(התאמה לגרסה 3)
(תיקון קישור)
שורה 23: שורה 23:
 
** ביקור אצל רופא ראשוני/שניוני
 
** ביקור אצל רופא ראשוני/שניוני
 
* לפירוט בנושא השירותים הניתנים, ראו  [http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/HealthInsuranceLawRights/GviaKupot/Pages/BikurRofe.aspx באתר משרד הבריאות].
 
* לפירוט בנושא השירותים הניתנים, ראו  [http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/HealthInsuranceLawRights/GviaKupot/Pages/BikurRofe.aspx באתר משרד הבריאות].
*למידע על תקרת ההשתתפות [http://www.clalit.co.il/HE-IL/fee+for+servic/ ב"כללית"]
+
*למידע על תקרת ההשתתפות [http://www.clalit.co.il/he/info/about_site/Pages/sherutim_betashlum.aspx ב"כללית"]
 
*למידע על תקרת ההשתתפות [http://www.maccabi4u.co.il/443-he/Maccabi.aspx במכבי שירותי בריאות]
 
*למידע על תקרת ההשתתפות [http://www.maccabi4u.co.il/443-he/Maccabi.aspx במכבי שירותי בריאות]
 
*למידע על תקרת ההשתתפות [https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?rnd=0.78070704667795&templateName=menu.txt&idorItemId=topMenu&menuBarView=menu&menuBarSubjectParam=1211196727562&menuBarStartMenuParam=subSubject&topMenuId=11&menuBarOpenCatego ב"מאוחדת"]
 
*למידע על תקרת ההשתתפות [https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?rnd=0.78070704667795&templateName=menu.txt&idorItemId=topMenu&menuBarView=menu&menuBarSubjectParam=1211196727562&menuBarStartMenuParam=subSubject&topMenuId=11&menuBarOpenCatego ב"מאוחדת"]

גרסה מ־09:53, 17 ביוני 2014

הקדמה:

עולים חדשים זכאים להפחתה של 50% בתקרת התשלום הרבעונית עבור שירותי בריאות שונים בשנתם הראשונה בארץ
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בקופות החולים קבועה תקרה מקסימלית לתשלומי ההשתתפות העצמית של משפחה עבור שירותים רפואיים בכל רבעון.

 • משפחה של עולה חדש בשנתו הראשונה בישראל זכאית להפחתת תקרת התשלום הרבעונית בשיעור של 50%.
 • השירותים שבעבורם נקבעת תקרת התשלומים:
  • ביקור במכונים (כגון מכון רנטגן) ובמרפאות חוץ
  • ביקור אצל רופא ראשוני/שניוני
 • לפירוט בנושא השירותים הניתנים, ראו באתר משרד הבריאות.
 • למידע על תקרת ההשתתפות ב"כללית"
 • למידע על תקרת ההשתתפות במכבי שירותי בריאות
 • למידע על תקרת ההשתתפות ב"מאוחדת"
 • למידע על תקרת ההשתתפות ב"לאומית"

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ההטבה ניתנת אוטומטית. כאשר משפחה מגיעה לסכום התקרה, המערכת אמורה לא לגבות ממנה תשלום עבור שירותים נוספים באותו רבעון.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תבנית:זכות/חדשות