(עדכון 2020)
שורה 9: שורה 9:
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/forms.aspx נוהל הענקת מלגות לתלמידים המשתתפים במסעות בני הנוער לפולין בשנת 2018]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://meyda.education.gov.il/files/noar/scholarship2019.pdf נוהל הענקת מלגות לתלמידים המשתתפים במסעות בני הנוער לפולין בפברואר-אפריל 2020]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [[מדיה:Milagotpolin2015.doc|טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין]]
+
| 1 = [http://meyda.education.gov.il/files/noar/scholarship2019.pdf#page=5 בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 32: שורה 32:
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* '''תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין''' מטעם משרד החינוך אשר ההכנסה המשפחתית לנפש במשפחתו אינה עולה על 3,000 ש"ח (נכון לשנת 2017).
+
* '''תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין''' מטעם משרד החינוך, שההכנסה המשפחתית לנפש במשפחתו אינה עולה על 3,000 ש"ח (נכון לשנת 2020).
 
** ההכנסה לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים ברוטו מחולקות במספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
 
** ההכנסה לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים ברוטו מחולקות במספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
** שיעורי מלגת ההשתתפות בעלות המסע (מעודכן לשנת 2017):
+
** שיעורי מלגת ההשתתפות בעלות המסע (מעודכן לשנת 2020):
 
:{| class="wikitable"
 
:{| class="wikitable"
 
! הכנסה לנפש במשפחה !! סכום המלגה המקסימלי
 
! הכנסה לנפש במשפחה !! סכום המלגה המקסימלי
שורה 48: שורה 48:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
* '''במסע בן 5 ימים, המלגה תהיה בגובה 80% מהסכום המופיע בטבלה.'''
 +
 
{{דוגמה|1=
 
{{דוגמה|1=
 
* תלמיד תיכון שההכנסה המשותפת של  הוריו היא 11,500 ש"ח ויש בבית 3 ילדים, כולם מתחת לגיל 18 (כלומר סך הכל 5 נפשות).
 
* תלמיד תיכון שההכנסה המשותפת של  הוריו היא 11,500 ש"ח ויש בבית 3 ילדים, כולם מתחת לגיל 18 (כלומר סך הכל 5 נפשות).
שורה 54: שורה 56:
 
}}
 
}}
  
* '''תלמיד פנימייה''' - לתלמידי פנימייה יש קריטריונים מיוחדים. למידע נוסף ראו ב[http://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/forms.aspx נוהל הענקת המלגות].
+
* '''תלמיד פנימייה''' - לתלמידי פנימייה יש קריטריונים ספציפיים. למידע נוסף ראו ב[http://meyda.education.gov.il/files/noar/scholarship2019.pdf נוהל הענקת המלגות].
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
=== תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית===
 
=== תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית===
* על התלמיד להגיש בקשה על גבי [[מדיה:Milagotpolin2015.doc|טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין]].
+
* על התלמיד להגיש בקשה על גבי [http://meyda.education.gov.il/files/noar/scholarship2019.pdf#page=5 טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין].
 
* יש לצרף לבקשה:
 
* יש לצרף לבקשה:
 
** מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.  
 
** מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.  
שורה 87: שורה 89:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/forms.aspx נוהל הענקת מלגות לתלמידים המשתתפים במסעות בני הנוער לפולין בשנת  2018] - באתר משרד החינוך. <!-- צריך לעדכן את הנוהל גם במסגרת הראשית וגם במי זכאי - תלמיד פנימיה -->
+
*[http://meyda.education.gov.il/files/noar/scholarship2019.pdf נוהל הענקת מלגות לתלמידים המשתתפים במסעות בני הנוער לפולין בפברואר-אפריל 2020] <!-- צריך לעדכן את הנוהל גם בדגש וגם במי זכאי - תלמיד פנימיה -->
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־17:49, 16 בינואר 2020

הקדמה:

תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים להשתתפות במימון המסע ממשרד החינוך
הסיוע ניתן בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה
תלמידים בבתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה זכאים למימון באופן אוטומטי עם אישור השתתפותם במסע ללא קשר הכנסת המשפחה

תלמידי בתי ספר המשתתפים במסע לפולין עשויים להיות זכאים להשתתפות במימון המסע.

 • ההשתתפות במימון המסע ניתנת בהתאם לקריטריונים המבוססים על הכנסת המשפחה.
 • תלמידים בבתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה זכאים למימון אוטומטי של 75% מעלות המסע לאחר שאושרו להשתתף בו, וזאת ללא קשר להכנסת המשפחה.
 • ההשתתפות ניתנת באמצעות מלגה, שמופחתת מגובה הסכום שעל התלמיד לשלם עבור השתתפותו במסע.

מי זכאי?

 • תלמיד בית ספר המשתתף במסע לפולין מטעם משרד החינוך, שההכנסה המשפחתית לנפש במשפחתו אינה עולה על 3,000 ש"ח (נכון לשנת 2020).
  • ההכנסה לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים ברוטו מחולקות במספר הנפשות בבית כולל ילדים עד גיל 18.
  • שיעורי מלגת ההשתתפות בעלות המסע (מעודכן לשנת 2020):
הכנסה לנפש במשפחה סכום המלגה המקסימלי
עד 1,400 ש"ח עד 3,000 ש"ח
2,200-1,401 ש"ח עד 2,000 ש"ח
3,000-2,201 ש"ח עד 1,000 ש"ח
 • במסע בן 5 ימים, המלגה תהיה בגובה 80% מהסכום המופיע בטבלה.
דוגמה
 • תלמיד תיכון שההכנסה המשותפת של הוריו היא 11,500 ש"ח ויש בבית 3 ילדים, כולם מתחת לגיל 18 (כלומר סך הכל 5 נפשות).
 • ההכנסה לנפש במשפחה היא 2,300 ש"ח (11,500 לחלק ל-5).
 • התלמיד יהיה זכאי להשתתפות במימון הנסיעה בגובה 1,000 ש"ח.
 • תלמיד פנימייה - לתלמידי פנימייה יש קריטריונים ספציפיים. למידע נוסף ראו בנוהל הענקת המלגות.

תהליך מימוש הזכות

תלמיד בית ספר העומד בקריטריון ההכנסה המשפחתית

 • על התלמיד להגיש בקשה על גבי טופס בקשה לקבלת מלגה עבור מסע בני הנוער לפולין.
 • יש לצרף לבקשה:
  • מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית.
  • צילום ספח תעודת הזהות של כל בני המשפחה.
 • את הבקשה יש להגיש למנהל בית הספר.
 • מנהל בית הספר יקיים ועדת מלגות בית-ספרית בראשותו שתבחן את הבקשה ותאשר או תדחה אותה בהתאם לקריטריון ההכנסה המשפחתית.
 • יש למסור לתלמיד תשובה בכתב לבקשתו.
 • אם אושרה הבקשה, המלגה תקוזז מסכום עלות המסע, והתלמיד יעביר לבית הספר את הפרש העלות בלבד.
 • אסור לדרוש מתלמיד את מלוא עלות המסע מראש, אם ועדת המלגות מצאה אותו זכאי להשתתפות במימון המסע.

תלמיד בתי ספר שבפיקוח האגף להכשרה

 • עבור תלמידי בתי הספר שבפיקוח האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה, אשר משתתפים במסע לפולין הנערך מטעם רשתות החינוך, הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם מתן אישור להשתתפותם בנסיעה מטעם הפיקוח המקצועי, הנהלת בית הספר והרשת.
 • מלגת ההשתתפות במימון המסע ניתנת לתלמידים אלה ללא קשר להכנסתם המשפחתית.

חשוב לדעת

 • משרד החינוך ממליץ שתלמיד המקבל מלגה יתרום לבית הספר ו/או לקהילה עד 10 שעות בהתנדבות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים