הקדמה:

חבר ועדת קלפי, רשאי בתנאים מסוימים להצביע בקלפי שבה הוא משמש חבר
מזכיר ועדת קלפי, רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש מזכיר


במקרים רבים, מי שמועסק כמזכיר או חבר בוועדת הקלפי, מכהן בקלפי רחוקה מזו שבאזור מגוריו (ובה הוא רשום על פי כתובתו בפנקס הבוחרים).

 • לכן, חוק הבחירות לכנסת קובע כי:
  • חבר ועדת קלפי- רשאי, בתנאים מסוימים, להצביע בקלפי בה הוא משמש חבר.
  • מזכיר ועדת קלפי-רשאי להצביע בקלפי בה הוא משמש מזכיר.

מי זכאי?

 • חבר ועדת קלפי העומד באחד משני התנאים הבאים:
  1. הוא שימש חבר באותה קלפי לפחות 6 שעות רצופות שבהן היתה הקלפי פתוחה להצבעה.
  2. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע כי יש נסיבות מיוחדות הקשורות למילוי תפקידו של החבר שבגללן הוא לא יוכל להצביע בקלפי באזור מגוריו.
 • מזכיר ועדת קלפי- רשאי להצביע בקלפי בה הוא משמש מזכיר.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים