אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

על החלטת שירות התעסוקה בנוגע למתן מענק עידוד תעסוקה למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים בתקופת משבר הקורונה ניתן להגיש ערר לועדת העררים בבית הדין לעניין שירות התעסוקה -קורונה
תנאי מקדים להגשת הערר הוא שהמעסיק הגיש למנהל שירות התעסוקה בקשה לעיון חוזר על ההחלטה עליה מגישים את הערר
את הערר יש להגיש באופן מקוון תוך 60 יום ממועד ההחלטה של שירות התעסוקה בבקשה לעיון חוזר
על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בבית המשפט לעניינים מינהליים


על החלטת שירות התעסוקה בנוגע למתן מענק עידוד תעסוקה למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים בתקופת משבר הקורונה ניתן להגיש ערר לוועדת עררים בבית הדין לעניין שירות התעסוקה – קורונה.

 • טרם הגשת הערר, על העורר להגיש למנהל שירות התעסוקה בקשה לעיון חוזר על ההחלטה עליה מגישים את הערר.
 • את הערר יש להגיש באופן מקוון תוך 60 יום ממועד ההחלטה של שירות התעסוקה בבקשה לעיון חוזר .

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הערר רשאים להגיש בעלי עסקים העומדים ב-2 התנאים הבאים:
  1. הם הגישו לשירות התעסוקה בקשה למענק עידוד תעסוקה למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאות לחל"ת בתקופת משבר הקורונה והם רואים את עצמם נפגעים מהחלטת שרות התעסוקה.
  2. טרם הגשת הערר הם הגישו למנהל שירות התעסוקה "בקשה לעיון חוזר" באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית ובקשתם לשינוי ההחלטה נדחתה.

למי ואיך פונים?

 • את הערר יש להגיש לוועדת עררים בבית הדין לעניין שירות התעסוקה – קורונה תוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה של רשות המיסים בבקשה לעיון חוזר.
 • עורר המבקש להאריך את מועד הגשת הערר מעבר ל-60 יום, יגיש בקשה לוועדת הערר בהקדם בה יפרט את טעמיו המיוחדים לדחיית המועד, ויצרף לבקשתו תצהיר לאימות העובדות. לכל שאלה ניתן לפנות למוקד בית הדין לעניין שירות התעסוקה – קורונה במספר: 073-3927785, בימים א-ה, בין השעות 08:00-16:00.
 • את הערר יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת, לאחר ביצוע הזדהות באתר באמצעות שירות ממשל זמין או באמצעות שימוש בכרטיס חכם.
טיפ
למדריך עם צילומי מסך אודות מילוי טופס כתב הערר ראו כאן.
 • לצורך מילוי הבקשה יש להצטייד בפרטים הבאים:
  • מספר תיק הבקשה בשירות התעסוקה והתאריך שבו הומצאה לעורר ההחלטה עליה מערערים.
  • סוג מגיש – האם מדובר בעורר, מעסיק או מייצג.
  • פרטי העורר – שם מלא, מספר ת.ז. טלפון , כתובת דואר אלקטרוני אשר ישמש כמען להמצאת כתבי בית דין, הכתובת של העסק או המשרד הרשום שבעדו מתבקש המענק, מספר תיק הניכויים של המעסיק. בתאגיד- מספר הרישום שלו, כתובת הדואר האלקטרוני להמצאת כתבי בית הדין, מספר הטלפון וכתובתו.
  • אם העורר מיוצג - גם שם המייצג, מענו, וכל פרטי ההתקשרות עמו .
  • פרטי העובדים שלגביהם מוגש הערר – מספר העובדים המזכים, פרטיהם של העובדים והנימוק לערעור לכל אחד.
  • הצהרת העורר על נכונות הפרטים – סימון V בתיבת ההצהרה כי האמור בכתב הערר ובמסמכים שצורפו הוא מידיעה אישית ולמיטב הידיעה והאמונה של העורר. (ככל שמדובר במייצג, תיבה זו לא תופיע וההצהרה זו תצורף כמסמך). אין צורך באימות עו"ד על גבי הצהרה זו.
 • לטופס הערר יש לצרף את המסמכים הבאים :
  • כתב ערר – מכתב או מסמך המסביר על מה הערעור, נסיבות המקרה ומה מבוקש מבית הדין. לא ניתן להסתפק במסמך הבקשה שהוגש בשלב העיון החוזר בשירות התעסוקה.
  • אם העורר מיוצג - יש לצרף ייפוי כוח למייצג וכן הצהרה של העורר על נכונות פרטי הערר וכי האמור בכתב הערר ובמסמכים שצורפו הוא בידיעתו האישית והוא נכון לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
  • אם מדובר במערער שמעסיק מעל 15 עובדים, ניתן להזין את פרטי העובדים בקובץ אקסל נפרד ולצרף את הקובץ במקום מילוי ידני על גבי הטופס המקוון.
  • כל מסמך אחר שרלוונטי לבקשה ועשוי לסייע בבירור הערר.
 • לאחר סיום התהליך ולחיצה על כפתור "להגשת התיק", יינתן מספר הבקשה. יש לשמור מספר זה לצורך מעקב אחר התיק עד לקבלת מספר התיק.
 • הבקשה תועבר לבדיקת מזכירות בית הדין, ואם יידרשו מסמכים נוספים תימסר על כך הודעה .
 • במידה שהבקשה שלמה, יישלח מכתב המאשר את פתיחת התיק ואת מספר התיק. יש לשמור את מספר התיק להמשך ההליך.
שימו לב
את כתב הערר יש להמציא במקביל גם לשירות התעסוקה ולוודא שקיבלתם הודעה המאשרת את קבלת המסמך. לכל שאלה ניתן לפנות למוקד המעסיקים והעובדים בשירות התעסוקה בטלפון 077-365-02-00 בימים א' - ה' בין השעות 08:00-16:00.

שלבי ההליך

כתב תשובה לערר

 • הוועדה רשאית להורות לשירות התעסוקה להגיש כתב תשובה לערר בכללותו או בחלקו.
 • אם הורתה הוועדה לשירות התעסוקה להגיש כתב תשובה, עליה להגישו בתוך 30 יום, ואם הוגשה בקשה לסילוק על הסף של הערר - תוך 30 יום ממועד ההחלטה שדחתה את הבקשה לסילוק על הסף. (אם נקבע דיון רשאית רשות המיסים להגיש כתב תשובה עד 7 ימים לפני הדיון).
 • על כתב התשובה לכלול את הפרטים הבאים:
  • המען של שירות התעסוקה
  • פירוט הנימוקים שעליהם מתבססת התשובה.
  • תשובת שירות התעסוקה לגבי הסעד שמבוקש בערר.
  • לכתב התשובה יצורפו העתקים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.

בירור הערר

 • ועדת הערר רשאית להחליט על-פי הטענות והראיות שהוגשו בכתב בלבד, או לקבוע מועד לדיון בערר.
 • אם נקבע מועד לדיון הוא יתקיים באמצעים טכנולוגיים (מכשירים שמאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת) אלא אם קבע יו"ר הוועדה אחרת.
 • פרוטוקול הדיון יכול להיערך בהקלטה, ובלבד שיועלה על הכתב ויימסר לבעלי הדין.
 • ועדת הערר תקבל את החלטתה בהקדם האפשרי ותמציא את ההחלטה לבעלי הדין תוך 7 ימים מהיום שניתנה ההחלטה.
טיפ
לשאלות ולבירורים ניתן לפנות למרכז השירות והמידע של בית הדין לעניין שירות התעסוקה - קורונה בטלפון 073-3927785 בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 16:00

ערעור על ועדת הערר

 • החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים, תוך 45 יום קבלת ההחלטה.
טיפ
מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בידי עורך דין לפני הגשת הערעור.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים