מ (מקורות)
מ (מקורות)
שורה 73: שורה 73:
 
{{הטמעת כותרת|רישום לגיור#הרחבות ופרסומים}}
 
{{הטמעת כותרת|רישום לגיור#הרחבות ופרסומים}}
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
* [http://www.itim.org.il/?CategoryID=208 אתר מכון עתים]
+
{{הטמעת כותרת|גיור#מקורות}} <!--
* [http://giur.moia.gov.il/Moia_he/Conversion/GiurBooklet.htm אתר משרד הקליטה] <!--
 
 
* [http://www.moia.gov.il/NR/rdonlyres/FBED25E6-C323-4668-A7AA-DF15863A497B/0/brit.pdf חוברת ברית מילה וטבילה] מטעם משרד הקליטה ומכון עתים -->
 
* [http://www.moia.gov.il/NR/rdonlyres/FBED25E6-C323-4668-A7AA-DF15863A497B/0/brit.pdf חוברת ברית מילה וטבילה] מטעם משרד הקליטה ומכון עתים -->
  

גרסה מ־18:06, 3 במרץ 2011

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

על כל גבר המעוניין להתגייר ולא עבר טקס ברית מילה יהודי - לעבור ברית מילה
אם מדובר בגבר שנימול שלא בטקס יהודי או שערלתו הוסרה באופן חלקי - על אותו גבר לעבור הטפת דם ברית או תיקון ברית
המילה הינה הליך כירורגי, המבוצע בהרדמה מקומית ומקנה חופשת מחלה של שבוע; בילדים מתחת לגיל 10 מבוצע ההליך בהרדמה מלאה
ילדים מתחת לגיל 18 מחויבים להגיע עם הורה או אפוטרופוס אולם גם לבגירים מומלץ להביא עמם מלווה שיסייע להם
בעת ההתייצבות מול בית הדין הרבני, חותם המועמד לגיור על טופס המאשר כי הרבנות הראשית תממן את ברית המילה שלו

לאחר שעברו בהצלחה את ההתייצבות בפני בית הדין לגיור, גברים המעוניינים להתגייר יעברו ברית מילה. גבר שעבר הסרת ערלה שלא במסגרת ברית מילה יהודית, יעבור תהליך הטפת דם ברית, שיפורט אף הוא בערך זה.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • גברים מועמדים לגיור שסיימו את ההליכים בבית הדין לגיור וקיבלו טופס הפניה לברית ולטבילה.


 • יש לחתום על טופס המופנה אל הרבנות הראשית ומעיד על הסכמת החתום עליו לכך שהרבנות תשלם על טקס המילה שלו.
 • לקראת התאריך שנקבע לביצוע הברית, יש לקבוע פגישה אצל רופא משפחה לשם קבלת האישורים הרפואיים המתאימים, שיפורטו בהמשך.
 • ביום הברית עצמו:
  • יש להגיע אל הניתוח לאחר צום מלא של 6 שעות, ובהתאם להנחיות הרופא.
  • לפני ההגעה לבית החולים יש להתקלח היטב ולנקות את האזור שבו יבוצע הניתוח.
  • מומלץ להגיע בבגדים נוחים.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לאחד מבתי החולים או המרכזים הרפואיים שיש להם הסכם עם הרבנות הראשית לישראל, בהתאם למקום מגורי הנימול, ולתאם עמם ישירות את מועד עריכת הברית.

שלבי ההליך

 1. ביום שנקבע לביצוע ברית המילה, יש להתייצב בבית החולים או במרכז הרפואי, לגשת לאשנב הקבלה ולהרשם. לאחר מכן ישַלח המועמד לגיור לחדר ההמתנה הסמוך לחדר הניתוח.
 2. ביום הברית יש להביא:
  • תעודת זהות או דרכון
  • אישור עדכני מרופא משפחה על כשירות רפואית לביצוע ניתוח הברית
  • תוצאות בדיקות דם עדכניות (כולל ספירת דם ובדיקת זמן קרישה וזמן דימום)
  • בגדים להחלפה
  • מזון קל לשעות שלאחר הברית ולהתאוששות
  • אין להביא חפצי ערך, שעונים ותכשיטים
  • ילד מתחת לגיל 18 חייב להיות מלוּוה באחד מהוריו או באפוטרופוס. גם למי שאינו קטין מומלץ להביא עמו מלווה, שיסייע לו בהתארגנות ויתמוך בו במידת הצורך.
  • כניסת המלווה לחדר הניתוח תלויה במדיניות בית החולים שבו יתבצע ניתוח הברית.
 3. ההליך יבוצע על-ידי מוהל, האחראי על ההבט המסורתי ועל-ידי רופא, האחראי על ההבט הכירורגי של ההליך, בסיוע רופא מרדים ובליווי שלושה רבנים המשמשים כבית-דין לצורך אישור ברית המילה.
  • לעתים המוהל עצמו הנו רופא, ואז אין צורך בשני בעלי תפקידים שונים.
  • הניתוח מבוצע באשפוז יום ובהרדמה מקומית, למעט ילדים מתחת לגיל 10, שבהם הניתוח מבוצע בהרדמה מלאה.
 4. לאחר הניתוח, יושאר המנותח להשגחה במשך כמה שעות.
  • הרופא יסייע למנותח במתן משכך כאבים במידת הצורך, וינחה אותו כיצד לטפל באזור המנותח בתקופת ההחלמה וכיצד לפעול במקרה של הופעת תופעות לוואי.
 5. יש למסור למוהל את טופס ההפנייה לברית שהתקבל מבית הדין לגיור. בתום הברית, יחתמו חברי בית הדין על הטופס ובכך יאשרו את קיום המילה.
  • הטופס יועבר אל בית הדין המטפל בגיורו של הנימול.
 6. לאחר השחרור מבית החולים או מהמרכז הרפואי, ינתן למנותח מכתב שחרור רשמי ואישור מחלה שיאפשר לו לנוח בשבוע שלאחר הברית. אישור זה ניתן לקבל גם מרופא המשפחה.
 7. שלושה שבועות לאחר ברית המילה, כאשר בטוחים שהתפרים נעלמו (התפרים שבהם מתשמשים בניתוח המילה הנם תפרים הנמסים מעצמם ואין צורך להוציאם), יש לקבוע תאריך לטבילה.

ברית מילה "לשם יהדות"

 • במקרה שנולד תינוק במהלך תקופת הלימודים לגיור ואמו טרם עמדה בפני בית הדין לגיור, ניתן לבצע מילה "לשם יהדות" בגיל שמונה ימים, גם אם לא הושלם גיור הילד ואמו.
 • לשם כך יש לפנות אל בית הדין שבו נפתח תיק הגיור ולבקש אישור לביצוע ברית המילה. לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לכל מוהל מוסמך ולבקש ממנו לבצע את המילה.
 • הליך זה ניתן לביצוע רק בתינוקות עד גיל חצי שנה. לאחר מכן, יבוצע הליך כירורגי זהה להליך המבוצע במבוגרים.

הטפת דם ברית

 • הטפת דם ברית הינה טקס סמלי הנערך למי שערלתו הוסרה שלא בטקס ברית מילה יהודי או למי שנולד ללא ערלה.
 • לרב נערך הטקס בצמוד לטבילת הטהרה, ומבוצע על-ידי מוהל מוסמך.
 • הטקס כולל דקירה אחת בפין, במחט סטרילית.
 • מדובר בהליך מהיר ולא מכאיב שאינו דורש הליכי הכנה והתאוששות.

תיקוני ברית

 • תיקון ברית הנו הליך כירורגי פשוט המבוצע על-ידי מוהל או רופא למי שהסרת הערלה שלו הייתה חלקית או השתנתה במהלך הזמן.
 • לעתים יופנו המועמדים לגיור על-ידי בית הדין למוהל אשר יבדוק את הצורך בתיקון ברית ויבצעו במידת הצורך.


הרחבות ופרסומים

מקורות

גיורגיור

תגיות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי