(מי זכאי?)
(תהליך מימוש הזכות)
שורה 29: שורה 29:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
#
+
=== תלמידי בתי ספר העומדים בקריטריונים הכלכליים===
# עבור  תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך  - הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הרשת.
+
* על התלמיד להגיש בקשת מלגה על גבי הטופס []
 +
* יש לצרף לבקשה:
 +
** מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.
 +
** צילום ספח תעודת הזהות של כל בני המשפחה.
 +
* את הבקשה יש להגיש למנהל בית הספר.
 +
* מנהל בית הספר יקיים ועדת מלגות בית-ספרית בראשתו שתבחן את הבקשה ותאשר או תדחה אותה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 +
* יש למסור לתלמיד תשובה בכתב על הבקשה למלגה.
 +
* תלמיד שאושרה בקשתו - המלגה תקוזז מסכום עלות המסע, כך התלמיד יעביר לבית הספר את הפרש העלות בלבד. '''אסור לדרוש מתלמיד את מלוא עלות המסע מראש, אם ועדת המלגות מצאה אותו זכאי למלגה'''.
 +
===תלמידי בתי ספר שבפיקוח האגף להכשרה במשרד התמ"ת===
 +
* עבור  תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך  - הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הרשת.
 
<!--
 
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־11:50, 26 ביולי 2015

הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

 1. תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין מטעם משרד החינוך העומד בקריטורנים הבאים:
 1. תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך ושאושרו על ידי הפיקוח המקצועי, הנהלת בית ספר והרשת יזכו למימון של 75% מעלות הנסיעה.

תהליך מימוש הזכות

תלמידי בתי ספר העומדים בקריטריונים הכלכליים

 • על התלמיד להגיש בקשת מלגה על גבי הטופס []
 • יש לצרף לבקשה:
  • מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.
  • צילום ספח תעודת הזהות של כל בני המשפחה.
 • את הבקשה יש להגיש למנהל בית הספר.
 • מנהל בית הספר יקיים ועדת מלגות בית-ספרית בראשתו שתבחן את הבקשה ותאשר או תדחה אותה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 • יש למסור לתלמיד תשובה בכתב על הבקשה למלגה.
 • תלמיד שאושרה בקשתו - המלגה תקוזז מסכום עלות המסע, כך התלמיד יעביר לבית הספר את הפרש העלות בלבד. אסור לדרוש מתלמיד את מלוא עלות המסע מראש, אם ועדת המלגות מצאה אותו זכאי למלגה.

תלמידי בתי ספר שבפיקוח האגף להכשרה במשרד התמ"ת

 • עבור תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך - הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הרשת.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים