תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

בית משפט הורה על משרד החינוך ומועצת ירוחם להקים גן לילדי הכפר הבדואי רכמה

הכפר הבלתי מוכר רכמה, הנמצא בשטח שיפוטה של ירוחם, הינו כפר של עקורי פנים שיושבו במקום בהוראת הרשויות בשנות החמישים אך מעולם לא הוכרו. לאחרונה המליצה ועדת גולדברג להכיר בכפר במקום הימצאו. כיום ילדי הכפר בגילאים 3-6 אינם נמצאים במסגרת חינוכית לה הם זכאים על פי החוק בשל היעדר גן נגיש (הגנים הקיימים באזור מרוחקים ומחייבים הסעות). האגודה לזכויות האזרח בשיתוף עם תושבים בדואים ויהודים מרכמה ומירוחם ועם עמותת מחויבות לשלום ולצדק חברתי הגישו עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע בדרישה להקים גן ילדים בכפר. בית המשפט פסק כי משרד החינוך ומועצת ירוחם מפירים את חוק לימוד חובה, היות שהפיתרון שהם מציעים לילדים בגיל הרך הוא פיתרון בלתי מספק של גני ילדים מרוחקים. לפיכך קבע, כי משרד החינוך ומועצת ירוחם חייבים לדאוג להקמת גני ילדים לכל הילדים הבדואים בגילאי 3-4, וכי גם לגבי גילאי 5-6 יש למצוא פתרון סביר יותר מהקיים. בית המשפט ציין עוד בהחלטתו, כי אם לא יעמדו הרשויות בחובותיהן, יוכלו העותרים לפנות אליו בשנית.


תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה

משמעות

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי