מ (עדכון והוספת קישורי שפה; בוט מוסיף: ar)
שורה 67: שורה 67:
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תנאי העבודה]]
 
[[קטגוריה:תנאי העבודה]]
 +
 +
[[ar:استراحات في العمل]]

גרסה מ־08:02, 27 בינואר 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובד זכאי להפסקה בת 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר
כל עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים
זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משעות העבודה, והמעסיק אינו מחויב לשלם לעובד עבור זמן זה, אלא אם דרש מהעובד להישאר במקום העבודה


ביום עבודה של 6 שעות לפחות, תופסק העבודה למנוחה וארוחה למשך 3/4 שעה לפחות (בערב חג ל-1/2 שעה לפחות).

במהלך הפסקה זאת, מותר לעובד לצאת ממקום העבודה, אלא אם נוכחותו במקום העבודה הכרחית והמעביד דרש ממנו להישאר.

עובד שאינו מועסק בעבודות כפיים, המועסק שישה ימים בשבוע, מותר להעסיקו 8 שעות ללא הפסקה ובמידה ומועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים, מותר להעסיקו 9 שעות ללא הפסקה (לפי היתר שהוצא ע"י שר התמ"ת המאפשר חריגה מהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה).

כל עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. אם הופרה זכות זו ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המפר.

חשוב לדעת

  • זמן ההפסקה הוא לא חלק משעות העבודה אלא אם המעביד דרש מהעובד להישאר בעבודה.
  • הפסקות קצרות מוסכמות על-ידי המעביד הן חלק משעות העבודה והמעביד חייב לשלם עבורן.
  • מותר לעובד להפסיק את עבודתו כדי להתפלל בהתאם לדרישת דתו.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד זה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

  • מידע מתוך "תדריך דיני עבודה", עמותת ידיד

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי