תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

בית משפט הורה על משרד החינוך ומועצת ירוחם להקים גן לילדי הכפר הבדואי רכמה

הכפר הבלתי מוכר רכמה, הנמצא בשטח שיפוטה של ירוחם, הינו כפר של עקורי פנים שיושבו במקום בהוראת הרשויות בשנות החמישים אך מעולם לא הוכרו. לאחרונה המליצה ועדת גולדברג להכיר בכפר במקום הימצאו. כיום ילדי הכפר בגילאים 3-6 אינם נמצאים במסגרת חינוכית לה הם זכאים על פי החוק בשל היעדר גן נגיש. הגנים הקיימים באזור מרוחקים ומחייבים הסעות.

תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה

משמעות

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי