תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מפקד בית סוהר רשאי להקדים את מועד חוםשתו של אסיר בשל חג דתי
ניתן להקדים את מועד היציאה צחוםשה עד 14 יום לפני חלוף פרק הזמן המינמאלי מהחופשה הקודמת


תבנית:זכות/סיום הקדמה

  • אסיר זכאי לבקש להקדים את יציאתו לחופשה על מנ לצאת לחופשה במהלך חג דתי.

מי זכאי?

  • אסיר המוענין לצאת לחוםשה במהלך אחד מהחגים הדתיים שמפורטים להלן, ומועד החג חל לפני שחלף פרק הזמן המינמאלי הנדרש מאז חופשתו הקודמת.
  • החגים בהם רשאי מפקד בית הסוהר להקדם את מועד יציאת האסיר לחופשה הם:
  • אסיר יהודי - ראש השנה, פסח.
  • אסיר מוסלמי - עיד אל אדחא, עיד אל פיטר.
  • אסיר נוצרי: חג המולדף פסחא.
  • אסיר דרוזי, חג נבי שועייב, חג הקורבן.
  • אסיר בן דת אחרת - שני ימי חג שנהוגים בדתו.


תהליך מימוש הזכות

  • על האסיר להגיש בקשה ליציאה לחופשה. למידע על ההליך ראו חדש:חופשות אסירים.

חשוב לדעת

  • ניתן להקדים את החופשה לכל היותר ב-14 יום לפני תום המועד המינימאלי הנדרש מאז החופשה הקודמת.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם תבנית:זכות/חדשות תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי