מ (החלפת טקסט – " , " ב־", ")
מ (החלפת טקסט – " ." ב־". ")
שורה 46: שורה 46:
 
** ב [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/PE-882-3.htm דבע נו / 288 - 3]- העובדת עבדה כמטפלת במעון באשקלון סמוך למקום מגוריה. עקב סגירת המעון הועברה העובדת למעון בבני עייש, המרוחק 27 ק"מ מאשקלון. בית הדין הארצי  פסק כי יש לראות בשינוי מקום העבודה "הרעת תנאים מוחשית", בייחוד לאור העובדה שאין תחבורה ישירה למקום העבודה החדש והעובדת נזקקה ל 3 אוטובוסים לכל כיוון.
 
** ב [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/PE-882-3.htm דבע נו / 288 - 3]- העובדת עבדה כמטפלת במעון באשקלון סמוך למקום מגוריה. עקב סגירת המעון הועברה העובדת למעון בבני עייש, המרוחק 27 ק"מ מאשקלון. בית הדין הארצי  פסק כי יש לראות בשינוי מקום העבודה "הרעת תנאים מוחשית", בייחוד לאור העובדה שאין תחבורה ישירה למקום העבודה החדש והעובדת נזקקה ל 3 אוטובוסים לכל כיוון.
 
** ב[https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-07-9745-246.htm סע (חי') 9745-07-09]- העובד הועסק כפועל ניקיון במפעל  ביוקנעם, עיר מושבו. עקב צמצומים, הציע לו המעסיק לעבור לעבוד בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה. בית הדין האזורי פסק שהעברת העובד למפעל בלב המפרץ, המרוחק של 20 ק"מ מיוקנעם, כשיש קו תחבורה ישיר אחד בניהם, אינו מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 
** ב[https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-07-9745-246.htm סע (חי') 9745-07-09]- העובד הועסק כפועל ניקיון במפעל  ביוקנעם, עיר מושבו. עקב צמצומים, הציע לו המעסיק לעבור לעבוד בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה. בית הדין האזורי פסק שהעברת העובד למפעל בלב המפרץ, המרוחק של 20 ק"מ מיוקנעם, כשיש קו תחבורה ישיר אחד בניהם, אינו מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
** ב [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-04-8681-59.htm סע (חי') 8681-04-09]- בדומה לפסק הדין הקודם גם בפסק דין זה מדובר בפועל ניקיון  שהועסק במפעל ביוקנעם, עיר מושבו, אשר המעסיק הציע לו לעבוד בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה.  מאחר ובמקרה זה היה מדובר בהורה משמורן יחיד לקטין כבן 11, פס'בית הדין האזורי  שהעברת העובד לחיפה או לזיכרון יעקב מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, שכן יש  חשיבות למידת הנגישות של ההורה ממקום העבודה לביתו ואל הילד שבחזקתו היחידה .
+
** ב [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-04-8681-59.htm סע (חי') 8681-04-09]- בדומה לפסק הדין הקודם גם בפסק דין זה מדובר בפועל ניקיון  שהועסק במפעל ביוקנעם, עיר מושבו, אשר המעסיק הציע לו לעבוד בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה.  מאחר ובמקרה זה היה מדובר בהורה משמורן יחיד לקטין כבן 11, פס'בית הדין האזורי  שהעברת העובד לחיפה או לזיכרון יעקב מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, שכן יש  חשיבות למידת הנגישות של ההורה ממקום העבודה לביתו ואל הילד שבחזקתו היחידה.  
 
** [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-1531-201.htm תעא (ת"א) 1531-09].  העובדת הועסקה בבית אבות בראשון לציון, מרחק הליכה מביתה ונדרשה לעבור לעבוד בבת ים, במרחק 15 ק"מ.  בית הדין האזורי פסק כי יש לראות בשינוי מקום העבודה" הרעה מוחשית" בייחוד לאור העובד שמדובר בעובדת שעבדה 4.5 שעות ביום ונזקקה  ל- 2 אוטובוסים וכ 1.5 שעות לכל כיוון, כדי להגיע למקום העבודה החדש. למידע נוסף ראו:  [[העתקת מקום עבודה למרחק מועט יכולה בנסיבות מסוימות להחשב כהרעה מוחשית]].
 
** [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-09-1531-201.htm תעא (ת"א) 1531-09].  העובדת הועסקה בבית אבות בראשון לציון, מרחק הליכה מביתה ונדרשה לעבור לעבוד בבת ים, במרחק 15 ק"מ.  בית הדין האזורי פסק כי יש לראות בשינוי מקום העבודה" הרעה מוחשית" בייחוד לאור העובד שמדובר בעובדת שעבדה 4.5 שעות ביום ונזקקה  ל- 2 אוטובוסים וכ 1.5 שעות לכל כיוון, כדי להגיע למקום העבודה החדש. למידע נוסף ראו:  [[העתקת מקום עבודה למרחק מועט יכולה בנסיבות מסוימות להחשב כהרעה מוחשית]].
  

גרסה מ־14:16, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

העברת מקום העבודה למקום אחר או ניוד העובד לסניף במקום אחר, גם במרחק קצר יחסית, יכולה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה
עובד שהתפטר בגלל "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה זכאי לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה
אם המעסיק יכול לשנות את ההחלטה בדבר העברת העובד למקום עבודה אחר, על העובד חלה חובה להתריע בפני המעסיק על ההרעה המוחשית ולאפשר למעסיק לתקן את המצב
עובד שהתפטר עקב שינוי מקום העבודה, יהיה זכאי לדמי הבטלה ללא המתנה של 90 יום, בתנאי שהמרחק בין מקום המגורים החדש למקום העבודה עולה על 60 ק"מ (או 40 ק"מ לאם לילד שלא מלאו לו 7 שנים) והעובד עומד בתנאי הזכאות לדמי אבטלההעברת מקום העבודה למקום אחר או ניוד העובד לסניף במקום אחר, יכולה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה, ולזכות את העובד אשר התפטר עקב השינוי במקום העבודה בפיצויי פיטורים.

 • עובד שהתפטר בגלל "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה זכאי לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה.
 • העברת מקום העבודה, גם למרחק שאינו גדול יחסית, יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות כהרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד.
 • אם המעסיק יכול לשנות את ההחלטה בדבר העברת העובד למקום עבודה אחר, על העובד חלה חובה להתריע בפני המעסיק על ההרעה המוחשית ולאפשר למעסיק לתקן את המצב. אם ההחלטה אינה קשורה רק לעובד, אלא חלה על כל העובדים (לדוגמה: מקום העבודה כולו עובר למקום אחר) אין צורך בהתרעה, והעובד יוכל להתפטר תוך מתן הודעה מוקדמת להתפטרות ולזכות בפיצויי פיטורים.
 • עובד שהתפטר עקב שינוי מקום העבודה, יהיה זכאי לדמי הבטלה ללא המתנה של 90 יום, בתנאי שהמרחק בין מקום המגורים החדש למקום העבודה עולה על 60 ק"מ (או 40 ק"מ לאם לילד שלא מלאו לו 7 שנים) והעובד עומד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה. למידע נוסף ראו: התפטרות בנסיבות המזכות בדמי אבטלה ללא תקופת המתנה.

מתי שינוי במקום העבודה יהווה "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה?

 • השאלה האם השינוי במקום העבודה מהווה "הרעה מוחשית" כך שהעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים במקרה של התפטרות עקב השינוי במקום העבודה - תיבדק בכל מקרה ומקרה לגופו.
 • יש לבחון את ההרעה בתנאי העבודה עקב השינוי במקום העבודה לא רק באופן אובייקטיבי, אלא אף באופן סובייקטיבי, על-פי נסיבותיו האישיות של העובד בו מדובר.
 • השאלה האם שינוי מקום העבודה מהווה הרעת תנאים, אינה נבחנת רק על פי השינוי במספר הקילומטרים שבין מקום המגורים של העובד, לבין מקום העבודה החדש. בתי הדין בחנו, בין היתר, גם את הנסיבות הבאות:
  • האם זמן הנסיעה של העובד לעבודה התארך משמעותית עקב שינוי מקום העבודה?
  • האם העובד שבעבר התגורר במרחק הליכה ממקום העבודה נזקק עתה לתחבורה ציבורית?
  • האם העובד נסע עד כה באוטובוס אחד וכעת עליו להחליף מספר אוטובוסים, כדי להגיע למקום העבודה החדש?
  • האם התדירות של התחבורה הציבורית למקום העבודה החדש נמוכה יותר?
  • האם המעסיק מספק הסעה למקום העבודה החדש?
  • מה היחס בין זמן הנסיעה של העובד לעבודה, ושעות עבודתו?
  • האם השינוי במקום העבודה השפיע על חובותיו של העובד כהורה?
 • להלן מספר דוגמאות מהפסיקה:
  • ב דבע נו / 288 - 3- העובדת עבדה כמטפלת במעון באשקלון סמוך למקום מגוריה. עקב סגירת המעון הועברה העובדת למעון בבני עייש, המרוחק 27 ק"מ מאשקלון. בית הדין הארצי פסק כי יש לראות בשינוי מקום העבודה "הרעת תנאים מוחשית", בייחוד לאור העובדה שאין תחבורה ישירה למקום העבודה החדש והעובדת נזקקה ל 3 אוטובוסים לכל כיוון.
  • בסע (חי') 9745-07-09- העובד הועסק כפועל ניקיון במפעל ביוקנעם, עיר מושבו. עקב צמצומים, הציע לו המעסיק לעבור לעבוד בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה. בית הדין האזורי פסק שהעברת העובד למפעל בלב המפרץ, המרוחק של 20 ק"מ מיוקנעם, כשיש קו תחבורה ישיר אחד בניהם, אינו מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
  • ב סע (חי') 8681-04-09- בדומה לפסק הדין הקודם גם בפסק דין זה מדובר בפועל ניקיון שהועסק במפעל ביוקנעם, עיר מושבו, אשר המעסיק הציע לו לעבוד בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה. מאחר ובמקרה זה היה מדובר בהורה משמורן יחיד לקטין כבן 11, פס'בית הדין האזורי שהעברת העובד לחיפה או לזיכרון יעקב מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, שכן יש חשיבות למידת הנגישות של ההורה ממקום העבודה לביתו ואל הילד שבחזקתו היחידה.
  • תעא (ת"א) 1531-09. העובדת הועסקה בבית אבות בראשון לציון, מרחק הליכה מביתה ונדרשה לעבור לעבוד בבת ים, במרחק 15 ק"מ. בית הדין האזורי פסק כי יש לראות בשינוי מקום העבודה" הרעה מוחשית" בייחוד לאור העובד שמדובר בעובדת שעבדה 4.5 שעות ביום ונזקקה ל- 2 אוטובוסים וכ 1.5 שעות לכל כיוון, כדי להגיע למקום העבודה החדש. למידע נוסף ראו: העתקת מקום עבודה למרחק מועט יכולה בנסיבות מסוימות להחשב כהרעה מוחשית.

מי זכאי?

 • עובד שהתפטר עקב שינוי במקום העבודה המהווה "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה, זכאי לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להתריע בפני המעסיק על כל שהעברת מקום העבודה, או ניודו של העובד לסניף במקום אחר מהווה "הרעה המוחשית" ולאפשר למעסיק לתקן את המצב.
 • כשהסיכוי שההרעה בתנאי העבודה תחדל בעקבות התראה זו הנה מזערית, אין צורך בהתרעה, והעובד יוכל להתפטר (תוך מתן הודעה מוקדמת להתפטרות).
דוגמה
 • עובד המתגורר ברמת גן עבד במפעלו של המעסיק בתל אביב.
 • בעקבות סיום חוזה שכירות, סגר המעסיק את מפעלו בתל אביב והעביר את המפעל לחיפה.
 • הסיכוי שהמעסיק יוכל לתקן את ההרעה בתנאי העבודה של העובד הינה מזערית, ועל כן העובד אינו נדרש לתת למעסיק התראה טרם התפטרותו
.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים