תבנית:זכות/תחילת טור ימני

חיילים בשירות סדיר ובצבא הקבע רשאים להצביע בקלפיות צבאיות
תבנית:זכות/סיום הקדמה

סעיף 90 לחוק הבחירות לכנסת קובע כי חיילים בשירות סדיר ובקבע רשאים להצביע בקלפיות צבאיות.

מי זכאי?

 • חיילים בשירות סדיר ובקבע.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להציג בקלפי את האישור ובנוסף את אחת מהתעודות המזהות הבאות:
  • תעודת זהות.
  • דרכון ישראלי תקף.
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת חייל.
 • ההצבעה תיעשה באמצעות "מעטפות כפולות": הבוחר ישים את מעטפת ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית, ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת כתובתו, והבוחר יכניס את המעטפה לתוך הקלפי מול חברי ועדת הקלפי.
 • הקולות ייספרו בכנסת כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים בשירות סדיר, חיילים בשירות מילואים, מאושפזים בבתי חולים, שליחי המדינה בחו"ל ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים אינו מרותק לקלפי מסויימת.
 • מועד הצבעת חיילים בשירות סדיר ובצבא הקבע יכול להקבע ליום הבחירות עצמו או ליום אחר במהלך שלושת הימים שלפני יום הבחירות.
 • חל איסור על נוכחות אנשים בקלפי הצבאית בשעות ההצבעה למעט חברי ועדת הבחירות המרכזית, חברי ועדת הקלפי, נציג הרמטכ"ל, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, נציג שר הפנים וחיילים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר.
 • ועדות הקלפי לחיילים יתמנו בידי הרמטכ"ל או מי שהוא הסמיך לכך.
 • ועדת הקלפי תורכב משני חיילים בשירות חובה שדרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון (החייל בעל הדרגה הגבוהה ביותר ישמש יושב ראש ועדת הקלפי).

חוקים ותקנות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי