הפורטל מרחיב בזכויות של תושב ישראל להעסיק עובד זר וכמובן גם בתנאי ההעסקה של העובד.

מטופלים שאינם שוהים במוסד סיעודי וזקוקים להשגחה של מטפל סיעודי במשרה מלאה, זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר. המידע המובא כאן מתחלק לשלושת החלקים המרכיבים את הליך העסקת עובד זר סיעודי:

  • תנאי זכאות וקבלת הכרה כמטופל סיעודי
  • הליך קבלת ההיתרים להעסקת עובד זר סיעודי וגיוס העובד באמצעות הלשכות המורשות
  • תנאי העסקת עובד זר- זכויות העובד, שאתם, המעסיקים, מחויבים למלא

חשוב:עובד זר זכאי לכל הזכויות של עובד ישראלי כולל הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים וכו'. כדי למנוע עוגמת נפש כמו גם היגררות להליכים משפטיים, חובה על מי שמעסיק עובד זר להכין עצמו כלכלית לסיום ההעסקה במקרה של פיטורי העובד או מוות של המעסיק.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים