שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = לכל הורה ביולוגי ש[[חדש: ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]] דנה בעניין ילדו ומשפחתו, הזכות להשתתף בוועדה ולהביע את דעתו   
+
| מידע  = לכל הורה ביולוגי ש[[ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]] דנה בעניין ילדו ומשפחתו, הזכות להשתתף בוועדה ולהביע את דעתו   
 
| איסור = לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בוועדה ללא נוכחות והשתתפות ההורה הביולוגי
 
| איסור = לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בוועדה ללא נוכחות והשתתפות ההורה הביולוגי
|חשוב=ההורה הביולוגי זכאי ל[[חדש: הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה
+
|חשוב=ההורה הביולוגי זכאי ל[[הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה
 
| חשוב2  = ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים של ילד החיים בנפרד (פרודים/גרושים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם  
 
| חשוב2  = ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים של ילד החיים בנפרד (פרודים/גרושים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם  
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
שורה 16: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש: פורטל אומנה-טיוטא]]
+
| [[אומנה]]
|[[חדש: ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]]
+
|[[הורים]]
|[[חדש: הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה]]
+
|[[ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]]
|[[חדש: תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]]
+
|[[הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה]]
 +
|[[תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
ההורה הביולוגי הוא [[אפוטרופסות על ילדים|האפוטרופוס הטבעי והחוקי]] של ילדו והוא בעל זכויות וחובות הוריות.  
 
ההורה הביולוגי הוא [[אפוטרופסות על ילדים|האפוטרופוס הטבעי והחוקי]] של ילדו והוא בעל זכויות וחובות הוריות.  
* כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שעניינו נדון ב[[חדש:ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]], תיעשה בשיתוף עם ההורה הביולוגי ומתוך הכרה באחריותו, חובותיו וזכויותיו כלפי הילד.  
+
* כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שעניינו נדון ב[[ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]], תיעשה בשיתוף עם ההורה הביולוגי ומתוך הכרה באחריותו, חובותיו וזכויותיו כלפי הילד.  
 
* ההורה הביולוגי זכאי להשתתף בוועדה, להביע את עמדתו, להציע הצעות, להעלות הסתייגויות ולקבל הסבר בשפה ובצורה המובנת לו.  
 
* ההורה הביולוגי זכאי להשתתף בוועדה, להביע את עמדתו, להציע הצעות, להעלות הסתייגויות ולקבל הסבר בשפה ובצורה המובנת לו.  
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
*כל הורה ביולוגי שהוועדה דנה בעניין ילדו במטרה לגבש [[חדש: תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]].  
+
*כל הורה ביולוגי שהוועדה דנה בעניין ילדו במטרה לגבש [[תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]].  
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
שורה 40: שורה 41:
 
* ההורה הביולוגי יקבל לכל אורך הדיון בוועדה מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד ואפשרות להציע דרכים להתמודד עם דאגות אלו.  
 
* ההורה הביולוגי יקבל לכל אורך הדיון בוועדה מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד ואפשרות להציע דרכים להתמודד עם דאגות אלו.  
 
* עמדת ההורה הביולוגי, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.  
 
* עמדת ההורה הביולוגי, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.  
* לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה הביולוגי לתכנית טיפול כלשהי, יש לוודא כי ההורה הביולוגי קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה, בעיקר במקרה של [[חדש: הסכמת הורה ביולוגי לשילוב ילדו במשפחת אומנה|הסכמה]] לשילוב הילד במסגרת חוץ ביתית כגון [[חדש: הורה אומנה (משפחת אומנה)|אומנה]].  
+
* לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה הביולוגי לתכנית טיפול כלשהי, יש לוודא כי ההורה הביולוגי קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה, בעיקר במקרה של [[הסכמת הורה ביולוגי לשילוב ילדו במשפחת אומנה|הסכמה]] לשילוב הילד במסגרת חוץ ביתית כגון [[הורה אומנה (משפחת אומנה)|אומנה]].  
 
* ככל וההורה הביולוגי יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך '''בנוסף להורה הביולוגי ולא במקומו'''.
 
* ככל וההורה הביולוגי יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך '''בנוסף להורה הביולוגי ולא במקומו'''.
  
שורה 47: שורה 48:
 
* במקרה שבו ההורה הביולוגי זומן לדיון, לא הגיע אליו ונקבע מועד חדש לדיון וגם אליו לא הגיע- יו"ר הוועדה מוסמך להחליט אם לקיים את הדיון או לדחות אותו והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.  
 
* במקרה שבו ההורה הביולוגי זומן לדיון, לא הגיע אליו ונקבע מועד חדש לדיון וגם אליו לא הגיע- יו"ר הוועדה מוסמך להחליט אם לקיים את הדיון או לדחות אותו והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.  
 
* אם ישנה סיבה לפיצול נוכחות ההורים הביולוגיים בוועדה (כגון סכסוך גירושין), יו"ר הוועדה, בהתייעצות עם חברי הוועדה הקבועים, ישקול כיצד לקיים את הדיון.
 
* אם ישנה סיבה לפיצול נוכחות ההורים הביולוגיים בוועדה (כגון סכסוך גירושין), יו"ר הוועדה, בהתייעצות עם חברי הוועדה הקבועים, ישקול כיצד לקיים את הדיון.
* במקרים בהם לא ניתן להזמין את אחד ההורים הביולוגיים או שניהם כגון: שהייה בחו"ל, מצב נפשי או פיזי קשה, יש לתעד את סיבת ההיעדרות ולעשות מאמץ לשמוע את עמדת ההורה הביולוגי באמצעות גורמי הטיפול במקום המצאו.
+
* במקרים בהם לא ניתן להזמין את אחד ההורים הביולוגיים או שניהם כגון: שהייה בחו"ל, מצב נפשי או פיזי קשה, יש לתעד את סיבת ההיעדרות ולעשות מאמץ לשמוע את עמדת ההורה הביולוגי באמצעות גורמי הטיפול במקום שבו הוא נמצא.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
*ההורה הביולוגי זכאי ל[[חדש: הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה.
+
*ההורה הביולוגי זכאי ל[[הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה.
 
* ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים החיים בנפרד (גרושים/פרודים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם ועל העובד הסוציאלי לוודא כי שניהם יגיעו.  
 
* ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים החיים בנפרד (גרושים/פרודים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם ועל העובד הסוציאלי לוודא כי שניהם יגיעו.  
 
* במקרה שמונה לילד [[אפוטרופוס]] (לענייני גוף), גם האפוטרופוס יוזמן וישתתף בדיון.  
 
* במקרה שמונה לילד [[אפוטרופוס]] (לענייני גוף), גם האפוטרופוס יוזמן וישתתף בדיון.  
 
* במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני רכוש), הוא יוזמן לדיון בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה.  
 
* במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני רכוש), הוא יוזמן לדיון בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה.  
* גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש [[חדש: ערר על הוועדה לתכנון טיפול והערכה|ערר לועדת הערר]] במקרה של פגיעה בזכות.  
+
* גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש [[ערר על הוועדה לתכנון טיפול והערכה|ערר לוועדת הערר]] במקרה של פגיעה בזכות.  
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
<!--== ארגוני סיוע ==-->
 
<!--== ארגוני סיוע ==-->

גרסה מ־14:42, 28 במרץ 2018

הקדמה:

לכל הורה ביולוגי שועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון דנה בעניין ילדו ומשפחתו, הזכות להשתתף בוועדה ולהביע את דעתו
לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בוועדה ללא נוכחות והשתתפות ההורה הביולוגי
ההורה הביולוגי זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה
ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים של ילד החיים בנפרד (פרודים/גרושים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ההורה הביולוגי הוא האפוטרופוס הטבעי והחוקי של ילדו והוא בעל זכויות וחובות הוריות.

 • כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שעניינו נדון בועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, תיעשה בשיתוף עם ההורה הביולוגי ומתוך הכרה באחריותו, חובותיו וזכויותיו כלפי הילד.
 • ההורה הביולוגי זכאי להשתתף בוועדה, להביע את עמדתו, להציע הצעות, להעלות הסתייגויות ולקבל הסבר בשפה ובצורה המובנת לו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ההורה הביולוגי יקבל זימון לוועדה באמצעות הדואר או באמצעות דואר אלקטרוני 14 יום לפחות לפני מועד הדיון.
 • במקרה של צורך בדיון דחוף, ההורה יוזמן בטלפון או פנים מול פנים.
 • על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לוודא מראש כי ההורה הביולוגי יגיע לדיון בוועדה.

השתתפות ההורה בדיון

 • לא יתקיים דיון בוועדה ללא השתתפות ההורה הביולוגי.
 • במהלך הדיון יש למסור מידע והסברים להורה הביולוגי בשפה ובצורה ברורה ושמובנת לו.
 • ההורה הביולוגי יקבל לכל אורך הדיון בוועדה מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד ואפשרות להציע דרכים להתמודד עם דאגות אלו.
 • עמדת ההורה הביולוגי, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.
 • לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה הביולוגי לתכנית טיפול כלשהי, יש לוודא כי ההורה הביולוגי קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה, בעיקר במקרה של הסכמה לשילוב הילד במסגרת חוץ ביתית כגון אומנה.
 • ככל וההורה הביולוגי יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך בנוסף להורה הביולוגי ולא במקומו.

מקרים חריגים

 • במצבים חריגים בהם ההורה הביולוגי זומן לדיון ולא הגיע ולא ניתן לדחות את הדיון בשל מצב הסיכון של הילד, ליו"ר הוועדה הסמכות להחליט על קיום דיון ללא ההורה הביולוגי והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.
 • במקרה שבו ההורה הביולוגי זומן לדיון, לא הגיע אליו ונקבע מועד חדש לדיון וגם אליו לא הגיע- יו"ר הוועדה מוסמך להחליט אם לקיים את הדיון או לדחות אותו והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.
 • אם ישנה סיבה לפיצול נוכחות ההורים הביולוגיים בוועדה (כגון סכסוך גירושין), יו"ר הוועדה, בהתייעצות עם חברי הוועדה הקבועים, ישקול כיצד לקיים את הדיון.
 • במקרים בהם לא ניתן להזמין את אחד ההורים הביולוגיים או שניהם כגון: שהייה בחו"ל, מצב נפשי או פיזי קשה, יש לתעד את סיבת ההיעדרות ולעשות מאמץ לשמוע את עמדת ההורה הביולוגי באמצעות גורמי הטיפול במקום שבו הוא נמצא.

חשוב לדעת

 • ההורה הביולוגי זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה.
 • ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים החיים בנפרד (גרושים/פרודים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם ועל העובד הסוציאלי לוודא כי שניהם יגיעו.
 • במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני גוף), גם האפוטרופוס יוזמן וישתתף בדיון.
 • במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני רכוש), הוא יוזמן לדיון בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה.
 • גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לוועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים