שורה 33: שורה 33:
  
 
*רוב קופות החולים, מחלקות את תהליך ההפריה החוץ גופית לשלושה שלבים, ובהתאם מחושבת ההשתתפות העצמית ונדרשת התחייבות לתשלום:
 
*רוב קופות החולים, מחלקות את תהליך ההפריה החוץ גופית לשלושה שלבים, ובהתאם מחושבת ההשתתפות העצמית ונדרשת התחייבות לתשלום:
שלב א': טיפול הורמונלי להשראת ביוץ+בדיקות נדרשות, שלב ב': טיפול לשאיבת ביציות, הפרייתן והחזרת עוברים מופרים, שלב ג': טיפול להפשרת עובר קפוא והחזרתו לרחם.
+
#שלב א': טיפול הורמונלי להשראת ביוץ+בדיקות נדרשות
 
+
#שלב ב': טיפול לשאיבת ביציות, הפרייתן והחזרת עוברים מופרים
*לקופות החולים יש תקופת הכשרה, שרק לאחריה ניתן ליהנות משירותי הביטוח המשלים. תקופה זו שונה מקופה לקופה.
+
## שלב ג': טיפול להפשרת עובר קפוא והחזרתו לרחם.
  
 +
*לקופות החולים יש '''תקופת הכשרה''', שרק לאחריה ניתן ליהנות משירותי הביטוח המשלים. תקופה זו שונה מקופה לקופה.
 
*טיפולי הפוריות חלים על ביטוח האישה, גם כאשר הסיבה לאי הפוריות היא הגבר.
 
*טיפולי הפוריות חלים על ביטוח האישה, גם כאשר הסיבה לאי הפוריות היא הגבר.
  
[http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/Surgery/gynecological_surgeries_and_procedures/articles/ivf_in_vitro_fertilization_patient_rights.htm קופת חולים כללית- זכויות בהפריה חוץ גופית במסגרת ביטוח כללית מושלם]
+
להלן פירוט הזכויות בביטוחים המשלימים בקופות השונות:
 
+
*[http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/Surgery/gynecological_surgeries_and_procedures/articles/ivf_in_vitro_fertilization_patient_rights.htm קופת חולים כללית- זכויות בהפריה חוץ גופית במסגרת ביטוח כללית מושלם]
[http://www.maccabi4u.co.il/4517-he/Maccabi.aspx קופת חולים מכבי- זכויות בהפריה חוץ גופית].
+
*[http://www.maccabi4u.co.il/4517-he/Maccabi.aspx קופת חולים מכבי- זכויות בהפריה חוץ גופית].
 
+
*[http://www.leumit.co.il/services_info.asp?pgId=1072&catId=277 קופת חולים לאומית- זכויות בהפריה חוץ גופית].
[http://www.leumit.co.il/services_info.asp?pgId=1072&catId=277 קופת חולים לאומית- זכויות בהפריה חוץ גופית].
 
 
 
 
 
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
 +
טיפולי הפריה חוץ גופית, ניתנים לאחר הפניה של רופא מומחה פוריות מטעם קופת חולים, ולמי שנמצאו זכאים לכך על פי החלטת ועדת פוריות.
 +
 +
בכל קופת חולים קיימת ועדת פוריות, הבודקת את הזכאות לטיפולי הפריה חוץ גופית.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
+
*יש לפנות לרופא מומחה פוריות מטעם קופת חולים על מנת לקבל הפניה לטיפולי הפריה חוץ גופנית
טיפולי הפריה חוץ גופית, ניתנים לאחר הפניה של רופא מומחה פוריות מטעם קופת חולים, ולמי שנמצאו זכאים לכך על פי החלטת ועדת פוריות. בכל קופת חולים קיימת ועדת פוריות, הבודקת את הזכאות לטיפולי הפריה חוץ גופית.
+
*יש לקבל אישור של ועדת הפוריות בקופה.
 
+
*לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לאחת מיחידות ההפריה החוץ גופית (IVF) שבבתי החולים הציבוריים. יש להצטייד בהתחייבות מהקופה.  
על מנת להתחיל בטיפולים, ניתן לפנות לאחת מיחידות ההפריה החוץ גופית ( IVF) שבבתי החולים הציבוריים. יש צורך באישור ועדת פוריות ואישור התחייבות מהקופה. כאשר מדובר בטיפולים לצורך הולדת ילד ראשון או שני, הטיפולים יהיו בחינם.
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
על פי החוק, ביציות, לרבות ביציות מופרות, יוקפאו לתקופה שלא תעלה על 5 שנים. לפי הנחיות משרד הבריאות, יש להחתים מטופלים המגיעים לטיפולי הפריה חוץ גופית, על טופס, לפיו ידוע להם שבסוף הטיפולים עשויים להיוותר ביציות מופרות שלא ייעשה בהן שימוש. על בני הזוג להחליט מה ייעשה בהן במועד חתימת הטופס או לאחר תום הטיפול. יש 3 חלופות לעתיד הביציות המופרות:
 
על פי החוק, ביציות, לרבות ביציות מופרות, יוקפאו לתקופה שלא תעלה על 5 שנים. לפי הנחיות משרד הבריאות, יש להחתים מטופלים המגיעים לטיפולי הפריה חוץ גופית, על טופס, לפיו ידוע להם שבסוף הטיפולים עשויים להיוותר ביציות מופרות שלא ייעשה בהן שימוש. על בני הזוג להחליט מה ייעשה בהן במועד חתימת הטופס או לאחר תום הטיפול. יש 3 חלופות לעתיד הביציות המופרות:
1. הקפאה לתקופה של 5 שנים ללא תשלום. 2. הפשרה שמשמעה השמדת הביציות המופרות. 3. תרומה למחקר.
+
#הקפאה לתקופה של 5 שנים ללא תשלום.  
 +
#הפשרה שמשמעה השמדת הביציות המופרות.  
 +
#תרומה למחקר.
  
 
בהעדר מתן הוראות, תתבצע הקפאה ל-5 שנים, שבסופן תיעשה פניה נוספת לבחירה בין החלופות.
 
בהעדר מתן הוראות, תתבצע הקפאה ל-5 שנים, שבסופן תיעשה פניה נוספת לבחירה בין החלופות.
שורה 79: שורה 81:
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
-->
 
-->
 
+
[[משרד הבריאות]]
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
 
<!--
 
<!--
 
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
 
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
 
-->
 
-->
תקנות בריאות העם ( הפריה חוץ גופית) תשמ"ז-1989.
+
[http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut33.pdf תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) תשמ"ז-1989]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 90: שורה 92:
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
-->
[http://www.old.health.gov.il/download/forms/a3151_mr08_08.pdf חוזר מינהל רפואה 8/2008 מיום 25.2.2008 בעניין הנחיות למטופלים אודות שימוש בביציות מופרות מוקפאות ביחידות להפריה חוץ גופית].
+
[http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2008.pdf חוזר מינהל רפואה 8/2008 מיום 25.2.2008 בעניין הנחיות למטופלים אודות שימוש בביציות מופרות מוקפאות ביחידות להפריה חוץ גופית].
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־16:35, 10 בנובמבר 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

טיפולי הפריה חוץ גופית הכלולים בסל הבריאות, ניתנים לצורך הולדת ילד ראשון ושני.


הפריה חוץ גופית היא תהליך שבו מופרית ביצית בתאי זרע מחוץ לגוף האישה, ומוחזרת לאחר הפרייתה, לרחם האישה.

טיפולי ההפריה החוץ גופית, ניתנים ביחידות ההפריה בבתי החולים.

על פי החוק, כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ-גופית תיעשה רק לאחר שהרופא האחראי הסביר לכל אחד מהנוגעים בדבר את משמעותה ואת התוצאות העשויות לנבוע ממנה, וקיבל הסכמה מודעת של כל אחד מהם בנפרד. וכן, כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ-גופית של אשה נשואה תיעשה רק לאחר קבלת הסכמתו של בעלה. תבנית:זכות/סיום הקדמה

זכאות לטיפולי הפריה חוץ גופית במסגרת סל הבריאות

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הזכאות לטיפולי הפריה חוץ גופית במסגרת סל הבריאות, ניתנת בתנאים הבאים:

 • בני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם הנוכחיים, הזכאות היא לבני זוג הרוצים להוליד ילד משותף, גם אם יש להם ילדים מנישואים קודמים.
 • אישה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה חד הורית
 • כאשר הטיפולים הם לצורך הולדת ילד ראשון או שני. כלומר, אישה זכאית לטיפולי פוריות במסגרת סל הבריאות עד הולדת 2 ילדים (לא שני הריונות). יש לשים לב, כי סופרים ילדים ולא לידות, ולכן אם נולדו תאומים, הילד הבא נחשב כילד שלישי לעניין הזכאות.
 • גיל: טיפולי פוריות הכוללים שימוש בביצית של המטופלת, ניתנים לאישה עד גיל 44 ( כולל). במקרה של תרומת ביצית, יינתן הטיפול עד גיל 51.

סל הבריאות מאפשר 4 מחזורים של טיפולי הפריה חוץ גופית בשנה, ועד 8 טיפולים במשך שנתיים, בכפוף לאישור ועדה מחוזית.

זכאות בביטוחים משלימים בקופות החולים

הביטוח המשלים משתתף בתשלומים שסל הבריאות אינו מכסה בטיפולי פוריות, כגון: טיפולים לצורך לידת ילד שלישי, הוצאות מסוימות הכרוכות בתרומת ביצית, תרופות פריון שאינן נמצאות בסל, והשתתפות בטיפולים בבתי החולים השונים.

 • רוב קופות החולים, מחלקות את תהליך ההפריה החוץ גופית לשלושה שלבים, ובהתאם מחושבת ההשתתפות העצמית ונדרשת התחייבות לתשלום:
 1. שלב א': טיפול הורמונלי להשראת ביוץ+בדיקות נדרשות
 2. שלב ב': טיפול לשאיבת ביציות, הפרייתן והחזרת עוברים מופרים
  1. שלב ג': טיפול להפשרת עובר קפוא והחזרתו לרחם.
 • לקופות החולים יש תקופת הכשרה, שרק לאחריה ניתן ליהנות משירותי הביטוח המשלים. תקופה זו שונה מקופה לקופה.
 • טיפולי הפוריות חלים על ביטוח האישה, גם כאשר הסיבה לאי הפוריות היא הגבר.

להלן פירוט הזכויות בביטוחים המשלימים בקופות השונות:

מי זכאי?

טיפולי הפריה חוץ גופית, ניתנים לאחר הפניה של רופא מומחה פוריות מטעם קופת חולים, ולמי שנמצאו זכאים לכך על פי החלטת ועדת פוריות.

בכל קופת חולים קיימת ועדת פוריות, הבודקת את הזכאות לטיפולי הפריה חוץ גופית.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא מומחה פוריות מטעם קופת חולים על מנת לקבל הפניה לטיפולי הפריה חוץ גופנית
 • יש לקבל אישור של ועדת הפוריות בקופה.
 • לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לאחת מיחידות ההפריה החוץ גופית (IVF) שבבתי החולים הציבוריים. יש להצטייד בהתחייבות מהקופה.

חשוב לדעת

על פי החוק, ביציות, לרבות ביציות מופרות, יוקפאו לתקופה שלא תעלה על 5 שנים. לפי הנחיות משרד הבריאות, יש להחתים מטופלים המגיעים לטיפולי הפריה חוץ גופית, על טופס, לפיו ידוע להם שבסוף הטיפולים עשויים להיוותר ביציות מופרות שלא ייעשה בהן שימוש. על בני הזוג להחליט מה ייעשה בהן במועד חתימת הטופס או לאחר תום הטיפול. יש 3 חלופות לעתיד הביציות המופרות:

 1. הקפאה לתקופה של 5 שנים ללא תשלום.
 2. הפשרה שמשמעה השמדת הביציות המופרות.
 3. תרומה למחקר.

בהעדר מתן הוראות, תתבצע הקפאה ל-5 שנים, שבסופן תיעשה פניה נוספת לבחירה בין החלופות.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

משרד הבריאות

חוקים ותקנות

תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) תשמ"ז-1989

הרחבות ופרסומים

חוזר מינהל רפואה 8/2008 מיום 25.2.2008 בעניין הנחיות למטופלים אודות שימוש בביציות מופרות מוקפאות ביחידות להפריה חוץ גופית.

מקורות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי