מ (עדכון עיצוב - תקציר)
מ (הסרת הערות/הנחיות מיותרות)
שורה 15: שורה 15:
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
 
 
ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום.   
 
ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום.   
  

גרסה מ־19:57, 1 באפריל 2014

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

הקדמה:

הזכות להסעה ניתנת לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שהמוסד החינוכי נמצא במרחק ניכר מביתם
ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות
ההסעות מאושרות רק אם התלמידים מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות של החינוך הרשמי הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ההסעות למוסד החינוכי מיועדות להביא את התלמידים באופן יום-יומי ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • הסעת תלמידים לבתי הספר הנה באחריות הרשות המקומית שבתחומה מתגוררים הילדים, כאשר משרד החינוך משתתף במימון הסעות לתלמידים העומדים בתנאי הזכאות.
 • ביישובים בהם ישנה תחבורה ציבורית, חלק מהרשויות מסייעות במימון רכישת כרטיסיות נסיעה.
 • כאשר אין תחבורה ציבורית, הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד החינוך.
 • בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך, ועלות ההסעה (כולה או חלקה) נגבית מהורי התלמידים.

מי זכאי?

 • תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה - גילאי א'-י'.
 • במועצות אזוריות - כל התלמידים זכאים להסעה (כולל תלמידי י"א ו-י"ב).
 • ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על-יסודי, גם תלמידי כיתות י"א-י"ב זכאים להסעות למוסד החינוכי הקרוב ביותר.
 • ביישוב שיש בו בית ספר על-יסודי מקיף תאושרנה הסעות לכיתות "אתגר" (כיתה לבעלי לקויות למידה) בלבד ליישוב הקרוב ביותר (מכיתה א' ועד כיתה י').
 • תלמידים הלומדים בחווה חקלאית או במרכז ימי זכאים להסעה פעם בשבוע הלוך ושוב.
 • במרכזים טכנולוגיים מקצועיים ומסגרות למחוננים כל התלמידים, בכל רמות הכיתה, יהיו זכאים להסעה.
  • הערה: הזכאות תינתן רק בתנאי שהשיעורים במוסדות אלה אינם חלק נפרד מתכנית הלימודים.
 • תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות/מאמצות זכאים להסעה - החובה לדאוג להסעה חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.
 • תלמיד בית ספר על-אזורי, בתנאי שזהו בית הספר הקרוב ביותר למקום מגורי התלמיד.

מי לא זכאי

 • תלמידי בתי ספר על-אזוריים (אלא אם כן, כאמור, זהו בית הספר הקרוב ביותר), ניסויים וייחודיים אינם זכאים להסעה.

המרחק מהמוסד החינוכי המזכה בהשתתפות בהוצאות ההסעה

 • לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל): יותר מ-2 ק"מ.
 • לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: יותר מ-3 ק"מ.
 • רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר מהמרחק הקבוע הנדרש. ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות החינוך המקומית תאפשר תחבורה.
 • ברשויות המקומיות: במידה והתחבורה הציבורית אינה מספקת ומתאימה לתלמיד - תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו.

תהליך מימוש הזכות

 • בכל מחוז פועלת ועדת הסעות של משרד החינוך הדנה בבקשות הרשויות המקומיות למימון ההסעות.

ועדת הסעות מחוזית

 • בכל מחוז תפעל ועדת הסעות בהרכב מנהל אגף ההסעות וההקצאות.
 • הוועדה תדון בבקשות הרשויות מדי שנה לזכאות ההסעה למוסדות החינוך, לקראת תחילת שנת הלימודים.
 • אישור של זכאות תלמיד להסעה ו/או אישור של קו הסעה תקף לשנת לימודים אחת בלבד, או לפרק זמן קצוב אחר, קצר יותר.

ארגון ההסעות וביצוען

 • האחריות לארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה.
 • משרד החינוך לא משתתף במימון הסעות המבוצעות באופן ישיר על-ידי הורים ו/או בני משפחה שאינם מורשים להסעה בשכר על-פי תקנות התעבורה (מומלץ לפתוח עם דפדפן אקספלורר).

איסוף ופיזור

 • בכל מקרה תאושר הסעת איסוף אחת בלבד ממקום יישוב למוסד חינוכי. אם מספר התלמידים מחייב שימוש ביותר מכלי רכב אחד, ניתן לפצל את האיסופים.
 • על מנהלי בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר, באופן שיהיה אפשר להסתפק באיסוף אחד בלבד וכן בפיזור אחד או בשני פיזורים לכל היותר.

חשוב לדעת

 • הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק.
 • שעת פתיחת הלימודים הרשמית היא 8 בבוקר, אלא אם ועדת ההסעות המרכזית אישרה שעת פתיחת לימודים אחרת, ובתנאי שהשעה האחרת היא שעת פתיחת הלימודים של כל תלמידי אותו מוסד חינוך.
 • ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות.
 • משרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות בשל דרישת הורים לחינוך ממלכתי-דתי תורני שבו מונהגת הפרדה בין המינים.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחצו כאן.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחצו כאן.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסיםתבנית:זכות/סיום טור שמאלי