מ
מ
שורה 2: שורה 2:
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ניתן לקבל תרומת כליה גם מתורם חי וגם מתורם שנפטר
+
| מידע  = השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית המטופלת באמצעות טיפולי [[דיאליזה]]
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| מידע2 = קבלת כליה מתורם שנפטר אפשרית רק לאחר התחלת טיפולי דיאליזה
| חשוב  = קבלת תרומת כליה מנפטר אפשרית רק לאחר התחלת טיפולי דיאליזה
+
| חשוב = ניתן לקבל כליה גם מתורם חי והשתלת כליה מתורם שנפטר תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית המטופלת באמצעות טיפולי דיאליזה.
 +
 
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
*השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית, המטופלת באמצעות טיפולי [[דיאליזה]].
 
 
* ניתן לקבלת תרומת כליה מתורם חי או מתורם שנפטר.
 
* ניתן לקבלת תרומת כליה מתורם חי או מתורם שנפטר.
* ערך זה עוסק בקבלת תרומת כליה מתורם שנטר והשתלתה.
+
* ערך זה עוסק בקבלת תרומת כליה מתורם שנפטר והשתלתה, למידע על קבלת כליה מתורם חי ראו בערך [[תרומת כליה מתורם חי]].
  
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
+
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
* חולים המטופלים בדיאליזה זכאים לקבל כליה מתורם שנפטר.
+
* חולים הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית ומטופלים ב[[דיאליזה]].
 
* ככלל השתלת כליה מתורם שנפטר, תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים.
 
* ככלל השתלת כליה מתורם שנפטר, תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים.
* נטילת הכליה מן המת תיעשה רק לאחר קביעת מוות מוחי של התורם ורק לאחר קבלת הסכמה של בני משפחתו.
+
* נטילת הכליה מן המת תיעשה רק לאחר קביעת מוות מוחי של התורם ורק לאחר קבלת ההסכמה של בני משפחתו.
  
==למי ואיך פונים==
+
== למי ואיך פונים ==
* אם הרופא המטפל קובע כי המטופל זקוק להשתלת איבר, עליו להודיע לו על האפשרות להירשם ב[[מאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות]], לצורך איתור איבר מתאים להשתלה.
+
* לאחר שנקבע על-ידי הרופא המטפל כי יש צורך רפואי בהשתלת כליה, יש להירשם ב[[מאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות]] לצורך איתור איבר מתאים להשתלה.
* המטופל יירשם ב[[חדש:מאגר מידע של המרכז הלאומי להשתלות|מאגר המידע]] ולשם כך עליו למלא בקשה, שתועבר למרכז הלאומי להשתלות.
 
  
==שלבי ההליך==
+
== שלבי ההליך ==
===בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם-השתלה===
+
=== בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה ===
* לאחר הזיהוי בצורך להשתלת כליה אצל החולה ע"י הרופא הנפרולוג המטפל וקבלת הסכמת החולה לעבור השתלה, יופנה החולה המועמד להשתלה לביצוע בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה. החולה עובר סדרה של בדיקות: בדיקה רפואית, בדיקות דם ובדיקות הדמיה שונות. מטרת הבדיקות, לזהות בעיות ומחלות, העלולות לגרום לסיבוכים בעקבות ההשתלה.
+
* לאחר הזיהוי בצורך להשתלת כליה וקבלת הסכמת החולה לעבור השתלה, מופנה החולה המועמד להשתלה לביצוע בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה.
*כמו כן, תינתן הערכה של עובד סוציאלי בקהילה או בבית החולים.
+
* בדיקות הכשירות נועדו לזהות בעיות ומחלות העלולות לגרום לסיבוכים בעקבות ההשתלה, וכוללות את הבדיקות הבאות: בדיקה רפואית, בדיקות דם ובדיקות הדמיה שונות.
*תוצאות ההערכה והבדיקות מרוכזות ונרשמות ע"י הרופא הנפרולוג המטפל.
+
* בנוסף, על המועמד להשתלה לעבור הערכה של עובד סוציאלי בקהילה או בבית החולים.
 +
* תוצאות ההערכה והבדיקות מרוכזות ונרשמות על-ידי הרופא הנפרולוג המטפל.
  
===הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה===
+
=== הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה ===
*'''המועמד להשתלה, יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה''', ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה). ניתן להירשם לכל אחד מבתי החולים בישראל, שבו מבצעים השתלת כליה.
+
* '''המועמד להשתלה יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה''', ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה). * הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כליה.
* הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כלייה.
+
* '''המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר'''.
* המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר.
 
  
===בדיקה ע"י רופא כירוג במחלקת ההשתלות בבית החולים שבו תתבצע ההשתלה===
+
=== בדיקה על-ידי רופא כירורג במחלקת ההשתלות בבית החולים שבו תתבצע ההשתלה ===
* לאחר סיום בדיקות הכשירות הרפואית יופנה המועמד להשתלה לבדיקה במרפאה כירוגית לבדיקה ע"י כירוג משתיל.
+
* לאחר סיום בדיקות הכשירות הרפואית יופנה המועמד להשתלה לבדיקה במרפאה כירורגית לבדיקה על-ידי כירורג משתיל.
* מטרת הבדיקה לוודא, שהמועמד מתאים להשתלה מבחינה כירוגית.
+
* מטרת הבדיקה לוודא, שהמועמד מתאים להשתלה מבחינה כירורגית.
*בתום הבדיקות, הכירוג חותם על '''"אישור מועמדות להשתלה'''" ע"ג טפסים מתאימים הנשלחים ל[[חדש: המרכז הלאומי להשתלות|מרכז הלאומי להשתלות]].
+
* בתום הבדיקות, הכירורג חותם על "אישור מועמדות להשתלה" הנשלח אל [[המרכז הלאומי להשתלות]].
 
* מאותו רגע נכנס המטופל לרשימת ההמתנה להשתלה.
 
* מאותו רגע נכנס המטופל לרשימת ההמתנה להשתלה.
  
===אישור המרכז הלאומי להשתלות===
+
=== אישור המרכז הלאומי להשתלות ===
* לאחר שרופא כירוג אישר שהמטופל כשיר להשתלה, יקבל המועמד אישור ממרכז ההשתלות, על מועמדותו להשתלת כליה
+
* לאחר שרופא כירורג אישר שהמטופל כשיר להשתלה, יקבל המועמד אישור ממרכז ההשתלות על מועמדותו להשתלת כליה.
  
===בדיקות דם חודשיות עד מועד הניתוח===
+
=== בדיקות דם חודשיות עד מועד הניתוח ===
* על המטופל לבצע בדיקות דם מדי חודש ביחידת הדיאליזה. דגימת הדם נשלחת למעבדה לסיווג רקמות בבית חולים שיבא, כדי לבדוק את קיומם של נוגדנים בדם.  
+
* על המטופל לבצע בדיקות דם מדי חודש ביחידת הדיאליזה - דגימת הדם נשלחת למעבדה לסיווג רקמות בבית חולים שיבא, כדי לבדוק את קיומם של נוגדנים בדם.  
  
===איתור כליה להשתלה===
+
=== איתור כליה להשתלה ===
* איתור כליה מתאימה נעשית בהתאם למידע השמור במאגר והצלבת נתוניהם של המועמדים עם נתוניהם של התורמים (החיים) או במקרה שהתקבלה תרומה מן המת, נתונים של אותו תורם. למידע על אפן הקצאת הכליה והעדפת המועמדים מרשימת ההמתנה ראו [[הקצאת כליות על-ידי המרכז הלאומי להשתלות]].
+
* איתור כליה מתאימה נעשה בהתאם למידע השמור במאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות והצלבת נתוניהם של המועמדים להשתלה עם נתוניהם של התורמים.
* לאחר מיון המועמדים להשתלת כליה ובחרית המועמד הנבחר מודיע המרכז הלאומי להשתלות על כך לבית החולים שבו רשום המועמד להשתלה. צוות בית החולים מזמין את המועמד ובמקביל דואג להעברת הכליה אל בית החולים.
+
* למידע על אופן הקצאת הכליה ראו בערך [[הקצאת כליות על-ידי המרכז הלאומי להשתלות]].
 +
* לאחר מיון המועמדים להשתלת כליה ובחירת המועמד הנבחר מודיע המרכז הלאומי להשתלות על כך לבית החולים שבו רשום המועמד להשתלה. צוות בית החולים מזמין את המועמד ובמקביל דואג להעברת הכליה אל בית החולים.
  
===ניתוח ההשתלה===
+
=== ניתוח ההשתלה ===
* לאחר שמועמד קיבל את ההודעה שנמצאה לו כליה מתאימה, עליו להגיע לבית החולים למחלקה הכירוגית בהקדם האפשרי.
+
* לאחר שמועמד קיבל את ההודעה שנמצאה לו כליה מתאימה, עליו להגיע לבית החולים למחלקה הכירורגית בהקדם האפשרי.
* עם הגעתו לבית החולים מלווה המטופל ע"י אחות מתאמת השתלות כליה של בית החולים.
+
* עם הגעתו לבית החולים מלווה המטופל על-ידי אחות [[מתאם השתלת איברים|מתאמת השתלות הכליה]] של בית החולים.
  
==חשוב לדעת==
+
== חשוב לדעת ==
*'''עדכון מספר הטלפון של המועמד''' - יש לעדכן את מספרי הטלפון של המועמד הנמצאים במרכז ההשתלות. על המועמד להיות זמין בטלפון 24 שעות ביממה. במידה ותימצא כליה מתאימה, יש צורך להשיגו במהירות.
+
* על המועמד להשתלה לוודא כי מספר הטלפון שלו במאגר המידע הנו המספר המעודכן וכי הוא זמין 24 שעות ביממה.
* '''דיווח על שינוי במצב בריאות''' - על המועמד להשתלה לדווח על כל שינוי במצב בריאותו לרופא הנפרולוג המטפל.
+
* על המועמד להשתלה לדווח על כל שינוי במצב בריאותו לרופא הנפרולוג המטפל.
 
* מושתל כליה נחשב ל[[חולה כרוני]], והוא זכאי בין היתר ל[[תקרת תשלום ברכישת תרופות לחולים כרוניים|תקרת תשלום]] ברכישת תרופות.
 
* מושתל כליה נחשב ל[[חולה כרוני]], והוא זכאי בין היתר ל[[תקרת תשלום ברכישת תרופות לחולים כרוניים|תקרת תשלום]] ברכישת תרופות.
 
* עם שחרורו מבית החולים לאחר הניתוח יצויד המטופל במלאי תרופות לחודש ימים.
 
* עם שחרורו מבית החולים לאחר הניתוח יצויד המטופל במלאי תרופות לחודש ימים.
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
* [[חדש: חוק השתלת איברים|חוק השתלת איברים]]
+
* [[חוק השתלת איברים]]
* חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953
+
* [[חוק מוות מוחי נשימתי]]
* חוק מוות מוחי נשימתי התשס"ח-2008
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/022_001.htm חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953] (באתר נבו).
 
+
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/surgery/kidney_transplant/articles/Kidney_Transplant.htm מדריך למושתל כליה, קופ"ח כללית].
+
-->
* [http://www.maccabi4u.co.il/2565-he/Maccabi.aspx?TabId=2567_2568 על השתלת כליה באתר קופת חולים מכבי].
 
* [http://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant/transplant/Pages/kidney_transplantation.aspx על השתלת כליה באתר משרד הבריאות].
 
* [http://www.hadassah.org.il/media/1939544/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%982011.pdf הדסה מרכז רפואי, חוברת מידע למועמד להשתלת כליה, 2011].
 
* [http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fimg.tapuz.co.il%2Fforums%2F21695690.doc&ei=t5G_UMKhLtKz0QWT4oCYCw&usg=AFQjCNGmsHrQvtNWjQh1Kx-_vDcS_f59jA&sig2=-2UksoUUekIAhAlh6fy52w השתלת כליה- חוברת מידע למועמד להשתלה, המחלקה לכירוגיה והשתלות, בית החולים שיבא].
 
* [http://www.hadassah.org.il/media/1939544/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%982011.pdf הדסה מרכז רפואי, חוברת מידע למועמד להשתלת כליה, 2011].)
 
 
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
* המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י[[ההסתדרות הרפואית בישראל| הר"י]].
+
* המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי [[ההסתדרות הרפואית בישראל| הר"י]].
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==
שורה 83: שורה 77:
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
| [[חדש:השתלות ותרומות איברים]]
+
| [[השתלות ותרומות איברים]]
| [[חדש:הסכמת אדם בחייו לתרומת איברים לאחר מותו (חתימה על כרטיס אדי)]]
+
| [[בריאות ומחלות]]
| [[חדש:תרומת כליה מתורם חי]]
+
| [[הסכמת אדם בחייו לתרומת איברים לאחר מותו (חתימה על כרטיס אדי)]]
| [[הקצאת כליות על-ידי המרכז הלאומי להשתלות]]
+
| [[זכותון מושתלי כליה]]
| [[חדש:זכותון מושתלי כליה]]
 
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים

גרסה מ־18:30, 24 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית המטופלת באמצעות טיפולי דיאליזה
קבלת כליה מתורם שנפטר אפשרית רק לאחר התחלת טיפולי דיאליזה
ניתן לקבל כליה גם מתורם חי והשתלת כליה מתורם שנפטר תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים

השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית המטופלת באמצעות טיפולי דיאליזה.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • ניתן לקבלת תרומת כליה מתורם חי או מתורם שנפטר.
 • ערך זה עוסק בקבלת תרומת כליה מתורם שנפטר והשתלתה, למידע על קבלת כליה מתורם חי ראו בערך תרומת כליה מתורם חי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חולים הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית ומטופלים בדיאליזה.
 • ככלל השתלת כליה מתורם שנפטר, תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים.
 • נטילת הכליה מן המת תיעשה רק לאחר קביעת מוות מוחי של התורם ורק לאחר קבלת ההסכמה של בני משפחתו.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה

 • לאחר הזיהוי בצורך להשתלת כליה וקבלת הסכמת החולה לעבור השתלה, מופנה החולה המועמד להשתלה לביצוע בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה.
 • בדיקות הכשירות נועדו לזהות בעיות ומחלות העלולות לגרום לסיבוכים בעקבות ההשתלה, וכוללות את הבדיקות הבאות: בדיקה רפואית, בדיקות דם ובדיקות הדמיה שונות.
 • בנוסף, על המועמד להשתלה לעבור הערכה של עובד סוציאלי בקהילה או בבית החולים.
 • תוצאות ההערכה והבדיקות מרוכזות ונרשמות על-ידי הרופא הנפרולוג המטפל.

הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה

 • המועמד להשתלה יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה, ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה). * הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כליה.
 • המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר.

בדיקה על-ידי רופא כירורג במחלקת ההשתלות בבית החולים שבו תתבצע ההשתלה

 • לאחר סיום בדיקות הכשירות הרפואית יופנה המועמד להשתלה לבדיקה במרפאה כירורגית לבדיקה על-ידי כירורג משתיל.
 • מטרת הבדיקה לוודא, שהמועמד מתאים להשתלה מבחינה כירורגית.
 • בתום הבדיקות, הכירורג חותם על "אישור מועמדות להשתלה" הנשלח אל המרכז הלאומי להשתלות.
 • מאותו רגע נכנס המטופל לרשימת ההמתנה להשתלה.

אישור המרכז הלאומי להשתלות

 • לאחר שרופא כירורג אישר שהמטופל כשיר להשתלה, יקבל המועמד אישור ממרכז ההשתלות על מועמדותו להשתלת כליה.

בדיקות דם חודשיות עד מועד הניתוח

 • על המטופל לבצע בדיקות דם מדי חודש ביחידת הדיאליזה - דגימת הדם נשלחת למעבדה לסיווג רקמות בבית חולים שיבא, כדי לבדוק את קיומם של נוגדנים בדם.

איתור כליה להשתלה

 • איתור כליה מתאימה נעשה בהתאם למידע השמור במאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות והצלבת נתוניהם של המועמדים להשתלה עם נתוניהם של התורמים.
 • למידע על אופן הקצאת הכליה ראו בערך הקצאת כליות על-ידי המרכז הלאומי להשתלות.
 • לאחר מיון המועמדים להשתלת כליה ובחירת המועמד הנבחר מודיע המרכז הלאומי להשתלות על כך לבית החולים שבו רשום המועמד להשתלה. צוות בית החולים מזמין את המועמד ובמקביל דואג להעברת הכליה אל בית החולים.

ניתוח ההשתלה

 • לאחר שמועמד קיבל את ההודעה שנמצאה לו כליה מתאימה, עליו להגיע לבית החולים למחלקה הכירורגית בהקדם האפשרי.
 • עם הגעתו לבית החולים מלווה המטופל על-ידי אחות מתאמת השתלות הכליה של בית החולים.

חשוב לדעת

 • על המועמד להשתלה לוודא כי מספר הטלפון שלו במאגר המידע הנו המספר המעודכן וכי הוא זמין 24 שעות ביממה.
 • על המועמד להשתלה לדווח על כל שינוי במצב בריאותו לרופא הנפרולוג המטפל.
 • מושתל כליה נחשב לחולה כרוני, והוא זכאי בין היתר לתקרת תשלום ברכישת תרופות.
 • עם שחרורו מבית החולים לאחר הניתוח יצויד המטופל במלאי תרופות לחודש ימים.

חוקים ותקנות

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי