(עדכון 2018)
מ (בוט: משנה ar:إيقاف الحمل‏ ← ar:وقف الحمل)
שורה 154: שורה 154:
 
[[קטגוריה:ינואר]]
 
[[קטגוריה:ינואר]]
  
[[ar:إيقاف الحمل]]
+
[[ar:وقف الحمل]]
 
[[en:Termination of Pregnancy]]
 
[[en:Termination of Pregnancy]]

גרסה מ־01:32, 28 בפברואר 2018

הקדמה:

הפסקת הריון מבוצעת בישראל על-פי החוק וטעונה אישור של ועדה להפסקת הריון
הוועדה מוסמכת לאשר הפסקת הריון, רק אם התקיימה אחת הסיבות הקבועות בחוק
הוועדה מוסמכת לאשר הפסקת הריון לאחר שהתקבלה הסכמתה מדעת של האישה
ביצוע הפסקת הריון שלא באישור הוועדה עשוי להוות עבירה פלילית
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות ואתר "כל הבריאות"
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על מנת לבצע הפסקת הריון, יש לפנות לוועדה להפסקת הריון, לה ניתנה הסמכות על-פי חוק העונשין לאשר הפסקת הריון.

המקרים שבהם רשאית הוועדה לאשר את הפסקת ההריון

 • סעיף 316 לחוק העונשין מפרט את המקרים המקנים לוועדה סמכות לאשר הפסקת הריון:
  1. כאשר האישה היא מתחת לגיל 18 או מעל לגיל 40.
  2. כאשר האישה איננה נשואה או שההיריון אינו מהנישואין.
  3. כאשר ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, או מיחסי עריות.
  4. כאשר הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
  5. במידה שהמשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי.
 • בנוסף לכך, הוועדות להפסקת הריון רשאיות לדון רק בבקשות שבהן גיל ההריון אינו עולה על 24 שבועות מלאים - על-פי אולטרסאונד המאשר את גיל ההריון. כאשר גיל ההריון עולה על 24 שבועות, הטיפול עובר לוועדה מיוחדת.

מי זכאי?

 • כל אישה המעוניינת להפסיק את ההריון, רשאית לפנות לוועדה להפסקת הריון.

תהליך מימוש הזכות

 • כל אישה המעוניינת להפסיק את ההריון, רשאית לפנות לכל ועדה בארץ, באחד מבתי החולים או המרפאות הכירורגיות, ללא תלות במקום מגוריה. לרשימת הוועדות השונות ופרטי התקשרות ראו באתר משרד הבריאות.
 • יש לוודא טלפונית עם בית החולים או המרפאה הרצויים את דרכי הפניה לוועדה ומועדי התכנסותה.
 • האישה תזוהה בוועדה באמצעות תעודת זהות או אמצעי זיהוי רשמי אחר, כגון דרכון או רישיון נהיגה.
 • האישה תביא עימה לדיון בוועדה מסמכים רפואיים, בהתאם להנחיות בית החולים (לרוב תוצאות בדיקת דם ואולטראסאונד).
 • טרם הדיון תופנה האישה לשיחת הסבר עם אחות או עובדת סוציאלית של הוועדה, ולאחר מכן זכאית האישה לשוחח עם רופא שיסביר לה את הסיכונים הכרוכים בהפסקת הריון ותוצאותיה האפשריות.
 • במקרה שהסיבה לבקשת אישור הפסקת הריון, היא חשש למום מולד או חשש לבריאות האישה, יש אפשרות להתייעץ עם מומחה נוסף, וניתן לפנות אליו בסיוע הרופא המטפל או הוועדה.

החלטת הוועדה

 • החלטת הוועדה נמסרת בדרך כלל מיד לאחר קיומה. אישור להפסקת הריון צריך להימסר בכתב ולפרט את הסיבה המצדיקה את הפסקת ההיריון.
 • לאחר מתן האישור, ייקבע מועד לביצוע הפסקת הריון, שתבוצע באותו בית חולים בו ניתן האישור על-ידי הוועדה.
 • במקרה שהוועדה מתכוונת לסרב לבקשה להפסקת הריון, היא מחויבת לתת הזדמנות לאישה להופיע בפניה ולמסור את נימוקיה.
 • במקרה שהוועדה לא אישרה את הפסקת ההיריון, ניתן לפנות לוועדה במוסד רפואי אחר (הפניה כרוכה בתשלום מחדש של אגרת הפניה לוועדה).

התהליך בנערות מתחת לגיל 19

 • הנערה זכאית למימון מלא מקופת החולים הן להליך הוועדה והן להפסקת ההיריון, אך היא ראשית לשלם באופן פרטי אם תרצה, ותחויב בתעריף המלא.
 • הפסקות היריון לנערות תבוצענה בבתי חולים בלבד. על הוועדה בבית החולים חלה חובה לקבל כל נערה הפונה אליה.
 • הנערה תזוהה באמצעות תעודה מזהה עם תמונה עדכנית. אם אין כל מסמכים מזהים, תוודא העובדת הסוציאלית עם הנערה פרטי מידע בסיסיים (שם, מספר ת"ז אם יש, כתובת ההורים ושמותיהם ומספר טלפון).
 • הנערה זכאית לעדיפות בתור לוועדה להפסקת היריון, וכן לסיוע מיוחד, במידת הצורך.
 • נערה שהגיעה לדיון בוועדה תתקבל גם ללא מסמכים רפואיים, והמידע יושלם בבית החולים.
 • נערה שהגיעה לוועדה ללא התחייבות כספית מקופת החולים, תתקבל ללא דרישת תשלום כלשהי, וקופת החולים תנפיק התחייבות בדיעבד.
 • עובדת סוציאלית תקיים שיחה עם הנערה טרם הדיון בוועדה, והחלטת הוועדה תימסר לנערה באופן מיידי.
 • הנערה זכאית לקדימות בתור לקיום הפסקת ההיריון, והיא תקבל מספר טלפון של עובדת סוציאלית שתלווה אותה בהליך הפסקת ההיריון.
 • הנערה תתקבל להליך להפסקת היריון גם אם לא הגיעה עם כל תוצאות הבדיקות הנדרשות, והבדיקות יבוצעו בבית החולים במסגרת ההליך. הנערה זכאית לנוכחות אחות לצורך בדיקות וטיפולים שבצנעת הפרט.
 • הנערה זכאית לעבור את התהליך (דיון בוועדה והפסקת ההיריון) ללא הסכמת הוריה ואף ללא ידיעתם.
 • למידע נוסף ראו חוברת מידע לנערות בהיריון לא מתוכנן של משרד הבריאות.

מימון

מקרים בהם הפסקת היריון תיעשה במימון ציבורי

במסגרת סל שירותי הבריאות, הפסקת הריון במימון ציבורי תיעשה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אישה עד גיל 33
 • ההיריון נובע מיחסים אסורים על-פי החוק הפלילי (כגון גילוי עריות או אונס), ללא תלות בגיל האישה.
 • הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, ללא תלות בגיל האישה.
 • המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני ו/ או נפשי, ללא תלות בגיל האישה.
 • מסיבות רפואיות, ללא תלות בגיל האישה.

מקרים נוספים של מימון ציבורי להפסקת היריון

 • הפסקת הריון לקטינות חסרות מעמד חוקי השוהות בישראל תמומן על-ידי משרד הבריאות. לפרטים ראו חוזר מנהל רפואה מס' 14/2009 מיום 02.04.2009 - הפסקות הריון לקטינות חסרות מעמד השוהות בישראל.
 • הפסקת הריון של חיילת שנכנסה להריון בזמן שירותה הצבאי תמומן על-ידי הצבא. מידע נוסף על הפסקת הריון לחיילת בשירות צבאי- זכויות, נוהל ומימון, ניתן למצוא באתר יועצת הרמטכ"ל לעניני נשים

עלויות במימון עצמי

 • עבור מי שאינה זכאית למימון ציבורי, פתיחת תיק, זימון הוועדה להפסקת הריון וביצוע הפסקת ההריון כרוכים בתשלום בהתאם לתעריפון משרד הבריאות, או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים.
 • תעריפי משרד הבריאות להפסקת הריון, נכון ל- 11.01.2018 (מומלץ להתעדכן מעת לעת):
  • תשלום עבור ועדה להפסקת הריון: 424 ש"ח (בהפניה מקופת החולים) או 433 ש"ח ללא הפניה. יש לשמור את הקבלה על התשלום לצורך קבלת החזר.
  • הפסקת הריון תרופתית (כולל הפסקה כירורגית לאחר מכן, אם נדרשת): 2,141 ש"ח (בהפניה מקופת החולים) או 2,188 ש"ח ללא הפניה.
  • הפסקת הריון כירורגית: 2,972 ש"ח (בהפניה מקופת החולים) או 3,037 ש"ח ללא הפניה.
הערת עריכה
בגדול, תעריף א' זה לאזרחי ישראל המשלמים בעצמם עבור שירותים רפואיים ואנשים שהאו"ם מממן אותם, ותעריף ב' זה לאנשים שמופנים על ידי קופת החולים
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 13:34, 26 באוקטובר 2017 (IDT)

שמירה על סודיות

 • כל המידע והמסמכים המתייחסים לבקשה המופנית לוועדה, לדיוניה והחלטותיה, הם סודיים וחסויים.
 • לפי הנחיות משרד הבריאות על בית החולים לדאוג לשמירת סודיות המידע בוועדה לאישור הפסקת הריון (כגון מיקום הוועדה באזור מופרד, הכולל חדר המתנה לפונות שאינו נגיש לשאר הציבור).
 • קטינות (מתחת לגיל 18), יכולות לפנות לוועדה להפסקת הריון ולבצע הפסקת הריון, גם ללא צורך בקבלת אישור הורה או אפוטרופוס לכך (להרחבה ראו טיפולים רפואיים אשר קטין רשאי לעבור ללא הסכמת הוריו).
 • חשוב: במקרים מסוימים עשוי בית המשפט להורות על הסרת הסודיות.
דוגמה
אשה שפנתה לוועדה תחת הסעיף "הריון שלא במסגרת הנישואין" והצהירה על כך (כחלק מ"ההסכמה מדעת") במסגרת הליכי הגירושין, עשוי בן הזוג לבקש מבית המשפט להסיר את הסודיות כדי להוכיח שאותה אשה בגדה בו. הדבר משמעותי בעיקר כאשר מדובר בהליכים בבית הדין הרבני.

הפסקת הריון במישור הפלילי

 • נושא ההפלות מוסדר בחוק העונשין. החוק קובע, כי מי שהפסיק ביודעין הריונה של אישה, בין בטיפול רפואי ובין בדרך אחרת, דינו מאסר חמש שנים או קנס.
 • על-פי החוק, רופא נשים לא יישא באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של אישה, אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הפסקת ההריון נעשתה במוסד רפואי מוכר.
  2. ניתן אישור מהוועדה להפסקת הריון, המוסמכת לכך על-פי החוק.

הסכמה מדעת

 • הוועדה מוסמכת לתת אישור להפסקת הריון רק לאחר קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי של האישה.
 • ההסכמה צריכה להינתן בכתב, לאחר שהוסברו לאשה הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון.
 • כתנאי לביצוע הפסקת הריון, האישה תתבקש לחתום על טופס הסכמה מדעת לביצוע הפסקת ההריון ועל כך שקיבלה הסבר מפורט ומובן טרם החתימה.

ועדה להפסקת הריון בשלב החיות

 • כאשר מדובר בבקשה להפסקת הריון אחרי שבוע 24 (מלא), נדרש אישור של ועדה מיוחדת - ועדה להפסקת הריון בשלב החיות.
 • הפניה לוועדה זו יכולה להיעשות על-ידי הוועדות הרגילות להפסקת הריון, או על-ידי רופא הנשים המטפל באשה.
 • בוועדה להפסקת הריון בשלב החיות יהיה הרכב של 5 חברים.
 • הוועדה לא תסרב לבקשה שהובאה בפניה, בטרם נתנה לאישה המבקשת הזדמנות להופיע בפניה ולמסור לוועדה את נימוקיה.
 • הוועדה כפופה (ככל ועדה להפסקת הריון) להוראות חוק העונשין, הקובע את העילות המותרות להפסקת הריון.

חשוב לדעת

 • לבן הזוג (אבי העובר) אין מעמד חוקי בוועדה להפסקת הריון ולא נדרשת הסכמתו להפסקת ההריון. אם האישה מסכימה, יש לאפשר לבן הזוג ללוות אותה בשלבי הדיון בוועדה.
 • לאחר הפסקת ההריון חשוב לפנות לייעוץ והכוונה בנושא תכנון משפחה, מניעת הריון בלתי רצוי ויעוץ גנטי (במידה שנדרש) לפני ההריון הבא.
 • הרכב הוועדה:
  • הוועדה להפסקת הריון מונה 3 חברים: רופא מומחה במיילדות וגניקולוגיה, רופא מומחה נוסף ועובד סוציאלי.
  • בין חברי הוועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות