מ (עדכון עיצוב - טפסים)
(מי זכאי?)
 
(42 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{עצם העניין}}
+
{{תקציר |תוכן=
{{תקציר}}
 
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  =  
 
| מידע  =  
שורה 10: שורה 9:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי --> ראו סעיף 2 ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-3/HoraotKeva/K-2013-1-2-3-3-6.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/1(ב)]
+
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי --> למידע נוסף ראו ב[https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights-obligations-regulations/pupils-transport אתר משרד החינוך]
 
+
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 22: שורה 20:
 
| [[הסעות לבתי ספר וגני ילדים]]
 
| [[הסעות לבתי ספר וגני ילדים]]
 
| [[הסעה לגן בחינוך הרשמי]]
 
| [[הסעה לגן בחינוך הרשמי]]
 +
| [[הסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי]]
 +
| [[זכויות בפריפריה]]
 
| [[חינוך]]
 
| [[חינוך]]
 
}}
 
}}
שורה 27: שורה 27:
  
 
ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום.   
 
ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום.   
 
{{זכות/סיום הקדמה}}
 
 
* הסעת תלמידים לבתי הספר הנה באחריות הרשות המקומית שבתחומה מתגוררים הילדים, כאשר משרד החינוך משתתף במימון הסעות לתלמידים העומדים בתנאי הזכאות.
 
* הסעת תלמידים לבתי הספר הנה באחריות הרשות המקומית שבתחומה מתגוררים הילדים, כאשר משרד החינוך משתתף במימון הסעות לתלמידים העומדים בתנאי הזכאות.
 
* ביישובים בהם ישנה תחבורה ציבורית, חלק מהרשויות מסייעות במימון רכישת כרטיסיות נסיעה.
 
* ביישובים בהם ישנה תחבורה ציבורית, חלק מהרשויות מסייעות במימון רכישת כרטיסיות נסיעה.
 
* כאשר אין תחבורה ציבורית, הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד החינוך.
 
* כאשר אין תחבורה ציבורית, הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד החינוך.
 
* בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.
 
* בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.
 
+
* '''למידע על הסעות וליווי לתלמידים עם צרכים מיוחדים והסעות לתלמידים הלומדים בחינוך המוכר שאינו רשמי, ראו בפורטל [[הסעות לבתי ספר וגני ילדים]].'''
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
+
* תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה - גילאי א'-י' (למרות הרחבת [[חוק לימוד חובה]], אין השתתפות במימון הסעות לתלמידי כיתות י"א-י"ב בתוך יישוב המגורים).
* תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה - גילאי א'-י'.
 
 
* במועצות אזוריות - כל התלמידים זכאים להסעה (כולל תלמידי י"א ו-י"ב).
 
* במועצות אזוריות - כל התלמידים זכאים להסעה (כולל תלמידי י"א ו-י"ב).
 
* ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על-יסודי, גם תלמידי כיתות י"א-י"ב זכאים להסעות למוסד החינוכי הקרוב ביותר.  
 
* ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על-יסודי, גם תלמידי כיתות י"א-י"ב זכאים להסעות למוסד החינוכי הקרוב ביותר.  
שורה 45: שורה 42:
 
* תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות זכאים להסעה - החובה לדאוג להסעה חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.
 
* תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות זכאים להסעה - החובה לדאוג להסעה חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.
 
* תלמיד בית ספר על-אזורי, '''בתנאי שזהו בית הספר הקרוב ביותר למקום מגורי התלמיד'''.   
 
* תלמיד בית ספר על-אזורי, '''בתנאי שזהו בית הספר הקרוב ביותר למקום מגורי התלמיד'''.   
 
+
{{שימו לב/הסעת ילדים להורים פרודים/גרושים}}
 
=== מי לא זכאי ===
 
=== מי לא זכאי ===
 
* '''תלמידי בתי ספר על-אזוריים (אלא אם כן, כאמור, זהו בית הספר הקרוב ביותר), ניסויים וייחודיים אינם זכאים להסעה'''.
 
* '''תלמידי בתי ספר על-אזוריים (אלא אם כן, כאמור, זהו בית הספר הקרוב ביותר), ניסויים וייחודיים אינם זכאים להסעה'''.
 +
* כמו כן, משרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות של תלמידים הבוחרים ללמוד בבתי ספר '''ממלכתיים-דתיים תורניים''' שמונהגת בהם הפרדה בין המינים.
 +
{{טיפ| אגף ההסעות במשרד החינוך אינו מפקח על תשלומים שהרשויות המקומיות גובות מהורים עבור הסעות שאינן נכללות בין מקרי הזכאות.}}
  
== המרחק מהמוסד החינוכי המזכה בהשתתפות בהוצאות ההסעה ==
+
== המרחק מהמוסד החינוכי המזכה בהשתתפות בהוצאות ההסעה ==<!-- יש הפנייה מסעיף מרחקי הנסיעה בערך "הסעות וליווי בחינוך המיוחד" -->
 
* לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): יותר מ-2 ק"מ.
 
* לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): יותר מ-2 ק"מ.
 
* לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: יותר מ-3 ק"מ.
 
* לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: יותר מ-3 ק"מ.
* רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר מהמרחק הקבוע הנדרש. ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות החינוך המקומית תאפשר תחבורה.
+
* רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר מהמרחק הקבוע הנדרש, ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות החינוך המקומית תאפשר תחבורה.
* ברשויות המקומיות: במידה והתחבורה הציבורית אינה מספקת ומתאימה לתלמיד - תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו.
+
* ברשויות המקומיות: במקרה שהתחבורה הציבורית אינה מספקת ומתאימה לתלמיד - תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
שורה 66: שורה 65:
 
=== ארגון ההסעות וביצוען ===
 
=== ארגון ההסעות וביצוען ===
 
* האחריות לארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה.
 
* האחריות לארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה.
* משרד החינוך לא משתתף במימון הסעות המבוצעות באופן ישיר על-ידי הורים ו/או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על-פי [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P230_011a.htm תקנות התעבורה] (מומלץ לפתוח עם דפדפן אקספלורר).
+
* משרד החינוך לא משתתף במימון הסעות המבוצעות באופן ישיר על-ידי הורים ו/או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על-פי [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P230_011.htm תקנות התעבורה] (מומלץ לפתוח עם דפדפן אקספלורר).
  
 
=== איסוף ופיזור ===
 
=== איסוף ופיזור ===
שורה 74: שורה 73:
 
==מקום הלימודים על-פי שלב החינוך ומקום המגורים במסגרת החינוך הרשמי==
 
==מקום הלימודים על-פי שלב החינוך ומקום המגורים במסגרת החינוך הרשמי==
 
* השתתפות המשרד במימון ההסעה מותנית בכך שהתלמיד לומד בבית הספר היסודי או בחטיבת הביניים על-פי אזור הרישום שלו או על-פי המיפוי הבין-יישובי.  
 
* השתתפות המשרד במימון ההסעה מותנית בכך שהתלמיד לומד בבית הספר היסודי או בחטיבת הביניים על-פי אזור הרישום שלו או על-פי המיפוי הבין-יישובי.  
* השתתפות המשרד במימון ההסעה מותנית בכך שהתלמיד לומד בחטיבה העליונה או בבית ספר(ט'-י"ב) הקרוב ביותר למקום מגוריו והנמצא בתחום הרשות המקומית  
+
* השתתפות המשרד במימון ההסעה מותנית בכך שהתלמיד לומד בחטיבה העליונה או בבית ספר (ט'-י"ב) הקרוב ביותר למקום מגוריו והנמצא בתחום הרשות המקומית  
 
שבה הוא מתגורר או בחטיבה העליונה שהיא מסגרת המשך לחטיבת הביניים שבה למד.  
 
שבה הוא מתגורר או בחטיבה העליונה שהיא מסגרת המשך לחטיבת הביניים שבה למד.  
 
* יודגש כי החטיבה העליונה מתחילה בכיתה י' לתלמידים שסיימו חטיבת ביניים (ז'-ט') ובכיתה ט' לתלמידים שסיימו בית ספר יסודי.
 
* יודגש כי החטיבה העליונה מתחילה בכיתה י' לתלמידים שסיימו חטיבת ביניים (ז'-ט') ובכיתה ט' לתלמידים שסיימו בית ספר יסודי.
שורה 82: שורה 81:
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 +
{{הטמעת כותרת|הסעות לתלמידים הלומדים בחינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל#חשוב לדעת}}
 
* הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק.
 
* הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק.
 
* שעת פתיחת הלימודים הרשמית היא 8 בבוקר, אלא אם ועדת ההסעות המרכזית אישרה שעת פתיחת לימודים אחרת, ובתנאי שהשעה האחרת היא שעת פתיחת הלימודים של כל תלמידי אותו מוסד חינוך.
 
* שעת פתיחת הלימודים הרשמית היא 8 בבוקר, אלא אם ועדת ההסעות המרכזית אישרה שעת פתיחת לימודים אחרת, ובתנאי שהשעה האחרת היא שעת פתיחת הלימודים של כל תלמידי אותו מוסד חינוך.
 
* ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות.
 
* ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות.
* משרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות בשל דרישת הורים לחינוך ממלכתי-דתי '''תורני''' שבו מונהגת הפרדה בין המינים.
 
 
* למידע נוסף ניתן לפנות ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm אגף לפניות ותלונות הציבור] ב[[משרד החינוך]].
 
* למידע נוסף ניתן לפנות ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/DarkeyPniya/PinyElynu.htm אגף לפניות ותלונות הציבור] ב[[משרד החינוך]].
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
* לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך [[חינוך/פסקי דין|לחצו כאן]].
+
{{הטמעת כותרת|חינוך#פסקי דין}}
 +
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך [[חינוך/ארגוני סיוע|לחצו כאן]].
+
{{הטמעת כותרת|חינוך#ארגוני סיוע}}
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
<!--
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
-->
 
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/HasaotVehitzaydut/ מנהל הפיתוח אגף א] ב[[משרד החינוך]]
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/HasaotVehitzaydut/ מנהל הפיתוח אגף א] ב[[משרד החינוך]]
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=191 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ט/4 מיום 03.12.2018] - הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים.
 
* [[חוק לימוד חובה]]
 
* [[חוק לימוד חובה]]
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P230_011a.htm תקנות התעבורה, תשכ"א-1961] (מומלץ לפתוח בדפדפן מסוג אקספלורר).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P230_011.htm תקנות התעבורה, תשכ"א-1961] (מומלץ לפתוח בדפדפן מסוג אקספלורר).
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.hila-equal-edu.org.il/heb/?p=367 הסעות תלמידים למוסדות חינוך] באתר הלה
 
 
{{הטמעת כותרת|חינוך#הרחבות ופרסומים}}
 
{{הטמעת כותרת|חינוך#הרחבות ופרסומים}}
== מקורות ==
+
* [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/e/e0/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94.pdf הודעת המדינה לבג"ץ לגבי מימון הסעות דרך כבישי אגרה] מיום 03.07.2017.
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-3/HoraotKeva/K-2013-1-2-3-3-6.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/1(ב) מיום 27.08.2013] - הסעות תלמידים למוסדות חינוך רשמיים.
+
<!--
 
+
== תודות ==
 
+
-->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 = 13.08.2012, הארץ: [http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1800111 '''המדינה לא חייבת לממן הסעות תלמידים לבית הספר''']
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
שורה 133: שורה 119:
 
[[קטגוריה:תלמידים]]
 
[[קטגוריה:תלמידים]]
 
[[קטגוריה:תחבורה]]
 
[[קטגוריה:תחבורה]]
 +
 +
[[ar:السفريات إلى المدرسة في جهاز التعليم الرسمي]]

גרסה אחרונה מ־11:35, 18 בפברואר 2021

הקדמה:

הזכות להסעה ניתנת לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שהמוסד החינוכי נמצא במרחק ניכר מביתם
ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות
ההסעות מאושרות רק אם התלמידים מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות של החינוך הרשמי הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום.

 • הסעת תלמידים לבתי הספר הנה באחריות הרשות המקומית שבתחומה מתגוררים הילדים, כאשר משרד החינוך משתתף במימון הסעות לתלמידים העומדים בתנאי הזכאות.
 • ביישובים בהם ישנה תחבורה ציבורית, חלק מהרשויות מסייעות במימון רכישת כרטיסיות נסיעה.
 • כאשר אין תחבורה ציבורית, הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד החינוך.
 • בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.
 • למידע על הסעות וליווי לתלמידים עם צרכים מיוחדים והסעות לתלמידים הלומדים בחינוך המוכר שאינו רשמי, ראו בפורטל הסעות לבתי ספר וגני ילדים.

מי זכאי?

 • תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה - גילאי א'-י' (למרות הרחבת חוק לימוד חובה, אין השתתפות במימון הסעות לתלמידי כיתות י"א-י"ב בתוך יישוב המגורים).
 • במועצות אזוריות - כל התלמידים זכאים להסעה (כולל תלמידי י"א ו-י"ב).
 • ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על-יסודי, גם תלמידי כיתות י"א-י"ב זכאים להסעות למוסד החינוכי הקרוב ביותר.
 • ביישוב שיש בו בית ספר על-יסודי מקיף תאושרנה הסעות לכיתות "אתגר" (כיתה לבעלי לקויות למידה) בלבד ליישוב הקרוב ביותר (מכיתה א' ועד כיתה י').
 • תלמידים הלומדים בחווה חקלאית או במרכז ימי זכאים להסעה פעם בשבוע הלוך ושוב.
 • במרכזים טכנולוגיים מקצועיים ומסגרות למחוננים כל התלמידים, בכל רמות הכיתה, יהיו זכאים להסעה.
  • הערה: הזכאות תינתן רק בתנאי שהשיעורים במוסדות אלה אינם חלק נפרד מתכנית הלימודים.
 • תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות זכאים להסעה - החובה לדאוג להסעה חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.
 • תלמיד בית ספר על-אזורי, בתנאי שזהו בית הספר הקרוב ביותר למקום מגורי התלמיד.
שימו לב
תלמידים להורים גרושים או פרודים
 • משרד החינוך ישתתף במימון ההסעה לתלמידים להורים גרושים או פרודים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. שני ההורים מתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.
  2. ניתן פסק דין שלפיו להורים יש משמורת משותפת והתלמיד יתגורר אצל כל אחד מההורים החיים בנפרד.
  3. ימי השהות של התלמיד אצל כל אחד מההורים קבועים למשך כל שנת הלימודים.
  4. מקום מגוריו של כל אחד מההורים הוא בכתובת שהיתה מזכה את התלמיד בזכות להסעה גם אילו היה זה מקום מגוריו היחידי.
 • במסגרת עתירה לבג"ץ בנושא, הודיע משרד החינוך שבכוונתו לשנות את הוראת חוזר המנכ"ל, כך שתתאפשר השתתפותו של משרד החינוך במימון הסעת תלמידים, אשר הוריהם מתגוררים ברשויות מקומיות שונות, אל מוסד לימודיהם במשך כל ימות הלימודים בשבוע. כשיפורסמו הוראות חדשות נעדכן את המידע בדף זה.

מי לא זכאי

 • תלמידי בתי ספר על-אזוריים (אלא אם כן, כאמור, זהו בית הספר הקרוב ביותר), ניסויים וייחודיים אינם זכאים להסעה.
 • כמו כן, משרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות של תלמידים הבוחרים ללמוד בבתי ספר ממלכתיים-דתיים תורניים שמונהגת בהם הפרדה בין המינים.
טיפ
אגף ההסעות במשרד החינוך אינו מפקח על תשלומים שהרשויות המקומיות גובות מהורים עבור הסעות שאינן נכללות בין מקרי הזכאות.

המרחק מהמוסד החינוכי המזכה בהשתתפות בהוצאות ההסעה

 • לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): יותר מ-2 ק"מ.
 • לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: יותר מ-3 ק"מ.
 • רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר מהמרחק הקבוע הנדרש, ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות החינוך המקומית תאפשר תחבורה.
 • ברשויות המקומיות: במקרה שהתחבורה הציבורית אינה מספקת ומתאימה לתלמיד - תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו.

תהליך מימוש הזכות

 • בכל מחוז פועלת ועדת הסעות של משרד החינוך הדנה בבקשות הרשויות המקומיות למימון ההסעות.

ועדת הסעות מחוזית

 • בכל מחוז תפעל ועדת הסעות בהרכב מנהל אגף ההסעות וההקצאות.
 • הוועדה תדון בבקשות הרשויות מדי שנה לזכאות ההסעה למוסדות החינוך, לקראת תחילת שנת הלימודים.
 • אישור של זכאות תלמיד להסעה ו/או אישור של קו הסעה תקף לשנת לימודים אחת בלבד, או לפרק זמן קצוב אחר, קצר יותר.

ארגון ההסעות וביצוען

 • האחריות לארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה.
 • משרד החינוך לא משתתף במימון הסעות המבוצעות באופן ישיר על-ידי הורים ו/או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על-פי תקנות התעבורה (מומלץ לפתוח עם דפדפן אקספלורר).

איסוף ופיזור

 • בכל מקרה תאושר הסעת איסוף אחת בלבד ממקום יישוב למוסד חינוכי. אם מספר התלמידים מחייב שימוש ביותר מכלי רכב אחד, ניתן לפצל את האיסופים.
 • על מנהלי בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר, באופן שיהיה אפשר להסתפק באיסוף אחד בלבד וכן בפיזור אחד או בשני פיזורים לכל היותר.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.
 • הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק.
 • שעת פתיחת הלימודים הרשמית היא 8 בבוקר, אלא אם ועדת ההסעות המרכזית אישרה שעת פתיחת לימודים אחרת, ובתנאי שהשעה האחרת היא שעת פתיחת הלימודים של כל תלמידי אותו מוסד חינוך.
 • ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים