תבנית:ארגון/תחילת טור ימני


העמותה הישראלית לגושה הוקמה על ידי מספר חולים ובני משפחותיהם, בתמיכתו של פרופ' ארי זמרן מהמרכז הרפואי "שערי-צדק" בירושלים. היעד הראשון שהציבה לעצמה העמותה, היה הפיכה של טיפול אנזימי במחלת הגושה לזמין עבור הלוקים בה.

העמותה קיימה פעילות מואצת על דעת הקהל במדיה ובקרב מקבלי החלטות - מה שהביא לכך שבשנת 1995, עם כניסתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתוקף, הוכרה מחלת הגושה כאחת מבין חמש המחלות הקשות, אשר הטיפול בהן מכוסה על ידי החוק.


מטרותיה העיקריות של העמותה:

 • ייצוג האינטרסים של חולי הגושה בארץ בפני הרשויות
 • מתן מידע מעודכן אודות חידושים בנושא מחלת הגושה
 • הפצת מידע בנושא המחלה והטיפול בה בקרב מוסדות ומטפלים
 • הגברת המאמץ המחקרי למען קידום הטיפול בחולים
 • שמירה על קשר עם עמותות אחרות בעולם כמקור מידע לגבי התפתחויות וחידושים בטיפול במחלה
 • תמיכה בחולים ובבני משפחותיהם


תחומי הפעילות של העמותה:

 • עריכת כנס חולים שנתי
 • הפצת מידעון תקופתי - "גושיתון"
 • תמיכה וייעוץ טלפוני
 • קיום הרצאות והפצת מידע מעודכן באינטרנט
 • נטילת חלק בהובלת הברית האירופית של עמותות למען חולי גושה E.G.A
 • ארגון פעילויות שונות למען שיפור איכות חייהם של החולים


תבנית:ארגון/סיום הקדמה

נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם


תבנית:ארגון/סיום טור ימני

תבנית:ארגון/תחילת טור שמאלי

פרטי הארגון

אתר:אתר העמותה הישראלית לגושה
דוא"ל:[mailto:לדף צור קשר לדף צור קשר]
כתובת:ת.ד. 33814, חיפה, 31338
טלפון:04-9504403
שנת הקמה:1991

תבנית:ארגון/סיום טור שמאלי