הקדמה:


חולה בקורונה או מי שחלה עליו חובת בידוד בשל נגיף הקורונה רשאי להצביע בבחירות המקדימות למפלגה שהוא חבר בה, בקלפיות ייעודיות.

  • חולה בקורונה יוכל להצביע בקלפי ייעודית לחולים בקורונה.
  • מי שחייב בבידוד ואינו חולה, יוכל להצביע בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד, שאינם חולים.

מי זכאי?

  • אדם שחלה עליו חובת בידוד, יוכל להצביע בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד, בתנאי שמתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
    • הוא אינו חש בתסמינים
    • הוא חש בתסמינים אך קיבל ממצא שלילי לנגיף הקורונה בבדיקת PCR שערך לאחר הופעת התסמינים, ולכל המוקדם בשלושת הימים שלפני הבחירות.
    • חלה עליו חובת בידוד

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות