מ (החלפת טקסט – "([0-9]),([א-ת])" ב־"$1, $2")
מ (החלפת טקסט – " . " ב־". ")
שורה 28: שורה 28:
 
* "שכר עבודה" ממנו יש להפקיד עבור הפיקדון החודשי, הנו  שכר העבודה המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif9 סעיף1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)] (שכר העבודה כולל את השכר הרגיל ללא שעות נוספות ותוספות אחרות).
 
* "שכר עבודה" ממנו יש להפקיד עבור הפיקדון החודשי, הנו  שכר העבודה המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif9 סעיף1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)] (שכר העבודה כולל את השכר הרגיל ללא שעות נוספות ותוספות אחרות).
 
* הפיקדון יופקד בחשבון נפרד בבנק מזרחי טפחות.
 
* הפיקדון יופקד בחשבון נפרד בבנק מזרחי טפחות.
* ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם  על פי החוק או בהתאם להסכם קיבוצי ל[[ביטוח פנסיוני לעובד זר|ביטוח פנסיוני]], לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום [[פיצויי פיטורים]]. המעסיק יעביר לחשבון הבנק שנועד לכספי הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו . במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ -16% משכר העבודה של העובד, על המעסיק  להעביר לחשבון הפיקדון את ההפרש שבין שני הסכומים .
+
* ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם  על פי החוק או בהתאם להסכם קיבוצי ל[[ביטוח פנסיוני לעובד זר|ביטוח פנסיוני]], לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום [[פיצויי פיטורים]]. המעסיק יעביר לחשבון הבנק שנועד לכספי הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו. במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ -16% משכר העבודה של העובד, על המעסיק  להעביר לחשבון הפיקדון את ההפרש שבין שני הסכומים .
 
* עובד מסתנן שיעזוב את הארץ לצמיתות בתום התקופה שנקבעה לשהותו בישראל, יהיה זכאי לקבל עם יציאתו מהארץ את מלוא הפיקדון. אם יעזוב את הארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ. לפרטים נוספים, ראו [[משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן]]
 
* עובד מסתנן שיעזוב את הארץ לצמיתות בתום התקופה שנקבעה לשהותו בישראל, יהיה זכאי לקבל עם יציאתו מהארץ את מלוא הפיקדון. אם יעזוב את הארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ. לפרטים נוספים, ראו [[משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן]]
 
* המעסיק לא יכול לקבל חזרה את הסכומים שהופקדו לפיקדון (אפילו אם לעובד יש חוב כלשהו כלפיו), ולא ניתן להטיל עליהם עיקול.  
 
* המעסיק לא יכול לקבל חזרה את הסכומים שהופקדו לפיקדון (אפילו אם לעובד יש חוב כלשהו כלפיו), ולא ניתן להטיל עליהם עיקול.  
שורה 46: שורה 46:
 
** '''חלק העובד''' - 20% מכספי הפיקדון ינוכו משכרו של העובד- הפקדת חלק העובד תתבצע לאחר ניכוי המס במקור.
 
** '''חלק העובד''' - 20% מכספי הפיקדון ינוכו משכרו של העובד- הפקדת חלק העובד תתבצע לאחר ניכוי המס במקור.
 
*  חלקו של המעסיק בכספי הפיקדון מחליף את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם  על פי החוק או בהתאם להסכם קיבוצי ל[[ביטוח פנסיוני לעובד זר|ביטוח פנסיוני]], לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום [[פיצויי פיטורים]].  
 
*  חלקו של המעסיק בכספי הפיקדון מחליף את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם  על פי החוק או בהתאם להסכם קיבוצי ל[[ביטוח פנסיוני לעובד זר|ביטוח פנסיוני]], לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום [[פיצויי פיטורים]].  
* המעסיק יעביר לחשבון הבנק שנועד לכספי הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו . במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ -16% משכר העבודה של העובד, על המעסיק  להעביר לחשבון הפיקדון את ההפרש שבין שני הסכומים .
+
* המעסיק יעביר לחשבון הבנק שנועד לכספי הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו. במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ -16% משכר העבודה של העובד, על המעסיק  להעביר לחשבון הפיקדון את ההפרש שבין שני הסכומים .
  
 
== פיקדון חלקי לעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות==<!-- פיסקה זו מוטמעת בערך " משיכת כספי הפיקדון לעובד זר" ובערך"עדכונים למעסיק ולעסק הקטן" ובערך "מדריך למעסיק לניהול עובדים" וכן באופן מימוש הזכות בערך זה-->
 
== פיקדון חלקי לעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות==<!-- פיסקה זו מוטמעת בערך " משיכת כספי הפיקדון לעובד זר" ובערך"עדכונים למעסיק ולעסק הקטן" ובערך "מדריך למעסיק לניהול עובדים" וכן באופן מימוש הזכות בערך זה-->

גרסה מ־13:39, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

החל מה- 01.05.2017, מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד פיקדון חודשי בשיעור של 36% משכר העובד, כאשר 16% ישולמו על-ידי המעסיק ו-20% ינוכו משכרו של העובד, החל מהיום הראשון לעבודתו.
החל מיום 01.11.2018 מעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות המפורטות בהמשך, ינכה המעסיק רק 6% משכר העובד (במקום 20%) עבור הפיקדון
ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם לביטוח פנסיוני, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים
עובד מסתנן שיעזוב את הארץ לצמיתות בתום התקופה שנקבעה לשהותו, יהיה זכאי לקבל עם יציאתו מהארץ את מלוא הפיקדון. אם יעזוב את הארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ
למידע נוסף ראו נוהל פיקדון למסתננים באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה
אזהרה
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים בלבד

על-פי סעיף 1יא1 לחוק עובדים זרים, החל מיום 01.05.2017 חובה על מי שמעסיק עובד זר שהוא מסתנן, להפקיד עבורו פיקדון חודשי בסכום השווה ל-36% משכר העבודה של העובד (16% ישולמו על-ידי המעסיק ו-20% ינוכו משכרו של העובד), החל מהיום הראשון לעבודתו.

 • החל מיום 01.11.2018 לגבי עובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות המפורטות בהמשך הפיקדון יהיה בשיעור 22% משכר העובד, כאשר 16% ישולמו על ידי המעסיק ו-6% בלבד ינוכו משכרו של העובד .
 • "שכר עבודה" ממנו יש להפקיד עבור הפיקדון החודשי, הנו שכר העבודה המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, לפי סעיף1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (שכר העבודה כולל את השכר הרגיל ללא שעות נוספות ותוספות אחרות).
 • הפיקדון יופקד בחשבון נפרד בבנק מזרחי טפחות.
 • ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם על פי החוק או בהתאם להסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים. המעסיק יעביר לחשבון הבנק שנועד לכספי הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו. במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ -16% משכר העבודה של העובד, על המעסיק להעביר לחשבון הפיקדון את ההפרש שבין שני הסכומים .
 • עובד מסתנן שיעזוב את הארץ לצמיתות בתום התקופה שנקבעה לשהותו בישראל, יהיה זכאי לקבל עם יציאתו מהארץ את מלוא הפיקדון. אם יעזוב את הארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ. לפרטים נוספים, ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן
 • המעסיק לא יכול לקבל חזרה את הסכומים שהופקדו לפיקדון (אפילו אם לעובד יש חוב כלשהו כלפיו), ולא ניתן להטיל עליהם עיקול.
 • הפקדת הפיקדון לעובדים זרים מסתננים נועדה מצד אחד להבטיח את זכאותו של העובד המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים, ומצד שני לתמרץ את העובד לצאת מישראל במועד שנקבע בפסק דין סופי או בהודעה מטעם משרד הפנים או מנהל מרשם האוכלוסין.
 • עובדים זרים יוכלו לקבל מידע אודות סכומי הפיקדון שהופקדו עבורם, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

אוכלוסיית יעד

 • כל מי שמעסיק עובד זר "מסתנן", העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא שוהה בישראל.
  2. שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית, אשרת עולה, תעודת עולה, או רישיון לישיבת קבע.
  3. הוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול מוכרת בדין.
  4. הוא בעל אשרה ורישיון לישיבת ביקור או רישיון זמני לישיבת ביקור וניתן עליו צו הרחקה - עד ליציאתו מישראל או להרחקתו ממנה. (למידע לגבי בדיקת רישיונו של המסתנן, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה).

גובה הפיקדון לרוב המסתננים

 • על המעסיק חלה חובה להפקיד מדי חודש סכום של 36% משכר העבודה של העובד המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים (שכר רגיל ללא שעות נוספות ותוספות), לפי החלוקה הבאה:
  • חלק המעסיק - על המעסיק להפקיד מדי חודש 16% משכר העבודה של המסתנן.
  • חלק העובד - 20% מכספי הפיקדון ינוכו משכרו של העובד- הפקדת חלק העובד תתבצע לאחר ניכוי המס במקור.
 • חלקו של המעסיק בכספי הפיקדון מחליף את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם על פי החוק או בהתאם להסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים.
 • המעסיק יעביר לחשבון הבנק שנועד לכספי הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו. במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ -16% משכר העבודה של העובד, על המעסיק להעביר לחשבון הפיקדון את ההפרש שבין שני הסכומים .

פיקדון חלקי לעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות

אוכלוסיות הזכאיות לפקדון חלקי

 • החל מיום 01.11.2018, עובד זר מסתנן אשר רשות האוכלוסין וההגירה אישרה לגביו שהוא נכנס לישראל לפני יום 01.11.2018 והוא משתייך לאחת הקבוצות הבאות, יהיה זכאי להפרשה מופחתת משכרו עבור הפיקדון:
  • עובד קטין .
  • עובד שגילו מעל 60 שנה.
  • נשים.
  • עובד שהנi אב חד הורי לקטין הנמצא בטיפולו הבלעדי בשל כך שהאם נפטרה, או אינה שוהה בישראל או בגלל שמצבה הרפואי אינה מאפשר לה לטפל בקטין, ובתנאי שהעובד אינו נשוי ואין לו בן זוג ידוע בציבור. למידע אודות אופן הגשת הבקשה לאישור זכאות לפקדון חלקי עבור אב יחיד לחץ כאן
  • עובד שממונה ביקורת הגבולות שוכנע שבשל גילו או מצבו הרפואי והנפשי אי קבלת חלק מהפיקדון עלולה לגרום לו נזק לבריאות. למידע אודות אופן הגשת הבקשה לאישור זכאות לפיקדון חלקי מטעמים רפואיים לחץ כאן.
  • עובד שלמשטרת ישראל יש ראיות לכך שהוא קורבן לעבירות של החזקה בתנאי עבדות או סחר בבני אדם, גם אם הוא נכנס לישראל אחרי יום 01.11.2018.

גובה הפקדון החלקי

 • גובה הפיקדון לעובדים אלה יעמוד על 22% משכר העבודה של העובד המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים (שכר רגיל ללא שעות נוספות ותוספות), לפי החלוקה הבאה:
  • חלק המעסיק - על המעסיק להפקיד מדי חודש 16% משכר העבודה של המסתנן
  • חלק העובד - 6% מכספי הפיקדון ינוכו משכרו של העובד- הפקדת חלק העובד תתבצע לאחר ניכוי המס במקור.

החזר לעובד אשר זכאי לניכוי פיקדון חלקי בלבד

 • עובד מסתנן אשר זכאי לניכוי של פיקדון חלקי בלבד, רשאי לקבל החזר בשיעור 70% מתוך חלק העובד שנצבר לזכותו בחשבון הפיקדון, החל מהתקופה שבה הוא זכאי לפקדון חלקי.
דוגמה
 • עובד מסתנן אשר נכנס לישראל לפני יום 01.11.2018, וחגג יום הולדת 60 בתאריך 01.12.2018, זכאי החל מחודש דצמבר 2018 להחזר של 70% מחלק העובד שנוכה משכרו (במידה ונוכה משכרו 20% מהשכר).

שלבי ההליך

 • הבנק שבו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618).
 • כספי הפיקדון יופקדו בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו, ומנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • המעסיק ישלם את הפיקדון באופן מקוון באמצעות טופס תשלום פיקדון למסתננים.
 • מידע לגבי מתכונת חישוב ה פקדון ראו כאן
 • בעת ביצוע תשלום הפיקדון על המעסיק למלא את טופס התשלום המקוון ולדווח באמצעותו לגבי כל עובד מסתנן את הפרטים הבאים:
  • פרטי המעסיק
  • פרטי העובד-יש למלא את פרטי העובד בדיוק לפי האשרה של העובד.
  • סכום הפיקדון ששולם
  • התקופה שהפיקדון שולם עבורה
  • פרטי השכר כגון: שכר ברוטו, שכר פנסיוני, שעות עבודה וסה"כ מס הכנסה
 • המערכת תחשב אוטומטית את אחוז הפיקדון "חלק מעסיק" ו"חלק עובד" .
 • לאחר הדווח על כל הפרטים יש ללחוץ על "לחץ לבדיקה" -במידה ומילאתם פרט לא נכון המערכת תציג לכם שגיאה בצד שמאל ליד פרטי העובד.
 • במידה וכל הפרטים תקינים המערכת תאפשר לכם לשלם את הפיקדון, בהתאם לחישוב האוטומטי שהמערכת ביצעה.
 • ניתן לשלם את כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי. במידה והתשלום נעשה באמצעות העברה בנקאית, המערכת תעביר אתכם לאתר הבנק שלכם על פי בחירתכם ולאחר שתיכנסו לאזור האישי תופיע הודעה עם סך התשלום אותו תצטרכו רק לאשר.
 • לאחר תשלום הפיקדון, תישלח למעסיק הודעה בדוא"ל על ההפקדה לפיקדון. על המעסיק למסור העתק של הודעה זו לעובד המסתנן.

טופס בקשה לאישור זכאות לפיקדון חלקי עבור אב יחיד

 • עובד מסתנן שהנו חד הורי לקטין הנמצא בטיפולו הבלעדי, המבקש לנכות משכרו פקדון חלקי בלבד, כמפורט למעלה ימלא את הבקשה לאישור זכאות לפיקדון חלקי עבור אב יחיד .
 • לבקשה יצרף העובד את האסמכתאות הבאות:
  • צילום רישיון השהייה בישראל שלו ושל אם הקטין.
  • כתב ויתור על סודיות רפואית.
  • מסמכים רפואיים עדכניים (עד 60 יום לפני הגשת הבקשה) המתארים את מצבה הרפואי של אם הקטין ומפרטים את התרופות ו/או הטיפולים שהיא מקבלת, קבלות על תרופות וטיפולים רפואיים, העתק פוליסת ביטוח רפואי בתוקף. המסמכים הרפואיים יועברו לבדיקת רופא מטעם הרשות לצורך קבלת חוות דעתו באשר למצבה הרפואי של אם הקטין.
  • העתק תלוש שכר, מסמכים סוציאליים וכיו"ב.
 • יודגש כי פטירת אם הקטין תוכר רק אם תועדה במערכת הממוחשבת של רשות האוכלוסין וההגירה, והימצאה מחוץ לישראל תוכר רק על פי תיעוד יציאה בביקורת הגבולות.
 • את הבקשה ואת המסמכים הנלווים יש להגיש
  • במשרדי מינהל אכיפה וזרים בבני ברק - ברחוב מבצע קדש 64, בימים רביעי וחמישי בין השעות 8:00-12:00 או
  • במשרדי מינהל אכיפה וזרים באילת – רחוב המוצר 4, בימי רביעי בין השעות 08:30-16:30 ובימי חמישי בין השעות 08:30-13:30.

טופס בקשה לאישור זכאות לפיקדון חלקי מטעמים רפואיים

 • עובד מסתנן המבקש לנכות משכרו פקדון חלקי בלבד, בשל מצבו הרפואי כמפורט למעלה ימלא את טופס הבקשה לאישור זכאות לפיקדון חלקי מטעמים רפואיים.
 • לבקשה יצרף העובד את האסמכתאות הבאות:
  • צילום רישיון השהייה של העובד בישראל .
  • כתב ויתור על סודיות רפואית.
  • מסמכים רפואיים עדכניים (עד 60 יום לפני הגשת הבקשה) המתארים את מצבה הרפואי של העובד ומפרטים את התרופות ו/או הטיפולים שהוא מקבל, העתקי קבלות על תרופות וטיפולים רפואיים, העתק תלוש שכר, העתק פוליסת ביטוח רפואי בתוקף.
 • את הבקשה יש להגיש בצירוף כלל המסמכים באמצעות דוא"ל:pikhum@sa.piba.gov.il
 • המסמכים יועברו לבדיקת רופא מטעם הרשות לצורך קבלת חוות דעתו, ולאחר מכן תועבר חוות הדעת בצירוף מלוא המסמכים להחלטת ממונה ביקורת הגבולות. בהחלטתו רשאי ממונה ביקורת הגבולות לשקול בין היתר גם את נתוני שכרו של העובד.

מועד הפקדת הפיקדון

 • על המעסיק להפקיד את הפיקדון בכל חודש במועד שבו עליו לשלם את שכרו של העובד המסתנן עבור אותו חודש. למידע נוסף אודות מועד תשלום השכר על פי החוק ראו מועד תשלום השכר.
 • בחודש שבו חל מועד יציאתו של העובד המסתנן מישראל, על המעסיק לשלם את יתרת סכום הפיקדון 5 ימים לפחות לפני המועד הרגיל, ובלבד שהמעסיק יודע על מועד העזיבה הצפוי.

הפקדת הפיקדון באופן רטרואקטיבי

 • ניתן לשלם את הפיקדון באופן רטרואקטיבי, עבור חודשים קודמים בהם לא שילם המעסיק את כספי הפיקדון.
 • אם המעסיק לא שילם את הפיקדון עבור חודשים קודמים, יכול המעסיק להיכנס לטופס תשלום פיקדון למסתננים, להזין את החודש הקודם בו מדובר ולהפקיד רטרואקטיבית את הכספים כפי שמתואר למעלה.

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד מסתנן שיעזוב את ישראל לצמיתות, בהתאם למועד שנקבע בפסק דין או בהודעה מטעם משרד הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה, יהיה זכאי בעת יציאתו מהארץ לקבל את מלוא כספי הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה בשיעור 15%.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו את ישראל, הוא יהיה זכאי לכספי הפיקדון בניכוי סכומים בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ.
 • במקרה שעובד מסתנן נפטר, כספי הפיקדון שהיה זכאי להם יועברו למי שהוכח כי הוא בן/ בת זוגו, ילדו, הורהו או יורשו.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא יפקיד כספי פיקדון לעובד מסתנן צפוי לקנס מנהלי או להגשת כתב אישום פלילי.
 • בהתאם להודעת רשות האוכלוסין וההגירה,למעסיק אשר נתגלה שלא הפקיד פיקדון במהלך התקופה שבין חודש 07/17 ועד לחודש 09/18 יישלח מכתב התראה ובו דרישה לתשלום הפיקדון תוך 30 יום. המעסיק יוכל לשלם רטרואקטיבית את מלוא הפיקדון בעבור תקופה זו ולהימנע מהטלת קנס או הגשת כתב אישום נגדו. כנגד מעסיק שלא הפקיד פיקדון במועד הקבוע בחוק מחודש 10/18 יינקטו הליכים משפטיים, ולא יישלח לו מכתב התראה טרם נקיטת ההליכים כאמור.
 • הפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או דיווח על תשלום הפיקדון אינם מהווים אישור לחוקיות העסקתו של המסתנן על-ידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של המסתנן בישראל.
 • למידע נוסף בנושא העסקת מסתננים, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים