מ (רבקה ניר העביר את הדף חדש:הסדרת חוב ללא ריבית והצמדה על תשלומי מים וביוב לשם הקלות בתשלום חוב בגין חשבונות מים וביוב בלי להשאיר הפניה)
 
שורה 30: שורה 30:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* צרכן שמעוניין להסדיר את חובו בתקופת המבצע יפנה לתאגיד המים והביוב המקומי ויתחייב לפרוע את החוב שצבר.
+
* צרכן שמעוניין להסדיר את חובו בתקופת המבצע יפנה לתאגיד המים והביוב האזורי ויתחייב לפרוע את החוב שצבר.
 
* תאגיד המים והביוב יוכל לאפשר לצרכן את פריסת החוב עד ל-36 תשלומים חודשיים.
 
* תאגיד המים והביוב יוכל לאפשר לצרכן את פריסת החוב עד ל-36 תשלומים חודשיים.
 
* סכום החוב של הצרכן הנובע מריבית והצמדה יימחק, אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
 
* סכום החוב של הצרכן הנובע מריבית והצמדה יימחק, אם יתקיימו שני התנאים הבאים:

גרסה אחרונה מ־15:01, 18 בפברואר 2020

הקדמה:

בתקופה שבין ה-01.01.2020 ל-31.03.2020 צרכנים ביתיים זכאים להסדיר חובות בגין חשבונות מים וביוב שוטפים, וזאת ללא ריבית והצמדה ובפריסה של עד 36 תשלומים


במסגרת מבצע של רשות המים, צרכנים ביתיים זכאים לתנאים מיוחדים בהסדרת חובות שצברו בגין חשבונות מים וביוב שוטפים.

  • בתקופת המבצע ניתן להסדיר את תשלום החוב מבלי לשלם ריבית והצמדה, ובפריסה של עד 36 תשלומים.
  • המבצע חל בתקופה שבין ה-01.01.2020 ל-31.03.2020.

מי זכאי?

  • כל צרכן מים וביוב ביתי שצבר חוב בגין חיובים שוטפים.

תהליך מימוש הזכות

  • צרכן שמעוניין להסדיר את חובו בתקופת המבצע יפנה לתאגיד המים והביוב האזורי ויתחייב לפרוע את החוב שצבר.
  • תאגיד המים והביוב יוכל לאפשר לצרכן את פריסת החוב עד ל-36 תשלומים חודשיים.
  • סכום החוב של הצרכן הנובע מריבית והצמדה יימחק, אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
    1. הצרכן יעמוד בהסדר התשלומים שנקבע
    2. הצרכן ישלם את חיובי המים והביוב השוטפים
אזהרה
אם הצרכן לא יעמוד בתנאים הללו, התאגיד יהיה רשאי לבטל את ההסדר, ובמקרה כזה יעמוד החוב על מלוא הסכום המקורי כולל הפרשי ריבית והצמדה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל