הקדמה:

השירות לעיוור מפעיל מערך של שירותי תמיכה המסייעים לעיוורים ולקויי ראיה בחיפוש אחר מקום עבודה ובהשתלבות בו
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

השירות לעיוור מפעיל מערך של שירותי השמה בעבודה לעיוורים ולקויי ראיה.

  • מערך השירותים מאפשר סיוע מרבי לצרכים המיוחדים של אוכלוסיית העיוורים בעת החיפוש אחר מקום עבודה וההשתלבות בו.

מי זכאי?

  • נושא תעודת עיוור / לקוי ראיה בגיל העבודה, שעבר אבחון מקצועי או הכשרה ונמצא מתאים להשתלב בשוק העבודה.
  • אדם שהתעוור וממשיך לעבוד אינו חייב באבחון מקצועי.

תהליך מימוש הזכות

  • עיוור/לקוי ראיה המחפש מקום עבודה, יכול לפנות למחלקה לשירותים חברתיים אשר במקום מגוריו.
  • העו"ס המטפל מפנה את המועמד לרכז בכיר להשמת עיוורים.
  • בהמשך התהליך, עובר המועמד אבחון מקצועי שמטרתו לבדוק את כשירותו לעבודה.
  • מועמד שנמצא מתאים, רכז ההשמה יחפש עבורו מקום עבודה העולה בקנה אחד עם רצונותיו וכישוריו האישיים, תוך כדי שיתופו בתהליך החיפוש.
  • לאחר מציאת המקום, נבדק הצורך של האדם להשתמש בציוד עזר. במקרה שאכן קיים צורך כזה, מוטלת על הרכז האחריות לדאוג להשגת הציוד. במידת הצורך, הוא אף ילווה את העובד בעת הקליטה בעבודה.
  • במקביל, נמצא העובד הנקלט בקשר עם עו"ס מהמחלקה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריו. מטרת קשר זה היא לסייע לו להתמודד עם בעיות אישיות ומשפחתיות העלולות לפגוע בקליטתו המוצלחת בעבודה.

ערעור

  • אדם שעבר אבחון מקצועי ונמצא לא מתאים להשמה, רשאי לערער על ההחלטה בפני ועדה מורחבת, הכוללת את נציגי הנהלת השירות לעיוור והמרכז לעיוור בישראל.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות