעורים ועוד.

משרד ארצי ומחוזות

 • בראש הסניגוריה הציבורית עומד הסניגור הציבור הארצי, הממונה הן על הסניגורים הציבוריים המחוזיים, המנהלים את הלשכות המחוזיות, והן על יחידת הסניגוריה הארצית.
 • הסניגוריה הארצית כוללת את לשכת הסניגור הארצי, מחלקה אדמיניסטרטיבית ומחלקת תיקי בית-משפט עליון.
 • בנוסף, מרכזת הסניגוריה הארצית נושאי רוחב שונים, הכוללים: נוער, מעצרים, ועדות שחרורים, פסיכיאטריה, מערכות מידע וכיו"ב.
 • בסניגוריה הציבורית 6 מחוזות. בראש כל מחוז מכהן סניגור ציבורי מחוזי, המנהל את לשכת הסניגוריה במחוז והאחראי לייצוג המשפטי הניתן במחוז.

הסניגוריה הציבורית הארצית

 • כתובת: הנרייטה סולד 4, ת"ד 33246, תל-אביב - יפו, 6133201
 • טלפון: 073-3923503
 • פקס: 073-3923511

מחוז תל-אביב

 • כתובת: הנרייטה סולד 4, ת"ד 33246, תל-אביב - יפו, 6133201
 • טלפון: 073-3923639/600
 • פקס: 073-3923636

מחוז הדרום

 • כתובת: זלמן שז"ר 33, באר-שבע, 8440803
 • טלפון: 073-3922528
 • פקס: 02-6462605

מחוז חיפה

 • כתובת: שד' הפלי"ם 15 א' (קריית הממשלה), ת"ד 859, חיפה, 3100801
 • טלפון: 073-3921001
 • פקס: 073-3921041

מחוז ירושלים

 • כתובת: בן יהודה 34, ת"ד 1601, ירושלים, 9423001
 • טלפון: 073-3926035
 • פקס: 02-6467908

מחוז הצפון

 • כתובת: המלאכה 1 (בניין "לב העסקים" 1), ת"ד 784, נצרת עילית, 1767301
 • טלפון: 073-3929800
 • פקס: 04-6013686

מחוז המרכז

 • כתובת: הנרייטה סולד 4, ת"ד 33246, תל-אביב - יפו, 6133201
 • טלפון: 073-3923579
 • פקס: 02-6467982

תפקידים

 • ייצוג משפטי בכל שלבי ההליך הפלילי - החל ממתן ייעוץ לחשודים במהלך החקירה המשטרתית, דרך ייצוגם באולמות המעצרים, בשלבי בירור האשמה והטיעון לעונש, בהגשת ערעורים וכלה בייצוג אסירים בפני ועדות השחרורים ובייצוג חולי נפש המאושפזים בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות.
 • ייצוג קטינים - בכל מחוז של הסניגוריה הציבורית קיימת מחלקת נוער המתמחה בייצוג נאשמים ועצורים קטינים. הפעילות במחלקות הנוער מהווה כ- 15% מהיקף הפעילות של הסניגוריה הציבורית.
 • הגנה על עניינם של כלל הנאשמים והחשודים - באמצעות מעורבות אינטנסיבית בתהליכי חקיקה בפורומים שונים ובאמצעות הגשת חוות דעת משפטיות במסגרת "ידיד בית משפט".

נושאים וזכויות

הרחבות ופרסומים