מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 5: שורה 5:
 
המוסד מאפשר לאימהות חד הוריות אשר יש בידיהן פסק דין למזונות לקבל קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות
 
המוסד מאפשר לאימהות חד הוריות אשר יש בידיהן פסק דין למזונות לקבל קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->בין היתר, המשמעות היא כי נשים אלה יוכלו לעמוד בתנאי של משרד הבינוי הדורש קבלת קצבת הבטחת הכנסה למשך 24 חודשים או השלמת הכנסה למשך 12 חודשים לצורך זכאות ל[[דיור ציבורי למשפחות חד הוריות|דיור ציבורי]] (יחד עם תנאים נוספים)
+
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->בין היתר, המשמעות היא כי נשים אלה יוכלו לעמוד בתנאי של משרד הבינוי והשיכון הדורש קבלת קצבת הבטחת הכנסה למשך 24 חודשים או השלמת הכנסה למשך 12 חודשים לצורך זכאות ל[[דיור ציבורי למשפחות חד הוריות|דיור ציבורי]] (יחד עם תנאים נוספים)
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 25: שורה 25:
 
המוסד לביטוח לאומי הודיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, על שינוי המדיניות שלו לגבי מתן קצבת הבטחת או השלמת הכנסה לאמהות חד הוריות המקבלות מזונות. לפי המדיניות החדשה, אימהות חד הוריות שיש בידיהן פסק דין למזונות רשאיות לקבל קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות.
 
המוסד לביטוח לאומי הודיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, על שינוי המדיניות שלו לגבי מתן קצבת הבטחת או השלמת הכנסה לאמהות חד הוריות המקבלות מזונות. לפי המדיניות החדשה, אימהות חד הוריות שיש בידיהן פסק דין למזונות רשאיות לקבל קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות.
 
עד להחלטה זו אימהות חד הוריות היו חייבות קודם לתבוע קצבת מזונות, ורק אם קצבת המזונות שלהן פחתה מתקרה מסוימת, הן יכלו גם לקבל קצבת השלמת הכנסה.
 
עד להחלטה זו אימהות חד הוריות היו חייבות קודם לתבוע קצבת מזונות, ורק אם קצבת המזונות שלהן פחתה מתקרה מסוימת, הן יכלו גם לקבל קצבת השלמת הכנסה.
המשמעות של המדיניות הקודמת הייתה שאימהות חד הוריות המקבלות קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לא היו זכאיות לדיור ציבורי, מאחר ולא עמדו בתנאי של משרד הבינוי הדורש קבלת קצבת הבטחת הכנסה למשך 24 חודשים או השלמת הכנסה למשך 12 חודשים.  
+
המשמעות של המדיניות הקודמת הייתה שאימהות חד הוריות המקבלות קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לא היו זכאיות לדיור ציבורי, מאחר ולא עמדו בתנאי של משרד הבינוי והשיכון הדורש קבלת קצבת הבטחת הכנסה למשך 24 חודשים או השלמת הכנסה למשך 12 חודשים.  
משרד הבינוי הודיע מצידו לבית המשפט כי כי בעקבות שינוי המדיניות במוסד לביטוח הלאומי, מוכן המשרד לאשר זכאות לדיור ציבורי לאמהות חד הוריות שקיבלו קצבת מזונות ופנו למוסד לביטוח הלאומי בבקשה לעבור לקצבת מזונות. יתר על כן, משרד הבינוי אף אישר זכאות באופן רטרואקטיבי למי שביקשה בעבר לעבור לקצבת הבטחת הכנסה ונדחתה, וכן למי שבטרם החלה לקבל קצבת מזונות קיבלה קצבת הבטחת הכנסה. משמעות הדבר הינה שנשים אלו ייכנסו לרשימת ממתינים באופן רטרואקטיבי, ויקבלו סיוע בשכר דירה מוגדל באופן רטרואקטיבי (במידה ועומדות בכל תנאי הזכאות).  
+
משרד הבינוי והשיכון הודיע מצידו לבית המשפט כי כי בעקבות שינוי המדיניות במוסד לביטוח הלאומי, מוכן המשרד לאשר זכאות לדיור ציבורי לאמהות חד הוריות שקיבלו קצבת מזונות ופנו למוסד לביטוח הלאומי בבקשה לעבור לקצבת מזונות. יתר על כן, משרד הבינוי והשיכון אף אישר זכאות באופן רטרואקטיבי למי שביקשה בעבר לעבור לקצבת הבטחת הכנסה ונדחתה, וכן למי שבטרם החלה לקבל קצבת מזונות קיבלה קצבת הבטחת הכנסה. משמעות הדבר הינה שנשים אלו ייכנסו לרשימת ממתינים באופן רטרואקטיבי, ויקבלו סיוע בשכר דירה מוגדל באופן רטרואקטיבי (במידה ועומדות בכל תנאי הזכאות).  
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  

גרסה מ־16:38, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

המוסד מאפשר לאימהות חד הוריות אשר יש בידיהן פסק דין למזונות לקבל קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות
בין היתר, המשמעות היא כי נשים אלה יוכלו לעמוד בתנאי של משרד הבינוי והשיכון הדורש קבלת קצבת הבטחת הכנסה למשך 24 חודשים או השלמת הכנסה למשך 12 חודשים לצורך זכאות לדיור ציבורי (יחד עם תנאים נוספים)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


המוסד לביטוח לאומי הודיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, על שינוי המדיניות שלו לגבי מתן קצבת הבטחת או השלמת הכנסה לאמהות חד הוריות המקבלות מזונות. לפי המדיניות החדשה, אימהות חד הוריות שיש בידיהן פסק דין למזונות רשאיות לקבל קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות. עד להחלטה זו אימהות חד הוריות היו חייבות קודם לתבוע קצבת מזונות, ורק אם קצבת המזונות שלהן פחתה מתקרה מסוימת, הן יכלו גם לקבל קצבת השלמת הכנסה. המשמעות של המדיניות הקודמת הייתה שאימהות חד הוריות המקבלות קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לא היו זכאיות לדיור ציבורי, מאחר ולא עמדו בתנאי של משרד הבינוי והשיכון הדורש קבלת קצבת הבטחת הכנסה למשך 24 חודשים או השלמת הכנסה למשך 12 חודשים. משרד הבינוי והשיכון הודיע מצידו לבית המשפט כי כי בעקבות שינוי המדיניות במוסד לביטוח הלאומי, מוכן המשרד לאשר זכאות לדיור ציבורי לאמהות חד הוריות שקיבלו קצבת מזונות ופנו למוסד לביטוח הלאומי בבקשה לעבור לקצבת מזונות. יתר על כן, משרד הבינוי והשיכון אף אישר זכאות באופן רטרואקטיבי למי שביקשה בעבר לעבור לקצבת הבטחת הכנסה ונדחתה, וכן למי שבטרם החלה לקבל קצבת מזונות קיבלה קצבת הבטחת הכנסה. משמעות הדבר הינה שנשים אלו ייכנסו לרשימת ממתינים באופן רטרואקטיבי, ויקבלו סיוע בשכר דירה מוגדל באופן רטרואקטיבי (במידה ועומדות בכל תנאי הזכאות).

מי זכאי?

  • משפחות חד הוריות בהן אם או אב המשפחה מחזיק'ה בפסק דין למזונות, וביקש/ה לקבל קצבת הבטחת או השלמת הכנסה במקום.
  • משפחות חד הוריות בהן אם או אב המשפחה פנו בעבר למוסד לביטוח לאומי בבקשה לעבור לקצבת מזונות
  • משפחות חד הוריות בהן אם או אב המשפחה קיבלו קצבת הבטחת או השלמת הכנסה בטרם החלו לקבל קצבת מזונות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות