הקדמה:

שוטרים המחזיקים ב"תעודת הצבעה לשוטר" רשאים להצביע ביום הבחירות בכל קלפי
תעודות ההצבעה יונפקו לשוטרים שביום הבחירות יוצבו בתפקיד שלא באזור מגוריהם
הזכאות חלה על שוטרי משטרת ישראל ועובדי שירות הביטחון הכללי (שב"כ)


שוטר שביום הבחירות יוצב בתפקיד מחוץ לישוב שבו הוא רשום לפי פנקס הבוחרים, יקבל "תעודת הצבעה לשוטר", עמה יוכלו להצביע בכל קלפי.

 • תעודות ההצבעה לשוטרים מונפקות על-ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לפי רשימה שמועברת ממשטרת ישראל כחודש וחצי לפני מועד הבחירות.
 • תעודת ההצבעה לשוטר הינה אישית וכוללת את שמו המלא, מספר זהותו ומספרו האישי של השוטר.
 • הזכאות חלה על שוטרי משטרת ישראל ועובדי שירות הביטחון הכללי (שב"כ).

מי זכאי?

 • שוטר, העונה על שני התנאים הבאים:
  1. מחזיק בידיו תעודת הצבעה לשוטר עבור הבחירות לכנסת ה- 21 (טופס 16)
  2. הופיע במדי שוטר או שיש בידיו אישור ממשטרת ישראל להצביע ללא מדים

תהליך מימוש הזכות

 • על השוטר למסור למזכירות הקלפי שבה הוא מבקש להצביע את תעודת ההצבעה לשוטר ולהציג את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף.
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת שוטר.
 • לאחר זיהוי השוטר ורישום פרטיו, תימסר מעטפת הצבעה חתומה, איתה יש להיכנס לתא ההצבעה (מאחורי הפרגוד), לבחור פתק הצבעה אחד ולהכניסו למעטפה.
 • יש לצאת מתא ההצבעה עם מעטפת ההצבעה ולהטיל אותה לתיבת הקלפי. המעטפה יכולה להיות מודבקת או לא סגורה, ובלבד שמתוך המעטפה לא ייראה פתק ההצבעה.
 • לאחר ההצבעה, תעודת ההצבעה לשוטר תישאר בידי וועדת הקלפי, תיחתם על-ידי יו"ר הוועדה ותצורף לפרוטוקול.

חשוב לדעת

 • שמו של שוטר שהונפקה לו תעודת הצבעה, נמחק מרשימת הבוחרים בקלפי באזור מגוריו ולכן, גם אם יבחר להצביע בקלפי זו- חובה עליו למסור את תעודת ההצבעה.
 • שוטר, אשר הונפקה לו תעודת הצבעה והוא סיים את שירותו במשטרה לפני מועד הבחירות, יוכל להצביע בכל קלפי ללא מדים, אם יציג:
  1. תעודת הצבעה לשוטר
  2. תעודת זהות
  3. אישור ממשטרת ישראל כי סיים את שירותו במשטרה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים