אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה תל-אביב יפו
מס' תיק:
ב"ל 2376/06
תאריך:
28.10.2007

התובעת נפגעה בתאונת עבודה שבעקבותיה נקבעה לה נכות לצמיתות בשיעור 19%.

מאז התאונה, סבלה הנפגעת מכאבים בכתפה ולטענתה, טיפולים רפואיים קונבנציונליים לא הועילו לשיכוך כאביה. לאור מצבה הפנה אותה הרופא המטפל מטעם קופת החולים לקבלת טיפולים אלטרנטיביים (שיאצו ודיקור סיני) במרפאה האלטרנטיבית של הקופה. הנפגעת עברה את הטיפולים במשך כמה שנים ולטענתה, הם אכן הפיגו באופן משמעותי את כאביה ואפשרו לה לחזור ולתפקד, ולו באופן חלקי.

בגין הטיפולים, נדרשה נפגעת העבודה לשלם לקופת החולים. הואיל והטיפולים האלטרנטיביים הומלצו עקב פגיעתה בעבודה היא פנתה למוסד לביטוח לאומי בדרישה כי יממן את הטיפולים. המוסד הפנה את התובעת לקופת החולים, ואילו הקופה טענה כי היא אינה מחוייבת לשלם. נוכח תשובות אלה הגישה הנפגעת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

תביעתה התקבלה בנימוק כי הוראות החוק והתקנות אינן שוללות הכרה בטיפולים מתחום הרפואה המשלימה כ"ריפוי" או כטיפול רפואי לנפגע עבודה, אלא מחייבות נתינת הטיפול והריפוי "במקרה שהפגיעה בעבודה ותוצאותיה מחייבות לתתו" בלבד. הדרך לקביעה האם הפגיעה מחייבת את הטיפול הינה קביעת הרופא המטפל, שבמקרה זה אכן קיימת, מאחר שהרופא המטפל הוא זה שהפנה את נפגעת העבודה לטיפולים המשלימים. גם היקף הטיפול נקבע בתקנות והוא: ככל שיקבע על-ידי הרופא המטפל.

לשאלה על מי לשאת בהחזר התשלומים ששילמה נפגעת העבודה בגין הטיפולים, חייב בית הדין בתשלום את המוסד לביטוח לאומי ולא את קופת החולים, מאחר שלפי ההסכם ביניהם נקבע באופן ספציפי שאין הקופה צריכה לשאת בעלות הטיפולים ברפואה משלימה. המוסד חויב לשלם לנפגעת העבודה את הוצאות הטיפול האלטרנטיבי שעברה וכן את הוצאותיה המשפטיות.

משמעות

נפגע עבודה זכאי למימון טיפולי רפואה משלימה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ו/או במסגרת הסדר המוסד עם קופת החולים שבה הוא מבוטח, במקרה שהפגיעה שארעה לו בעבודה מחייבת מתן טיפולים אלה ובהתאם להפנית הרופא המטפל בו.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים