שורה 32: שורה 32:
  
 
===הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה===
 
===הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה===
*''המועמד להשתלה, יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה''', ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה). ניתן להירשם לכל אחד מבתי החולים בישראל, שבו מבצעים השתלת כליה.
+
*'''המועמד להשתלה, יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה''', ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה). ניתן להירשם לכל אחד מבתי החולים בישראל, שבו מבצעים השתלת כליה.
 
* הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כלייה.
 
* הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כלייה.
 
* המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר.
 
* המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר.

גרסה מ־17:08, 9 ביוני 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן לקבל תרומת כליה גם מתורם חי וגם מתורם שנפטר
קבלת תרומת כליה מנפטר אפשרית רק לאחר התחלת טיפולי דיאליזה

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • השתלת כליה מתבצעת במצב של אי ספיקת כליות סופנית, המטופלת באמצעות טיפולי דיאליזה.
 • ניתן לקבלת תרומת כליה מתורם חי או מתורם שנפטר.
 • ערך זה עוסק בקבלת תרומת כליה מתורם שנטר והשתלתה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חולים המטופלים בדיאליזה זכאים לקבל כליה מתורם שנפטר.
 • ככלל השתלת כליה מתורם שנפטר, תתבצע כאשר לא נמצא תורם חי מתאים.
 • נטילת הכליה מן המת תיעשה רק לאחר קביעת מוות מוחי של התורם ורק לאחר קבלת הסכמה של בני משפחתו.

למי ואיך פונים

 • אם הרופא המטפל קובע כי המטופל זקוק להשתלת איבר, עליו להודיע לו על האפשרות להירשם במאגר מידע של המרכז הלאומי להשתלות, לצורך איתור איבר מתאים להשתלה.
 • המטופל יירשם במאגר המידע ולשם כך עליו למלא בקשה, שתועבר למרכז הלאומי להשתלות.

שלבי ההליך

בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם-השתלה

 • לאחר הזיהוי בצורך להשתלת כליה אצל החולה ע"י הרופא הנפרולוג המטפל וקבלת הסכמת החולה לעבור השתלה, יופנה החולה המועמד להשתלה לביצוע בדיקות כשירות רפואית במרפאת קדם השתלה. החולה עובר סדרה של בדיקות: בדיקה רפואית, בדיקות דם ובדיקות הדמיה שונות. מטרת הבדיקות, לזהות בעיות ומחלות, העלולות לגרום לסיבוכים בעקבות ההשתלה.
 • כמו כן, תינתן הערכה של עובד סוציאלי בקהילה או בבית החולים.
 • תוצאות ההערכה והבדיקות מרוכזות ונרשמות ע"י הרופא הנפרולוג המטפל.

הפניה לבית החולים שבו תתבצע ההשתלה

 • המועמד להשתלה, יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה, ולהירשם במרכז ההשתלות המועדף עליו (לאו דווקא בבית החולים שבו הוא עובר טיפולי דיאליזה). ניתן להירשם לכל אחד מבתי החולים בישראל, שבו מבצעים השתלת כליה.
 • הבחירה נעשית על גבי טופס מיוחד שיימסר למטופל בתום הבדיקות ולאחר אישור הרופא על כשירותו לעבור השתלת כלייה.
 • המועמד להשתלה יכול להחליף את העדפתו בכל 6 חודשים ולהירשם בבית חולים אחר.

בדיקה ע"י רופא כירוג במחלקת ההשתלות בבית החולים שבו תתבצע ההשתלה

 • לאחר סיום בדיקות הכשירות הרפואית יופנה המועמד להשתלה לבדיקה במרפאה כירוגית לבדיקה ע"י כירוג משתיל.
 • מטרת הבדיקה לוודא, שהמועמד מתאים להשתלה מבחינה כירוגית.
 • בתום הבדיקות, הכירוג חותם על "אישור מועמדות להשתלה" ע"ג טפסים מתאימים הנשלחים למרכז הלאומי להשתלות.
 • מאותו רגע נכנס המטופל לרשימת ההמתנה להשתלה.

אישור המרכז הלאומי להשתלות

 • לאחר שרופא כירוג אישר שהמטופל כשיר להשתלה, יקבל המועמד אישור ממרכז ההשתלות, על מועמדותו להשתלת כליה

בדיקות דם חודשיות עד מועד הניתוח

 • על המטופל לבצע בדיקות דם מדי חודש ביחידת הדיאליזה. דגימת הדם נשלחת למעבדה לסיווג רקמות בבית חולים שיבא, כדי לבדוק את קיומם של נוגדנים בדם.

איתור כליה להשתלה

 • איתור כליה מתאימה נעשית בהתאם למידע השמור במאגר והצלבת נתוניהם של המועמדים עם נתוניהם של התורמים (החיים) או במקרה שהתקבלה תרומה מן המת, נתונים של אותו תורם. למידע על אפן הקצאת הכליה והעדפת המועמדים מרשימת ההמתנה ראו חדש: הקצאת כליות ע"י המרכז הלאומי להשתלות.
 • לאחר מיון המועמדים להשתלת כליה ובחרית המועמד הנבחר מודיע המרכז הלאומי להשתלות על כך לבית החולים שבו רשום המועמד להשתלה. צוות בית החולים מזמין את המועמד ובמקביל דואג להעברת הכליה אל בית החולים.

ניתוח ההשתלה

 • לאחר שמועמד קיבל את ההודעה שנמצאה לו כליה מתאימה, עליו להגיע לבית החולים למחלקה הכירוגית בהקדם האפשרי.
 • עם הגעתו לבית החולים מלווה המטופל ע"י אחות מתאמת השתלות כליה של בית החולים.

חשוב לדעת

 • עידכון מספר הטלפון של המועמד- יש לעדכן את מספרי הטלפון של המועמד הנמצאים במרכז ההשתלות. על המועמד להיות זמין בטלפון 24 שעות ביממה. במידה ותימצא כליה מתאימה, יש צורך להשיגו במהירות.
 • דיווח על שינוי במצב בריאות - על המועמד להשתלה לדווח על כל שינוי במצב בריאותו לרופא הנפרולוג המטפל.
 • מושתל כליה נחשב לחולה כרוני, והוא זכאי בין היתר לתקרת תשלום ברכישת תרופות.
 • עם שחרורו מבית החולים לאחר הניתוח יצויד המטופל במלאי תרופות לחודש ימים.
 • חולים הסובלים מסוכרת נעורים, וגם מפגיעה קשה בכליות, עשויים להיות מועמדים להשתלת כליה משולבת לבלב.

חוקים ותקנות

 • חוק השתלת איברים
 • חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953
 • חוק מוות מוחי נשימתי התשס"ח-2008

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי