שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| פיצוי  = תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים למלגת השתתפות במסע
+
| פיצוי  = תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים לסבסוד השתתפותם במסע
| מידע = המלגה ניתנת בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה
+
| מידע = הסבסוד ניתן בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה
| מידע2 = תלמידים ב[http://www.moital.gov.il/CmsTamat/youth_colleges.aspx?t=regions בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד הכלכלה] זכאים למלגה באופן אוטומטי עם אישור השתתפותם במסע
+
| מידע2 = תלמידים ב[http://www.moital.gov.il/CmsTamat/youth_colleges.aspx?t=regions בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד הכלכלה] זכאים לסבסוד באופן אוטומטי עם אישור השתתפותם במסע
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
שורה 26: שורה 26:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
{{הערת עריכה|הערה=מציע להשתמש במינוח "סבסוד" הנסיעה או "השתתפות/סיוע  במימון" במקון המילה "מילגה" כי בפועל הכסף לא מועבר לתלמיד אלא מועבר ישירות ממשקד החינוך לסוכנות הנסיעות והתלמיד נדרש לשלם רק את היתרה, כלומר מדבור בסבסוד, וזה משמעותי עבור תלמיד שיוןדע כימראש הוא לא יצטרך לשלם את המלוא המחיר|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 04.08.2015, 11:04 (IDT)}}
+
 
תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים למלגת השתתפות במסע.
+
תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים להשתתפות במימון המסע.
* המלגה ניתנת בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה.
+
* הסיוע במימון המסע ניתן בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה.
{{הערת עריכה|הערה = האם תלמידי בתי הספר שבפיקוח משרד הכלכלה דדם מקבלים על פי קריטריונים כלכליים או שאצלם הסבסוד אוטומטי עבור כולם? אם כן, אז יש לציין זאת כבר בפסקת הפתיחה. |חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 04.08.2015, 11:04 (IDT)}}
+
* תלמידים ב[http://www.moital.gov.il/CmsTamat/youth_colleges.aspx?t=regions בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד הכלכלה] זכאים לסבסוד אוטומטי של 75% מעלותו של המסע לאחר שאושרו להשתתף בו.
 +
 
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
 
* '''תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין''' מטעם משרד החינוך אשר ההכנסה המשפחתית לנפש במשפחתו אינה עולה על 3,000 ש"ח (נכון לשנת 2015).
 
* '''תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין''' מטעם משרד החינוך אשר ההכנסה המשפחתית לנפש במשפחתו אינה עולה על 3,000 ש"ח (נכון לשנת 2015).
 
** ההכנסה לנפש מחושבת על פי סך הכנסות ההורים ברוטו מחולקות במספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
 
** ההכנסה לנפש מחושבת על פי סך הכנסות ההורים ברוטו מחולקות במספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
 
:{| border="1"  
 
:{| border="1"  
|+ סכום המלגות (מעודכן לשנת 2015)
+
|+ סכום הסבסוד (מעודכן לשנת 2015)
 
|-  
 
|-  
 
! הכנסה לנפש במשפחה
 
! הכנסה לנפש במשפחה
שורה 42: שורה 43:
 
|3,000-2,401 ש"ח
 
|3,000-2,401 ש"ח
 
|-
 
|-
! סכום המלגה
+
! סכום הסבסוד
 
| 4,000 ש"ח
 
| 4,000 ש"ח
 
| 3,000 ש"ח
 
| 3,000 ש"ח
שורה 51: שורה 52:
 
* תלמיד תיכון שהכנסת הוריו המשותפת היא 11,500 ש"ח ויש בבית 3 ילדים, ובסך הכל 5 נפשות.
 
* תלמיד תיכון שהכנסת הוריו המשותפת היא 11,500 ש"ח ויש בבית 3 ילדים, ובסך הכל 5 נפשות.
 
* ההכנסה לנפש במשפחה היא 2,300 ש"ח (11,500 לחלק ל-5).
 
* ההכנסה לנפש במשפחה היא 2,300 ש"ח (11,500 לחלק ל-5).
* התלמיד יהיה זכאי למלגה בגובה 2,000 ש"ח.
+
* התלמיד יהיה זכאי להשתתפות במימון הנסיעה בגובה 2,000 ש"ח.
 
}}
 
}}
 
* '''תלמיד פנימיה''' - לתלמידי פנימיה יש קריטריונים מיוחדים. למידע נוסף ראו [http://meyda.education.gov.il/files/noar/milagotpolin2015.doc בנוהל הענקת המלגות].
 
* '''תלמיד פנימיה''' - לתלמידי פנימיה יש קריטריונים מיוחדים. למידע נוסף ראו [http://meyda.education.gov.il/files/noar/milagotpolin2015.doc בנוהל הענקת המלגות].
 
* '''תלמיד [http://www.moital.gov.il/CmsTamat/youth_colleges.aspx?t=regions בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה] המשתתף במסע לפולין''' הנערך מטעם [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/83078E4A-6A38-4650-B9B8-9A23DF6E46ED/0/112113.pdf רשתות החינוך] ושאושרו על ידי הפיקוח המקצועי, הנהלת בית ספר והרשת, זכאי למימון של 75% מעלות הנסיעה.
 
* '''תלמיד [http://www.moital.gov.il/CmsTamat/youth_colleges.aspx?t=regions בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה] המשתתף במסע לפולין''' הנערך מטעם [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/83078E4A-6A38-4650-B9B8-9A23DF6E46ED/0/112113.pdf רשתות החינוך] ושאושרו על ידי הפיקוח המקצועי, הנהלת בית ספר והרשת, זכאי למימון של 75% מעלות הנסיעה.
{{הערת עריכה|הערה = האם זה גם מותנה במבחם הכנסות?|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 04.08.2015, 11:04 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|לא|חתימה=[[משתמש:שירה הרצנו|שירה הרצנו]] ([[שיחת משתמש:שירה הרצנו|שיחה]]) 05.08.2015, 09:37 (IDT)}}
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
=== תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית===
 
=== תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית===
* על התלמיד להגיש בקשת מלגה על גבי [[מדיה:Milagotpolin2015.doc|טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין]].
+
* על התלמיד להגיש בקשה על גבי [[מדיה:Milagotpolin2015.doc|טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין]].
 
* יש לצרף לבקשה:
 
* יש לצרף לבקשה:
 
** מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.  
 
** מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.  
שורה 66: שורה 65:
 
* את הבקשה יש להגיש למנהל בית הספר.  
 
* את הבקשה יש להגיש למנהל בית הספר.  
 
* מנהל בית הספר יקיים ועדת מלגות בית-ספרית בראשותו שתבחן את הבקשה ותאשר או תדחה אותה בהתאם לקריטריון ההכנסה המשפחתית.  
 
* מנהל בית הספר יקיים ועדת מלגות בית-ספרית בראשותו שתבחן את הבקשה ותאשר או תדחה אותה בהתאם לקריטריון ההכנסה המשפחתית.  
* יש למסור לתלמיד תשובה בכתב על הבקשה למלגה.
+
* יש למסור לתלמיד תשובה בכתב לבקשתו.
 
* תלמיד שאושרה בקשתו - המלגה תקוזז מסכום עלות המסע, כלומר התלמיד יעביר לבית הספר את הפרש העלות בלבד.  
 
* תלמיד שאושרה בקשתו - המלגה תקוזז מסכום עלות המסע, כלומר התלמיד יעביר לבית הספר את הפרש העלות בלבד.  
* '''אסור לדרוש מתלמיד את מלוא עלות המסע מראש, אם ועדת המלגות מצאה אותו זכאי למלגה'''.
+
* '''אסור לדרוש מתלמיד את מלוא עלות המסע מראש, אם ועדת המלגות מצאה אותו זכאי להשתתפות במימון המסע'''.
  
 
===תלמיד בתי ספר שבפיקוח האגף להכשרה במשרד התמ"ת===
 
===תלמיד בתי ספר שבפיקוח האגף להכשרה במשרד התמ"ת===
* עבור  תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך - הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הרשת.
+
* עבור  תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך, הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הפיקוח המקצועי, הנהלת בית הספר והרשת.
 
<!--
 
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־09:20, 5 באוגוסט 2015

הקדמה:

תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים לסבסוד השתתפותם במסע
הסבסוד ניתן בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה
תלמידים בבתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד הכלכלה זכאים לסבסוד באופן אוטומטי עם אישור השתתפותם במסע
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים להשתתפות במימון המסע.

מי זכאי?

 • תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין מטעם משרד החינוך אשר ההכנסה המשפחתית לנפש במשפחתו אינה עולה על 3,000 ש"ח (נכון לשנת 2015).
  • ההכנסה לנפש מחושבת על פי סך הכנסות ההורים ברוטו מחולקות במספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
סכום הסבסוד (מעודכן לשנת 2015)
הכנסה לנפש במשפחה עד 1,000 ש"ח 1,600-1,001 ש"ח 2,400-1,601ש"ח 3,000-2,401 ש"ח
סכום הסבסוד 4,000 ש"ח 3,000 ש"ח 2,000 ש"ח 1,000 ש"ח
דוגמה
 • תלמיד תיכון שהכנסת הוריו המשותפת היא 11,500 ש"ח ויש בבית 3 ילדים, ובסך הכל 5 נפשות.
 • ההכנסה לנפש במשפחה היא 2,300 ש"ח (11,500 לחלק ל-5).
 • התלמיד יהיה זכאי להשתתפות במימון הנסיעה בגובה 2,000 ש"ח.
 • תלמיד פנימיה - לתלמידי פנימיה יש קריטריונים מיוחדים. למידע נוסף ראו בנוהל הענקת המלגות.
 • תלמיד בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתף במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך ושאושרו על ידי הפיקוח המקצועי, הנהלת בית ספר והרשת, זכאי למימון של 75% מעלות הנסיעה.
 • תהליך מימוש הזכות

  תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית

  • על התלמיד להגיש בקשה על גבי טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין.
  • יש לצרף לבקשה:
   • מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.
   • צילום ספח תעודת הזהות של כל בני המשפחה.
  • את הבקשה יש להגיש למנהל בית הספר.
  • מנהל בית הספר יקיים ועדת מלגות בית-ספרית בראשותו שתבחן את הבקשה ותאשר או תדחה אותה בהתאם לקריטריון ההכנסה המשפחתית.
  • יש למסור לתלמיד תשובה בכתב לבקשתו.
  • תלמיד שאושרה בקשתו - המלגה תקוזז מסכום עלות המסע, כלומר התלמיד יעביר לבית הספר את הפרש העלות בלבד.
  • אסור לדרוש מתלמיד את מלוא עלות המסע מראש, אם ועדת המלגות מצאה אותו זכאי להשתתפות במימון המסע.

  תלמיד בתי ספר שבפיקוח האגף להכשרה במשרד התמ"ת

  • עבור תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה המשתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך, הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הפיקוח המקצועי, הנהלת בית הספר והרשת.

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים