הקדמה:


מי שחלה בקורונה רשאי להצביע בבחירות המקדימות (פריימריז) בקלפי ייעודית לחולים בקורונה.

  • אדם ששחייב בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה ויש לו תסמינים של המחלה.
  • אדם שחייב בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה, ואינו חולה בקורונה, רשאי להצביע בקלפי ייעודית למי למי שחלה עליו חובת בידוד עקב נגיף הקורונה. למידע על התנאים שבהם תתאפשר הצבעה של מי שחייבים בבידוד, ראו חדש:הצבעה בבחירות מקדימות (פריימריז) בקלפי ייעודית למי שחלה עליהם חובת בידוד עקב נגיף קורונה.

מי זכאי?

שימו לב
מי שחלה עליו חובת בידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה, ויש לו תסמינים של המחלה, יוכל להצביע בקלפי ייעודית למי שחלה עליהם חובת בידוד רק בתנאי שנבדק ונמצא שלילי לנגיף הקורונה, במהלך 3 הימים שלפני הבחירות המקדימות.

תהליך מימוש הזכות

הגעה למקום הקלפי

  • יש להגיע לקלפי ולחזור ממנה ישירות למקום הבידוד.
  • ניתן להגיע ברכב פרטי, שהבחור נוהג בו בעצמו, ומבלי שיהיה ברכב כל נוסע אחר.
  • אם המצביע אינו נוהג ברכב, הוא יוכל להגיע ב"רכב ייעודי" - רכב שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו הקדמי לבין חלקו האחורי בדרך של מחיצה אטומה, מרצפת הרכב ועד לתקרתו. על הבוחר לשבת במושב האחורי, ללא כל נוסע אחר.
  • בעת ההגעה לקלפי יש להמתין בתוך הרכב, עד להצבעה.

ההצבעה בקלפי

חדש:הצבעה בבחירות מקדימות (פריימריז) בקלפי ייעודית למי שחלה עליהם חובת בידוד עקב נגיף קורונהחדש:הצבעה בבחירות מקדימות (פריימריז) בקלפי ייעודית למי שחלה עליהם חובת בידוד עקב נגיף קורונה

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות