(הוספת מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים במצוקה כלכלית ב"ראו גם")
שורה 110: שורה 110:
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 +
 +
[[ar:مساهمة في تمويل الحضانات اليومية والبيتية]]

גרסה מ־17:54, 26 במרץ 2015

הקדמה:

משרד הכלכלה מסייע להורים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם בהתאם לתנאי זכאות שונים
התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע עד השעה 16:00 לפחות
גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה
ניתן לפנות בשאלות למוקד שירות טלפוני שמספרו: 2969* או 12222-969
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, משרד הכלכלה מסייע במימון מעונות יום ומשפחתונים המוכרים על ידו.

 • התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע עד השעה 16:00 לפחות:
  • תינוקות תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב- 1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה עד 15 חודשים.
  • ילדים תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב- 1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל- 33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • במעונות בהם אושרה שעת פעילות נוספת (משעה 16:00 עד 17:00), המדינה תשתתף גם בעלות השעה הנוספת, בהתאם לדרגת הזכאות שנקבעה, על-פי הסדר שהייה של 5 ימים בשבוע.
 • הסיוע אינו ניתן למי שעבור אותה תקופה הופנו על ידי המחלקה לשירותים חברתיים.
 • גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות המתבססות על רמת ההכנסה לנפש במשפחה, מלבד במקרים בהם מצוין אחרת.
 • במהלך שנת הלימודים עשויים לחול שינויים בגובה ההשתתפות הממשלתית - כלפי מעלה או מטה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הגשת הבקשה לסיוע נעשית יחד עם ההרשמה למעון או למשפחתון.
 • עם קביעת הדרגה, תישלח להורים הודעה המפרטת את גובה תשלום ההורה וגובה השתתפות המדינה בהתאם לדרגה שנקבעה.
 • סכום ההשתתפות שנקבע יועבר ישירות ממשרד הכלכלה אל המעון או המשפחתון.

מוקד שירות טלפוני

 • לרשות ההורים עומד מוקד טלפוני המסייע במילוי הבקשה, במתן מידע לגבי מצב הבקשה בכל שלב, מידע על גובה התמיכה שנקבעה ועוד.
 • מספר הטלפון של המוקד: 2969* או 12222-969
 • השירות במוקד ניתן בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 • המוקד זמין בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 8:00
 • להשלמות או עדכונים ניתן לשלוח פקס למספר: 03-9411905
 • כתובת הדוא"ל של המוקד: tamat@teleall.co.il

התשלום למעון/משפחתון

 • התשלומים מבוססים על תשלום חודשי עבור 12 חודשי לימוד (כולל אוגוסט).
 • המעון רשאי לגבות שכר על בסיס 11 חודשי תשלום (בהתאם לרמת השתתפות ההורה).
 • התשלום עבור חודש אוגוסט יחושב בהתאם לחודש כניסת הילד למעון:
  • ילד שהצטרף למעון בין החודשים ספטמבר לינואר יחויב בתשלום מלא עבור חודש אוגוסט.
  • ילד שהצטרף למעון מחודש פברואר ואילך, יחויב בתשלום החלק היחסי לתקופת שהותו במעון.
 • החזר כספי בהתאם לדרגת ההשתתפות, יינתן להורים עד חודשיים רטרואקטיבית מיום קבלת המסמכים הנדרשים.
 • השתתפות בחודש הראשון לכניסת הילד למסגרת (מעון או משפחתון):
  • הוריו של ילד אשר נכנס למסגרת עד ל- 15 בחודש, יהיו זכאים להשתתפות המדינה עבור אותו חודש (על-פי הדרגה שנקבעה להם).
  • הוריו של ילד אשר נכנס למסגרת לאחר ה- 15 לחודש, לא יהיו זכאים להשתתפות בחודש זה. במקרה זה יחויבו ההורים לשלם דמי החזקה באופן יחסי לימים בהם שהה הילד במסגרת.

היעדרות של הילד

 • היעדרות מהמעון למשך 21 ימים ומעלה תיחשב כעזיבה, אלא אם כן הוצגו במהלך תקופה זו אישורים רפואיים על מחלה או אשפוז של הילד.
 • היעדרות של 45 ימים ומעלה בשל אשפוז או מחלה, תיחשב כעזיבה החל מהיום ה- 45. חזרה של ילד למעון לאחר מכן, תחייב את ההורה להגיש בקשה חדשה לקביעת דרגת ההשתתפות בצירוף מסמכים עדכניים.

שינוי בתנאי הזכאות

 • הזכאות נמשכת כל עוד מתקיימים התנאים המזכים.
 • במידה שחל שינוי בתנאים - ההורים חייבים למסור על כך הודעה בכתב, לא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי, אל: האגף למעונות יום - מוקד מידע לשירותים עבור הורים לילדים, ת"ד 15, פתח תקוה 4910001.
 • במהלך שנת לימודים, יתכן שיידרשו מהורים נתוני הכנסה מעודכנים כתנאי להמשך תשלום התמיכה.
 • גובה התמיכה יעודכן, כלפי מעלה או מטה, על בסיס הנתונים החדשים.

ועדת חריגים

 • משרד הכלכלה עשוי לקבוע ולפרסם הוראות מיוחדות לגבי מקרים חריגים, בהם יידונו בקשות להגדלת היקף הסיוע לזכאים, או למי שמטעמים חריגים אינם נחשבים זכאים במועד הגשת הבקשה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים