הקדמה:

קשישים המתקיימים מקצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה או מגמלת נכי המלחמה בנאצים עשויים להיות זכאים להחזרי משכנתה ממשרד הבינוי והשיכון
על מנת לממש את הזכות יש להתקשר למוקד השתתפות בהחזרי משכנתא: 1-800-229944
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


משרד הבינוי והשיכון החל בחודש אפריל 2010 במתן השתתפות בהחזרי משכנתא לקשישים נזקקים.

מי זכאי?

מי שעומד בכל התנאים הבאים:

 • קשישים שגילם 70 ומעלה (אם מדובר בזוג - לפחות אחד מבני הזוג צריך להיות בן 70 ומעלה).
 • קיבלו משכנתא עד יום 04.11.2007, שניתנה לצרכי דיור בלבד.
 • מחיר הדירה (המשוערך) נכון ליום 04.11.2007 נמוך מהסכומים הבאים:
  • 860,000 ש"ח למי שרכש דירה למשפחתו בלבד
  • 1,000,000 ש"ח למי שרכש דירה יחד עם קרוב משפחתו מדרגה ראשונה בתכנית צירופי זכאויות
 • ההחזר החודשי של ההלוואה בגין חודש נובמבר 2007 גבוה מהסכומים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך קבלת השתתפות בהחזר המשכנתא, על הזכאים לפנות למוקד השתתפות בהחזרי משכנתא:
  • 1-800-229944 (לדוברי עברית)
  • 1-800-223366 (לדוברי רוסית)
 • אין צורך לפנות למשרד הבינוי והשיכון, לבנקים למשכנתאות או לספקי סיוע בשכר דירה.

סכומי הסיוע

 • סכומי ההשתתפות מופקדים מדי חודש בחשבון הבנק שאליו מועברים תשלומי המוסד לביטוח לאומי.
 • סכום ההשתתפות של משרד הבינוי והשיכון בהחזר המשכנתא שווה להפרש בין ההחזר החודשי בפועל לבין ההחזר המינימלי החודשי שבו על הזכאי לשאת, השווה ל:
  • 500 ש"ח לחודש באזור עדיפות לאומית
  • 800 ש"ח בשאר היישובים
 • סכומי ההשתתפות המרבית בהחזרי המשכנתה:
הקבוצה בני 70-74 בני 75-79 בני 80+
זוגות הגרים ללא קרובי משפחה 150 210 300
יחידים הגרים ללא קרובי משפחה 90 140 200
זוגות הגרים עם קרובי משפחה 132 185 264
יחידים הגרים עם קרובי משפחה 82 127 182

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים