(מידע על הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי)
שורה 21: שורה 21:
 
| [[הסעות לבתי ספר וגני ילדים]]
 
| [[הסעות לבתי ספר וגני ילדים]]
 
| [[הסעה לגן בחינוך הרשמי]]
 
| [[הסעה לגן בחינוך הרשמי]]
 +
| [[הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי]]
 
| [[חינוך]]
 
| [[חינוך]]
 
}}
 
}}
שורה 30: שורה 31:
 
* כאשר אין תחבורה ציבורית, הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד החינוך.
 
* כאשר אין תחבורה ציבורית, הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד החינוך.
 
* בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.
 
* בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.
 +
* למידע לגבי תלמידי החינוך המוכר שאינו רשמי, ראו [[הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי]].
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
שורה 41: שורה 43:
 
* תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות זכאים להסעה - החובה לדאוג להסעה חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.
 
* תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות זכאים להסעה - החובה לדאוג להסעה חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.
 
* תלמיד בית ספר על-אזורי, '''בתנאי שזהו בית הספר הקרוב ביותר למקום מגורי התלמיד'''.   
 
* תלמיד בית ספר על-אזורי, '''בתנאי שזהו בית הספר הקרוב ביותר למקום מגורי התלמיד'''.   
* למידע לגבי הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי, ראו ב[[#הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי|סעיף זה]].
+
 
 
=== מי לא זכאי ===
 
=== מי לא זכאי ===
 
* '''תלמידי בתי ספר על-אזוריים (אלא אם כן, כאמור, זהו בית הספר הקרוב ביותר), ניסויים וייחודיים אינם זכאים להסעה'''.
 
* '''תלמידי בתי ספר על-אזוריים (אלא אם כן, כאמור, זהו בית הספר הקרוב ביותר), ניסויים וייחודיים אינם זכאים להסעה'''.
שורה 75: שורה 77:
 
* השתתפות משרד החינוך במימון ההסעה לתלמיד בכיתות א'-ח' מותנית בכך שהתלמיד לומד במסגרת חינוכית הנמצאת בפיקוח ממלכתי או ממלכתי-דתי בלבד. כל מסגרת אחרת אינה מזכה בהשתתפות המשרד בהוצאות ההסעה, ואם ההורים מעוניינים במסגרת אחרת מסיבה כלשהי עליהם לשאת בהוצאות ההסעה.  
 
* השתתפות משרד החינוך במימון ההסעה לתלמיד בכיתות א'-ח' מותנית בכך שהתלמיד לומד במסגרת חינוכית הנמצאת בפיקוח ממלכתי או ממלכתי-דתי בלבד. כל מסגרת אחרת אינה מזכה בהשתתפות המשרד בהוצאות ההסעה, ואם ההורים מעוניינים במסגרת אחרת מסיבה כלשהי עליהם לשאת בהוצאות ההסעה.  
 
-->
 
-->
== הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי ==
 
* ככלל, הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי מטופלות ומאושרות על ידי [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/ChinuchMukar האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי] במשרד החינוך, בהתאם להנחיות המפורסמות על-ידו.
 
* יחד עם זאת, המקרים הבאים מטופלים על ידי הוועדות המחוזיות:
 
** הסעות של תלמידי החינוך המיוחד המופנים ללימודים במוסדות לחינוך מיוחד מוכרים שאינם רשמיים.
 
** תלמידים נכים, שאושרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כי הם נזקקים להסעה בשל מגבלת ניידות, הלומדים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.
 
*  במקרים שבהם מוגשת בקשה להסעת ילדי החינוך המיוחד למוסד מוכר שאינו רשמי מחוץ ליישוב המגורים וישנו פתרון לימודי קרוב, תינתן השתתפות המשרד רק אם מרחק ההסעה הוא עד 35 ק"מ.
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־20:17, 14 באוגוסט 2014

הקדמה:

הזכות להסעה ניתנת לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שהמוסד החינוכי נמצא במרחק ניכר מביתם
ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות
ההסעות מאושרות רק אם התלמידים מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות של החינוך הרשמי הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום.

 • הסעת תלמידים לבתי הספר הנה באחריות הרשות המקומית שבתחומה מתגוררים הילדים, כאשר משרד החינוך משתתף במימון הסעות לתלמידים העומדים בתנאי הזכאות.
 • ביישובים בהם ישנה תחבורה ציבורית, חלק מהרשויות מסייעות במימון רכישת כרטיסיות נסיעה.
 • כאשר אין תחבורה ציבורית, הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד החינוך.
 • בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.
 • למידע לגבי תלמידי החינוך המוכר שאינו רשמי, ראו הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי.

מי זכאי?

 • תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה - גילאי א'-י'.
 • במועצות אזוריות - כל התלמידים זכאים להסעה (כולל תלמידי י"א ו-י"ב).
 • ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על-יסודי, גם תלמידי כיתות י"א-י"ב זכאים להסעות למוסד החינוכי הקרוב ביותר.
 • ביישוב שיש בו בית ספר על-יסודי מקיף תאושרנה הסעות לכיתות "אתגר" (כיתה לבעלי לקויות למידה) בלבד ליישוב הקרוב ביותר (מכיתה א' ועד כיתה י').
 • תלמידים הלומדים בחווה חקלאית או במרכז ימי זכאים להסעה פעם בשבוע הלוך ושוב.
 • במרכזים טכנולוגיים מקצועיים ומסגרות למחוננים כל התלמידים, בכל רמות הכיתה, יהיו זכאים להסעה.
  • הערה: הזכאות תינתן רק בתנאי שהשיעורים במוסדות אלה אינם חלק נפרד מתכנית הלימודים.
 • תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות זכאים להסעה - החובה לדאוג להסעה חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.
 • תלמיד בית ספר על-אזורי, בתנאי שזהו בית הספר הקרוב ביותר למקום מגורי התלמיד.

מי לא זכאי

 • תלמידי בתי ספר על-אזוריים (אלא אם כן, כאמור, זהו בית הספר הקרוב ביותר), ניסויים וייחודיים אינם זכאים להסעה.

המרחק מהמוסד החינוכי המזכה בהשתתפות בהוצאות ההסעה

 • לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): יותר מ-2 ק"מ.
 • לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: יותר מ-3 ק"מ.
 • רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר מהמרחק הקבוע הנדרש. ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות החינוך המקומית תאפשר תחבורה.
 • ברשויות המקומיות: במידה והתחבורה הציבורית אינה מספקת ומתאימה לתלמיד - תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו.

תהליך מימוש הזכות

 • בכל מחוז פועלת ועדת הסעות של משרד החינוך הדנה בבקשות הרשויות המקומיות למימון ההסעות.

ועדת הסעות מחוזית

 • בכל מחוז תפעל ועדת הסעות בהרכב מנהל אגף ההסעות וההקצאות.
 • הוועדה תדון בבקשות הרשויות מדי שנה לזכאות ההסעה למוסדות החינוך, לקראת תחילת שנת הלימודים.
 • אישור של זכאות תלמיד להסעה ו/או אישור של קו הסעה תקף לשנת לימודים אחת בלבד, או לפרק זמן קצוב אחר, קצר יותר.

ארגון ההסעות וביצוען

 • האחריות לארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה.
 • משרד החינוך לא משתתף במימון הסעות המבוצעות באופן ישיר על-ידי הורים ו/או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על-פי תקנות התעבורה (מומלץ לפתוח עם דפדפן אקספלורר).

איסוף ופיזור

 • בכל מקרה תאושר הסעת איסוף אחת בלבד ממקום יישוב למוסד חינוכי. אם מספר התלמידים מחייב שימוש ביותר מכלי רכב אחד, ניתן לפצל את האיסופים.
 • על מנהלי בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר, באופן שיהיה אפשר להסתפק באיסוף אחד בלבד וכן בפיזור אחד או בשני פיזורים לכל היותר.

חשוב לדעת

 • הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק.
 • שעת פתיחת הלימודים הרשמית היא 8 בבוקר, אלא אם ועדת ההסעות המרכזית אישרה שעת פתיחת לימודים אחרת, ובתנאי שהשעה האחרת היא שעת פתיחת הלימודים של כל תלמידי אותו מוסד חינוך.
 • ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות.
 • משרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות בשל דרישת הורים לחינוך ממלכתי-דתי תורני שבו מונהגת הפרדה בין המינים.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחצו כאן.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים