(הוספת תבנית שימו לב על ביטוח השתלות)
 
(30 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ניתן לקבל תרומת כליה גם במתורם חי וגם מתורם שנפטר
+
| מידע  = השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית המטופלת באמצעות טיפולי [[מחלות כליה וטיפולי דיאליזה|דיאליזה]]
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| מידע2 = קבלת כליה מתורם שנפטר אפשרית רק לאחר התחלת טיפולי דיאליזה
| חשוב  = קבלת תרומת כליה מנפטר אפשרית רק לאחר התחלת טיפולי דיאליזה
+
| חשוב = ניתן לקבל כליה גם מתורם חי והשתלת כליה מתורם שנפטר תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים
 +
| חשוב2 = ניתן להירשם להשתלה מתורם שנפטר בתנאי שגילו של המבקש אינו עולה על 65
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
| 1 =
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[השתלות איברים]]
 +
| [[תרומת איברים מן המת (כרטיס אדי)]]
 +
| [[בריאות ומחלות]]
 +
| [[הסכמת אדם בחייו לתרומת איברים לאחר מותו (חתימה על כרטיס אדי)]]
 +
| [[זכותון מושתלי כליה]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית המטופלת באמצעות טיפולי דיאליזה.
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
*השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית, המטופלת באמצעות טיפולי [[דיאליזה]].
 
 
* ניתן לקבלת תרומת כליה מתורם חי או מתורם שנפטר.
 
* ניתן לקבלת תרומת כליה מתורם חי או מתורם שנפטר.
* ערך זה עוסק בקבלת תרומת כליה מתורם שנטר והשתלתה.
+
* דף זה עוסק בקבלת תרומת כליה מתורם שנפטר והשתלתה. למידע על קבלת כליה מתורם חי ראו [[תרומת כליה מתורם חי]].
 
+
{{תבנית:ביטוח השתלות}}
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
+
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
* חולים המטופלים בדיאליזה זכאים לקבל כליה מתורם שנפטר.
+
* חולים הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית ומטופלים ב[[מחלות כליה וטיפולי דיאליזה|דיאליזה]].
 
* ככלל השתלת כליה מתורם שנפטר, תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים.
 
* ככלל השתלת כליה מתורם שנפטר, תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים.
* נטילת הכליה מן המת תיעשה רק לאחר קביעת מוות מוחי של התורם ורק לאחר קבלת הסכמה של בני משפחתו.
+
* נטילת הכליה מן המת תיעשה רק לאחר קביעת מוות מוחי של התורם ורק לאחר קבלת ההסכמה של בני משפחתו.
  
==למי ואיך פונים==
+
== למי ואיך פונים ==
* אם הרופא המטפל קובע כי המטופל זקוק להשתלת איבר, עליו להודיע לו על האפשרות להירשם ב[[חדש: מאגר מידע של המרכז הלאומי להשתלות|מאגר מידע של המרכז הלאומי להשתלות]], לצורך איתור איבר מתאים להשתלה.
+
* לאחר שנקבע על-ידי הרופא המטפל כי יש צורך רפואי בהשתלת כליה, יש להירשם ב[[מאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות]] לצורך איתור איבר מתאים להשתלה.
* המטופל יירשם ב[[חדש:מאגר מידע של המרכז הלאומי להשתלות|מאגר המידע]] ולשם כך עליו למלא בקשה, שתועבר למרכז הלאומי להשתלות.
 
  
==שלבי ההליך==
+
== שלבי ההליך ==
===בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם-השתלה===
+
=== בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה ===
* לאחר הזיהוי בצורך להשתלת כליה אצל החולה ע"י הרופא הנפרולוג המטפל וקבלת הסכמת החולה לעבור השתלה, יופנה החולה המועמד להשתלה לביצוע בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה. החולה עובר סדרה של בדיקות: בדיקה רפואית, בדיקות דם ובדיקות הדמיה שונות. מטרת הבדיקות, לזהות בעיות ומחלות, העלולות לגרום לסיבוכים בעקבות ההשתלה.
+
* לאחר הזיהוי בצורך להשתלת כליה וקבלת הסכמת החולה לעבור השתלה, מופנה החולה המועמד להשתלה לביצוע בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה.
*כמו כן, תינתן הערכה של עובד סוציאלי בקהילה או בבית החולים.
+
* בדיקות הכשירות נועדו לזהות בעיות ומחלות העלולות לגרום לסיבוכים בעקבות ההשתלה, וכוללות את הבדיקות הבאות: בדיקה רפואית, בדיקות דם ובדיקות הדמיה שונות.
*תוצאות ההערכה והבדיקות מרוכזות ונרשמות ע"י הרופא הנפרולוג המטפל.
+
* בנוסף, על המועמד להשתלה לעבור הערכה של עובד סוציאלי בקהילה או בבית החולים.
 +
* תוצאות ההערכה והבדיקות מרוכזות ונרשמות על-ידי הרופא הנפרולוג המטפל.
  
===הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה===
+
=== הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה ===
*''המועמד להשתלה, יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה''', ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה). ניתן להירשם לכל אחד מבתי החולים בישראל, שבו מבצעים השתלת כליה.
+
* '''המועמד להשתלה יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה''', ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה).
* הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כלייה.
+
* הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כליה.
* המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר.
+
* '''המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר'''.
  
===בדיקה ע"י רופא כירוג במחלקת ההשתלות בבית החולים שבו תתבצע ההשתלה===
+
=== בדיקה על-ידי רופא כירורג במחלקת ההשתלות בבית החולים שבו תתבצע ההשתלה ===
* לאחר סיום בדיקות הכשירות הרפואית יופנה המועמד להשתלה לבדיקה במרפאה כירוגית לבדיקה ע"י כירוג משתיל.
+
* לאחר סיום בדיקות הכשירות הרפואית יופנה המועמד להשתלה לבדיקה במרפאה כירורגית לבדיקה על-ידי כירורג משתיל.
* מטרת הבדיקה לוודא, שהמועמד מתאים להשתלה מבחינה כירוגית.
+
* מטרת הבדיקה לוודא, שהמועמד מתאים להשתלה מבחינה כירורגית.
*בתום הבדיקות, הכירוג חותם על '''"אישור מועמדות להשתלה'''" ע"ג טפסים מתאימים הנשלחים ל[[חדש: המרכז הלאומי להשתלות|מרכז הלאומי להשתלות]].
+
* בתום הבדיקות, הכירורג חותם על "אישור מועמדות להשתלה" הנשלח אל [[המרכז הלאומי להשתלות]].
 
* מאותו רגע נכנס המטופל לרשימת ההמתנה להשתלה.
 
* מאותו רגע נכנס המטופל לרשימת ההמתנה להשתלה.
  
===אישור המרכז הלאומי להשתלות===
+
=== אישור המרכז הלאומי להשתלות ===
* לאחר שרופא כירוג אישר שהמטופל כשיר להשתלה, יקבל המועמד אישור ממרכז ההשתלות, על מועמדותו להשתלת כליה
+
* לאחר שרופא כירורג אישר שהמטופל כשיר להשתלה, יקבל המועמד אישור ממרכז ההשתלות על מועמדותו להשתלת כליה.
  
===בדיקות דם חודשיות עד מועד הניתוח===
+
=== בדיקות דם חודשיות עד מועד הניתוח ===
* על המטופל לבצע בדיקות דם מדי חודש ביחידת הדיאליזה. דגימת הדם נשלחת למעבדה לסיווג רקמות בבית חולים שיבא, כדי לבדוק את קיומם של נוגדנים בדם.  
+
* על המטופל לבצע בדיקות דם מדי חודש ביחידת הדיאליזה - דגימת הדם נשלחת למעבדה לסיווג רקמות בבית חולים שיבא, כדי לבדוק את קיומם של נוגדנים בדם.  
  
===איתור כליה להשתלה===
+
=== איתור כליה להשתלה ===
* איתור כליה מתאימה נעשית בהתאם למידע השמור במאגר והצלבת נתוניהם של המועמדים עם נתוניהם של התורמים (החיים) או במקרה שהתקבלה תרומה מן המת, נתונים של אותו תורם. למידע על אפן הקצאת הכליה והעדפת המועמדים מרשימת ההמתנה ראו [[חדש: הקצאת כליות ע"י המרכז הלאומי להשתלות]].
+
* איתור כליה מתאימה נעשה בהתאם למידע השמור במאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות והצלבת נתוניהם של המועמדים להשתלה עם נתוניהם של התורמים.
* לאחר מיון המועמדים להשתלת כליה ובחרית המועמד הנבחר מודיע המרכז הלאומי להשתלות על כך לבית החולים שבו רשום המועמד להשתלה. צוות בית החולים מזמין את המועמד ובמקביל דואג להעברת הכליה אל בית החולים.
+
* למידע על אופן הקצאת הכליה ראו בערך [[הקצאת כליות על-ידי המרכז הלאומי להשתלות]].
 +
* לאחר מיון המועמדים להשתלת כליה ובחירת המועמד הנבחר מודיע המרכז הלאומי להשתלות על כך לבית החולים שבו רשום המועמד להשתלה. צוות בית החולים מזמין את המועמד ובמקביל דואג להעברת הכליה אל בית החולים.
  
===ניתוח ההשתלה===
+
=== ניתוח ההשתלה ===
* לאחר שמועמד קיבל את ההודעה שנמצאה לו כליה מתאימה, עליו להגיע לבית החולים למחלקה הכירוגית בהקדם האפשרי.
+
* לאחר שמועמד קיבל את ההודעה שנמצאה לו כליה מתאימה, עליו להגיע לבית החולים למחלקה הכירורגית בהקדם האפשרי.
* עם הגעתו לבית החולים מלווה המטופל ע"י אחות מתאמת השתלות כליה של בית החולים.
+
* עם הגעתו לבית החולים מלווה המטופל על-ידי אחות [[מתאם השתלת איברים|מתאמת השתלות הכליה]] של בית החולים.
  
==חשוב לדעת==
+
== חשוב לדעת ==
*עידכון מספר הטלפון של המועמד- יש לעדכן את מספרי הטלפון של המועמד הנמצאים במרכז ההשתלות. על המועמד להיות זמין בטלפון 24 שעות ביממה. במידה ותימצא כליה מתאימה, יש צורך להשיגו במהירות.
+
* על המועמד להשתלה לוודא כי מספר הטלפון שלו במאגר המידע הנו המספר המעודכן וכי הוא זמין 24 שעות ביממה.
* דיווח על שינוי במצב בריאות - על המועמד להשתלה לדווח על כל שינוי במצב בריאותו לרופא הנפרולוג המטפל.
+
* על המועמד להשתלה לדווח על כל שינוי במצב בריאותו לרופא הנפרולוג המטפל.
 
* מושתל כליה נחשב ל[[חולה כרוני]], והוא זכאי בין היתר ל[[תקרת תשלום ברכישת תרופות לחולים כרוניים|תקרת תשלום]] ברכישת תרופות.
 
* מושתל כליה נחשב ל[[חולה כרוני]], והוא זכאי בין היתר ל[[תקרת תשלום ברכישת תרופות לחולים כרוניים|תקרת תשלום]] ברכישת תרופות.
 
* עם שחרורו מבית החולים לאחר הניתוח יצויד המטופל במלאי תרופות לחודש ימים.
 
* עם שחרורו מבית החולים לאחר הניתוח יצויד המטופל במלאי תרופות לחודש ימים.
* חולים הסובלים מ[[סוכרת נעורים]], וגם מפגיעה קשה בכליות, עשויים להיות מועמדים ל[[חדש: השתלת כליה משולבת לבלב|השתלת כליה משולבת לבלב]].
+
* נכון להיום, ניתן להירשם להשתלת כליה '''מתורם מת''' עד גיל 65. עם זאת ועדה שמינה מנכ"ל משרד הבריאות [http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/TransAgeReport.pdf המליצה] על ביטול קריטריון הגיל לצורך הרשמה להשתלת איברים מתורם מת. נכון להיום טרם אומצו מסקנות הוועדה וטרם עוגנו בהנחיות.  
  
== חוקים ותקנות ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* [[חדש: חוק השתלת איברים|חוק השתלת איברים]]
+
 
* חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953
+
== חקיקה ונהלים ==
* חוק מוות מוחי נשימתי התשס"ח-2008
+
* [[חוק השתלת איברים]]
 +
* [[חוק מוות מוחי נשימתי]]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/022_001.htm חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953] (באתר נבו).
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/surgery/kidney_transplant/articles/Kidney_Transplant.htm מדריך למושתל כליה, קופ"ח כללית].
+
* [http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/TransAgeReport.pdf דין וחשבון הוועדה הציבורית לבחינת סוגיית הגיל כקריטריון לרישום להשתלת איברים מתורמים נפטרים 2004].
* [http://www.maccabi4u.co.il/2565-he/Maccabi.aspx?TabId=2567_2568 על השתלת כליה באתר קופת חולים מכבי].
 
* [http://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant/transplant/Pages/kidney_transplantation.aspx על השתלת כליה באתר משרד הבריאות].
 
* [http://www.hadassah.org.il/media/1939544/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%982011.pdf הדסה מרכז רפואי, חוברת מידע למועמד להשתלת כליה, 2011].
 
* [http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fimg.tapuz.co.il%2Fforums%2F21695690.doc&ei=t5G_UMKhLtKz0QWT4oCYCw&usg=AFQjCNGmsHrQvtNWjQh1Kx-_vDcS_f59jA&sig2=-2UksoUUekIAhAlh6fy52w השתלת כליה- חוברת מידע למועמד להשתלה, המחלקה לכירוגיה והשתלות, בית החולים שיבא].
 
* [http://www.hadassah.org.il/media/1939544/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%982011.pdf הדסה מרכז רפואי, חוברת מידע למועמד להשתלת כליה, 2011].)
 
 
 
== מקורות ==
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י[[ההסתדרות הרפואית בישראל| הר"י]].
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[חדש:השתלות ותרומות איברים]]
 
| [[חדש:הסכמת אדם בחייו לתרומת איברים לאחר מותו (חתימה על כרטיס אדי)]]
 
| [[חדש:תרומת כליה מתורם חי]]
 
| [[חדש:הקצאת כליות ע"י המרכז הלאומי להשתלות]]
 
| [[חדש:זכויות מושתל כליה]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
== תודות ==
 +
* המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי [[ההסתדרות הרפואית בישראל| הר"י]].
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:השתלות איברים]]
 +
[[קטגוריה:תרומת איברים]]
 +
[[קטגוריה:חולי כליות]]
 +
[[AR:زراعة كلية من شخص توفي]]

גרסה אחרונה מ־16:47, 4 ביוני 2020

הקדמה:

השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית המטופלת באמצעות טיפולי דיאליזה
קבלת כליה מתורם שנפטר אפשרית רק לאחר התחלת טיפולי דיאליזה
ניתן לקבל כליה גם מתורם חי והשתלת כליה מתורם שנפטר תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים
ניתן להירשם להשתלה מתורם שנפטר בתנאי שגילו של המבקש אינו עולה על 65


השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית המטופלת באמצעות טיפולי דיאליזה.

 • ניתן לקבלת תרומת כליה מתורם חי או מתורם שנפטר.
 • דף זה עוסק בקבלת תרומת כליה מתורם שנפטר והשתלתה. למידע על קבלת כליה מתורם חי ראו תרומת כליה מתורם חי.
שימו לב
השתלות איברים כלולות בסל הבריאות
 • הרחבות לסל הבסיסי ניתנות במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות.
 • בנוסף, ישנם ביטוחי השתלות במסגרת ביטוחי בריאות פרטיים (תוכלו לבדוק באתר הר הביטוח אם אתם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי ומה כלול בו).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חולים הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית ומטופלים בדיאליזה.
 • ככלל השתלת כליה מתורם שנפטר, תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים.
 • נטילת הכליה מן המת תיעשה רק לאחר קביעת מוות מוחי של התורם ורק לאחר קבלת ההסכמה של בני משפחתו.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה

 • לאחר הזיהוי בצורך להשתלת כליה וקבלת הסכמת החולה לעבור השתלה, מופנה החולה המועמד להשתלה לביצוע בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה.
 • בדיקות הכשירות נועדו לזהות בעיות ומחלות העלולות לגרום לסיבוכים בעקבות ההשתלה, וכוללות את הבדיקות הבאות: בדיקה רפואית, בדיקות דם ובדיקות הדמיה שונות.
 • בנוסף, על המועמד להשתלה לעבור הערכה של עובד סוציאלי בקהילה או בבית החולים.
 • תוצאות ההערכה והבדיקות מרוכזות ונרשמות על-ידי הרופא הנפרולוג המטפל.

הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה

 • המועמד להשתלה יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה, ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה).
 • הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כליה.
 • המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר.

בדיקה על-ידי רופא כירורג במחלקת ההשתלות בבית החולים שבו תתבצע ההשתלה

 • לאחר סיום בדיקות הכשירות הרפואית יופנה המועמד להשתלה לבדיקה במרפאה כירורגית לבדיקה על-ידי כירורג משתיל.
 • מטרת הבדיקה לוודא, שהמועמד מתאים להשתלה מבחינה כירורגית.
 • בתום הבדיקות, הכירורג חותם על "אישור מועמדות להשתלה" הנשלח אל המרכז הלאומי להשתלות.
 • מאותו רגע נכנס המטופל לרשימת ההמתנה להשתלה.

אישור המרכז הלאומי להשתלות

 • לאחר שרופא כירורג אישר שהמטופל כשיר להשתלה, יקבל המועמד אישור ממרכז ההשתלות על מועמדותו להשתלת כליה.

בדיקות דם חודשיות עד מועד הניתוח

 • על המטופל לבצע בדיקות דם מדי חודש ביחידת הדיאליזה - דגימת הדם נשלחת למעבדה לסיווג רקמות בבית חולים שיבא, כדי לבדוק את קיומם של נוגדנים בדם.

איתור כליה להשתלה

 • איתור כליה מתאימה נעשה בהתאם למידע השמור במאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות והצלבת נתוניהם של המועמדים להשתלה עם נתוניהם של התורמים.
 • למידע על אופן הקצאת הכליה ראו בערך הקצאת כליות על-ידי המרכז הלאומי להשתלות.
 • לאחר מיון המועמדים להשתלת כליה ובחירת המועמד הנבחר מודיע המרכז הלאומי להשתלות על כך לבית החולים שבו רשום המועמד להשתלה. צוות בית החולים מזמין את המועמד ובמקביל דואג להעברת הכליה אל בית החולים.

ניתוח ההשתלה

 • לאחר שמועמד קיבל את ההודעה שנמצאה לו כליה מתאימה, עליו להגיע לבית החולים למחלקה הכירורגית בהקדם האפשרי.
 • עם הגעתו לבית החולים מלווה המטופל על-ידי אחות מתאמת השתלות הכליה של בית החולים.

חשוב לדעת

 • על המועמד להשתלה לוודא כי מספר הטלפון שלו במאגר המידע הנו המספר המעודכן וכי הוא זמין 24 שעות ביממה.
 • על המועמד להשתלה לדווח על כל שינוי במצב בריאותו לרופא הנפרולוג המטפל.
 • מושתל כליה נחשב לחולה כרוני, והוא זכאי בין היתר לתקרת תשלום ברכישת תרופות.
 • עם שחרורו מבית החולים לאחר הניתוח יצויד המטופל במלאי תרופות לחודש ימים.
 • נכון להיום, ניתן להירשם להשתלת כליה מתורם מת עד גיל 65. עם זאת ועדה שמינה מנכ"ל משרד הבריאות המליצה על ביטול קריטריון הגיל לצורך הרשמה להשתלת איברים מתורם מת. נכון להיום טרם אומצו מסקנות הוועדה וטרם עוגנו בהנחיות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.