תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

אי שמירת רישומים רפואיים שנעשו, למשך פרק הזמן הנדרש בחוק. ע"א 6330/96 אורנה בנגר קטינה וכו' נ' בית החולים הכללי ע"ש ד"ר הלל יפה חדרה, פ"ד נב(1)145. תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה

משמעות

חוקים ותקנות

חוק זכויות החולה, סעיפים 17, 18, 26, 28. תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תקנות 1, 4(א), התוספת טור ב.

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי