שורה 85: שורה 85:
  
 
[[ar:مقتطعات لصناديق الادّخار والتقاعد خلال إجازة الولادة]]
 
[[ar:مقتطعات لصناديق الادّخار والتقاعد خلال إجازة الولادة]]
[[en:Provident Fund, Pension, and Advanced Study Fund Contributions During Maternity Leave]]
+
[[en:Pension and Provident Fund Contributions During Maternity Leave]]

גרסה מ־02:33, 27 באפריל 2015

הקדמה:

עובד/ת בחופשת לידה שעבד/ה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון, זכאי/ת להמשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג (כולל קופות גמל לתגמולים, לקצבה, לפיצויים לחופשה או לדמי מחלה, קרנות פנסיה וקרן השתלמות) על-ידי המעסיק
המעסיק ינכה מראש את החלק של העובד/ת בהפרשות בעד החודשיים הראשונים של חופשת הלידה, מתוך השכר האחרון שלפני היציאה לחופשת הלידה, וישלם בעצמו את החלק של העובדת בעבור יתרת חופשת הלידה כמקדמה על חשבון השכר
הזכאות חלה רק בחלק מתקופת חופשת הלידה שבו זכאי/ת העובד/ת לדמי לידה
עובד/ת רשאי/ת להפקיד בעצמו/ה כספים לביטוח הפנסיוני עבור החלק בחופשת הלידה שבעדו המעסיק אינו מחויב לשלם, וזאת על מנת לשמור על רציפות הזכויות הפנסיוניות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


עובדת שיצאה לחופשת לידה, זכאית להמשך ההפרשות לקופת הגמל על-ידי המעסיק, עבור התקופה שבה היא זכאית לדמי לידה.

 • עובדת הזכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות אך זכאית לדמי לידה בעד 14 שבועות, זכאית להמשך הפרשות של קופות הגמל במשך 14 השבועות בלבד.
 • עובדת הזכאית לדמי לידה במשך 7 שבועות בלבד, זכאית להמשך ההפרשות במשך 7 שבועות אלה, אך אינה זכאית להפרשות במהלך יתרת התקופה של חופשת הלידה, שבה היא אינה מקבלת דמי לידה.
 • הזכאות חלה על קופות הגמל השונות, כגון: קופות גמל לתגמולים, לקצבה (פנסיה), לחופשה, לדמי מחלה וכו', וכן על קרנות השתלמות.

מי זכאי?

 • עובדת בחופשת לידה העומדת בשלושת התנאים הבאים:
  • מעסיקה נהג לשלם לה תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות)
  • היא זכאית לדמי לידה
  • היא עבדה אצל מעסיקה במשך 6 חודשים לפחות לפני כניסתה להריון
 • גברים החולקים את חופשת הלידה עם בנות זוגם, זכאים להמשך ההפרשות במהלך שהותם בחופשת לידה, בתנאי שהם עומדים בתנאי הזכאות שפורטו לעיל.
 • הורים מאמצים הנמצאים בחופשת אימוץ והורים אומנים הנמצאים בחופשת אומנה זכאים להמשך ההפרשות, אם הם עומדים בשני התנאים הראשונים שצויינו לעיל ובנוסף אם התקיימו יחסי עבודה בינם ובין מעסיקם לפחות 15 חודשים לפני קבלת הילד לביתם.

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק ינכה מהשכר האחרון של העובד/ת לפני הלידה, את חלקו/ה בתשלומי קופת הגמל עבור שני החודשים הראשונים של חופשת הלידה, ויעביר לקופת הגמל מדי חודש את חלקו ואת חלקה של העובדת בתשלומים לקופת הגמל.
 • לאחר החודשיים הראשונים של חופשת הלידה, ימשיך המעסיק להפריש מדי חודש גם את חלקו של המעסיק וגם את חלקו/ה של העובד/ת לקופת הגמל, עד למקסימום של 14 שבועות. בתום חופשת הלידה יהיה על העובד/ת להחזיר למעסיק את חלקו/ה של העובד/ת בתשלומי קופת הגמל, אשר המעסיק שילם עבורו/ה כמקדמה.

חשוב לדעת

 • חובת המעסיק להפריש עבור עובדת או עובד בחופשת לידה הפרשות לקופת גמל חלה רק עבור התקופה שהעובד או העובדת זכאים לדמי לידה.
 • עובד הנמצא בחופשת לידה ארוכה יותר (מעבר לתקופה שבה הוא זכאי לדמי לידה), יכול להמשיך ולהפקיד בעצמו כספים לביטוח הפנסיוני שלו (עבור התקופה שבה המעסיק אינו משלם את ההפרשות), על מנת להבטיח את רציפות הזכויות שלו. מומלץ להתיעץ עם יועץ פנסיוני או עם נציגי קרן הפנסיה/קופת הגמל/חברת הביטוח מבעוד מועד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים