שורה 14: שורה 14:
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [[מדיה:Milagotpolin2015.doc|טופס בקשת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין]]
+
| 1 = [[מדיה:Milagotpolin2015.doc|טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין]]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 60: שורה 60:
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
=== תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית===
 
=== תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית===
* על התלמיד להגיש בקשת מלגה על גבי [http://meyda.education.gov.il/files/noar/milagotpolin2015.doc טופס בקשת מלגה] (עמוד אחרון בקובץ).
+
* על התלמיד להגיש בקשת מלגה על גבי [[מדיה:Milagotpolin2015.doc|טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין]].
{{הערת עריכה|הערה=מציע לשמור את העמוד האחרון כקובץ נפרד ולהעלות אותו לאתר באמצעות "העלאת קובץ לשרת"|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 04.08.2015, 11:04 (IDT)}}
 
 
* יש לצרף לבקשה:
 
* יש לצרף לבקשה:
 
** מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.  
 
** מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.  

גרסה מ־09:04, 5 באוגוסט 2015

הקדמה:

תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים למלגת השתתפות במסע
המלגה ניתנת בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה
תלמידים בבתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד הכלכלה זכאים למלגה באופן אוטומטי עם אישור השתתפותם במסע
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
הערת עריכה
מציע להשתמש במינוח "סבסוד" הנסיעה או "השתתפות/סיוע במימון" במקון המילה "מילגה" כי בפועל הכסף לא מועבר לתלמיד אלא מועבר ישירות ממשקד החינוך לסוכנות הנסיעות והתלמיד נדרש לשלם רק את היתרה, כלומר מדבור בסבסוד, וזה משמעותי עבור תלמיד שיוןדע כימראש הוא לא יצטרך לשלם את המלוא המחיר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 04.08.2015, 11:04 (IDT)

תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים למלגת השתתפות במסע.

 • המלגה ניתנת בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה.
הערת עריכה
האם תלמידי בתי הספר שבפיקוח משרד הכלכלה דדם מקבלים על פי קריטריונים כלכליים או שאצלם הסבסוד אוטומטי עבור כולם? אם כן, אז יש לציין זאת כבר בפסקת הפתיחה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 04.08.2015, 11:04 (IDT)

מי זכאי?

 • תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין מטעם משרד החינוך אשר ההכנסה המשפחתית לנפש במשפחתו אינה עולה על 3,000 ש"ח (נכון לשנת 2015).
  • ההכנסה לנפש מחושבת על פי סך הכנסות ההורים ברוטו מחולקות במספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
סכום המלגות (מעודכן לשנת 2015)
הכנסה לנפש במשפחה עד 1,000 ש"ח 1,600-1,001 ש"ח 2,400-1,601ש"ח 3,000-2,401 ש"ח
סכום המלגה 4,000 ש"ח 3,000 ש"ח 2,000 ש"ח 1,000 ש"ח
דוגמה
 • תלמיד תיכון שהכנסת הוריו המשותפת היא 11,500 ש"ח ויש בבית 3 ילדים, ובסך הכל 5 נפשות.
 • ההכנסה לנפש במשפחה היא 2,300 ש"ח (11,500 לחלק ל-5).
 • התלמיד יהיה זכאי למלגה בגובה 2,000 ש"ח.
 • תלמיד פנימיה - לתלמידי פנימיה יש קריטריונים מיוחדים. למידע נוסף ראו בנוהל הענקת המלגות.
 • תלמיד בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתף במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך ושאושרו על ידי הפיקוח המקצועי, הנהלת בית ספר והרשת, זכאי למימון של 75% מעלות הנסיעה.
 • הערת עריכה
  האם זה גם מותנה במבחם הכנסות?
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 04.08.2015, 11:04 (IDT)
  הערת עריכה
  לא
  הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 05.08.2015, 09:37 (IDT)

  תהליך מימוש הזכות

  תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית

  • על התלמיד להגיש בקשת מלגה על גבי טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין.
  • יש לצרף לבקשה:
   • מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.
   • צילום ספח תעודת הזהות של כל בני המשפחה.
  • את הבקשה יש להגיש למנהל בית הספר.
  • מנהל בית הספר יקיים ועדת מלגות בית-ספרית בראשותו שתבחן את הבקשה ותאשר או תדחה אותה בהתאם לקריטריון ההכנסה המשפחתית.
  • יש למסור לתלמיד תשובה בכתב על הבקשה למלגה.
  • תלמיד שאושרה בקשתו - המלגה תקוזז מסכום עלות המסע, כלומר התלמיד יעביר לבית הספר את הפרש העלות בלבד.
  • אסור לדרוש מתלמיד את מלוא עלות המסע מראש, אם ועדת המלגות מצאה אותו זכאי למלגה.

  תלמיד בתי ספר שבפיקוח האגף להכשרה במשרד התמ"ת

  • עבור תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך - הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הרשת.

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים