מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
(7 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
  
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = לכל הורה ביולוגי ש[[חדש: ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]] דנה בילדו, הזכות להשתתף בוועדה ולהביע את דעתו   
+
| מידע  = לכל הורה ביולוגי ש[[ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]] דנה בעניין ילדו ומשפחתו, הזכות להשתתף בוועדה ולהביע את דעתו   
 
| איסור = לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בוועדה ללא נוכחות והשתתפות ההורה הביולוגי
 
| איסור = לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בוועדה ללא נוכחות והשתתפות ההורה הביולוגי
| חשוב  = ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים של ילד החיים בנפרד (פרודים/גרושים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם  
+
|חשוב=ההורה הביולוגי זכאי ל[[הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה
 +
| חשוב2 = ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים של ילד החיים בנפרד (פרודים/גרושים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם  
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 15: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש: פורטל אומנה-טיוטא]]
+
| [[אומנה]]
|[[חדש: ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]]
+
|[[הורים]]
| [[חדש: הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה]]
+
|[[ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]]
|[[חדש: תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]]
+
|[[הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה]]
 +
|[[תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
ההורה הביולוגי הוא [[אפוטרופסות על ילדים|האפוטרופוס הטבעי והחוקי]] של ילדו והוא בעל זכויות וחובות הוריות.  
 
ההורה הביולוגי הוא [[אפוטרופסות על ילדים|האפוטרופוס הטבעי והחוקי]] של ילדו והוא בעל זכויות וחובות הוריות.  
* כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שעניינו נדון ב[[חדש:ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]], תיעשה בשיתוף עם ההורה הביולוגי ומתוך הכרה באחריותו, חובותיו וזכויותיו כלפי הילד.  
+
* כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שעניינו נדון ב[[ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]], תיעשה בשיתוף עם ההורה הביולוגי ומתוך הכרה באחריותו, חובותיו וזכויותיו כלפי הילד.  
 
* ההורה הביולוגי זכאי להשתתף בוועדה, להביע את עמדתו, להציע הצעות, להעלות הסתייגויות ולקבל הסבר בשפה ובצורה המובנת לו.  
 
* ההורה הביולוגי זכאי להשתתף בוועדה, להביע את עמדתו, להציע הצעות, להעלות הסתייגויות ולקבל הסבר בשפה ובצורה המובנת לו.  
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
*כל הורה ביולוגי שהוועדה דנה בעניין ילדו במטרה לגבש [[חדש: תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]].  
+
*כל הורה ביולוגי שהוועדה דנה בעניין ילדו במטרה לגבש [[תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]].  
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* ההורה יקבל זימון לוועדה באמצעות הדואר או באמצעות דואר אלקטרוני '''14 יום לפחות''' לפני מועד הדיון.  
+
* ההורה הביולוגי יקבל זימון לוועדה באמצעות הדואר או באמצעות דואר אלקטרוני '''14 יום לפחות''' לפני מועד הדיון.  
 
* במקרה של צורך בדיון דחוף, ההורה יוזמן בטלפון או פנים מול פנים.  
 
* במקרה של צורך בדיון דחוף, ההורה יוזמן בטלפון או פנים מול פנים.  
* על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לוודא מראש כי ההורה יגיע לדיון בוועדה.
+
* על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לוודא מראש כי ההורה הביולוגי יגיע לדיון בוועדה.
  
 
== השתתפות ההורה בדיון==
 
== השתתפות ההורה בדיון==
* לא יתקיים דיון בוועדה ללא השתתפות ההורה.  
+
* לא יתקיים דיון בוועדה ללא השתתפות ההורה הביולוגי.  
* במהלך הדיון יש למסור מידע והסברים להורה בשפה ובצורה המובנת לו.  
+
* במהלך הדיון יש למסור מידע והסברים להורה הביולוגי בשפה ובצורה ברורה ושמובנת לו.  
* ההורה יקבל מתחילת הדיון ובמהלכו מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד והצעות להתמודד עם דאגות אלו.  
+
* ההורה הביולוגי יקבל לכל אורך הדיון בוועדה מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד ואפשרות להציע דרכים להתמודד עם דאגות אלו.  
* עמדת ההורה, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.  
+
* עמדת ההורה הביולוגי, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.  
* לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה לתוכנית טיפול כלשהי, יש לוודא כי ההורה קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.  
+
* לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה הביולוגי לתכנית טיפול כלשהי, יש לוודא כי ההורה הביולוגי קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה, בעיקר במקרה של [[הסכמת הורה ביולוגי לשילוב ילדו במשפחת אומנה|הסכמה]] לשילוב הילד במסגרת חוץ ביתית כגון [[הורה אומנה (משפחת אומנה)|אומנה]].  
* ככל וההורה יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך '''בנוסף להורה ולא במקומו'''.
+
* ככל וההורה הביולוגי יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך '''בנוסף להורה הביולוגי ולא במקומו'''.
  
 
==מקרים חריגים==  
 
==מקרים חריגים==  
* במצבים חריגים בהם ההורה זומן לדיון ולא הגיע ולא ניתן לדחות את הדיון בשל מצב הסיכון של הילד, ליו"ר הוועדה הסמכות להחליט על קיום דיון ללא ההורים והחלטתו תנומק ותתועד.  
+
* במצבים חריגים בהם ההורה הביולוגי זומן לדיון ולא הגיע ולא ניתן לדחות את הדיון בשל מצב הסיכון של הילד, ליו"ר הוועדה הסמכות להחליט על קיום דיון ללא ההורה הביולוגי והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.  
* במקרה שבו ההורה זומן לדיון, לא הגיע אליו ונקבע מועד חדש לדיון וגם אליו לא הגיע- יו"ר הוועדה מוסמך להחליט אם לקיים את הדיון או לדחות אותו והחלטתו תנומק ותתועד.  
+
* במקרה שבו ההורה הביולוגי זומן לדיון, לא הגיע אליו ונקבע מועד חדש לדיון וגם אליו לא הגיע- יו"ר הוועדה מוסמך להחליט אם לקיים את הדיון או לדחות אותו והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.  
* אם ישנה סיבה לפיצול נוכחות ההורים בוועדה (כגון סכסוך גירושין), יו"ר הוועדה, בהתייעצות עם חברי הוועדה הקבועים, ישקול כיצד לקיים את הדיון.
+
* אם ישנה סיבה לפיצול נוכחות ההורים הביולוגיים בוועדה (כגון סכסוך גירושין), יו"ר הוועדה, בהתייעצות עם חברי הוועדה הקבועים, ישקול כיצד לקיים את הדיון.
* במקרים בהם לא ניתן להזמין את אחד ההורים או שניהם כגון: שהייה בחו"ל, מצב נפשי או פיזי קשה, יש לתעד את סיבת ההיעדרות ולעשות מאמץ לשמוע את עמדת ההורה באמצעות גורמי הטיפול במקום המצאו.
+
* במקרים בהם לא ניתן להזמין את אחד ההורים הביולוגיים או שניהם כגון: שהייה בחו"ל, מצב נפשי או פיזי קשה, יש לתעד את סיבת ההיעדרות ולעשות מאמץ לשמוע את עמדת ההורה הביולוגי באמצעות גורמי הטיפול במקום שבו הוא נמצא.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* ככלל, גם במקרה של הורים החיים בנפרד (גרושים/פרודים), הדיון יתקיים בנוכחות של שני ההורים ועל העובד הסוציאלי לוודא כי שניהם יגיעו.  
+
*ההורה הביולוגי זכאי ל[[הכנת הורה ביולוגי לקראת דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה.
 +
* ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים החיים בנפרד (גרושים/פרודים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם ועל העובד הסוציאלי לוודא כי שניהם יגיעו.  
 
* במקרה שמונה לילד [[אפוטרופוס]] (לענייני גוף), גם האפוטרופוס יוזמן וישתתף בדיון.  
 
* במקרה שמונה לילד [[אפוטרופוס]] (לענייני גוף), גם האפוטרופוס יוזמן וישתתף בדיון.  
 
* במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני רכוש), הוא יוזמן לדיון בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה.  
 
* במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני רכוש), הוא יוזמן לדיון בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה.  
* גם להורה וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.  
+
* גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש [[ערר על הוועדה לתכנון טיפול והערכה|ערר לוועדת הערר]] במקרה של פגיעה בזכות.  
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
<!--== ארגוני סיוע ==-->
 
<!--== ארגוני סיוע ==-->
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]]
 
* [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]]
 
* [[מחלקה לשירותים חברתיים]]
 
* [[מחלקה לשירותים חברתיים]]
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016].
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf תקנון עבודה סוציאלית- ועדת תכנון טיפול והערכה].
+
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf הוראה 8.9 לתע"ס]- ועדת תכנון טיפול והערכה- תפקידה ודרכי עבודתה.  
 
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם.
 
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
*[http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/AboutFoster.aspx אודות אומנה] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
+
*[http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/Pages/TreatmentProgramDesign.aspx תכנון תכנית טיפול לילדים ונוער בסיכון] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 +
*[http://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/SearchDeparments.aspx חיפוש כתובות וטלפונים של מחלקות לשירותים חברתיים] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  
  
 
<!--== תודות ==-->
 
<!--== תודות ==-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]

גרסה מ־05:29, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

לכל הורה ביולוגי שועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון דנה בעניין ילדו ומשפחתו, הזכות להשתתף בוועדה ולהביע את דעתו
לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בוועדה ללא נוכחות והשתתפות ההורה הביולוגי
ההורה הביולוגי זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה
ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים של ילד החיים בנפרד (פרודים/גרושים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם


ההורה הביולוגי הוא האפוטרופוס הטבעי והחוקי של ילדו והוא בעל זכויות וחובות הוריות.

 • כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שעניינו נדון בועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, תיעשה בשיתוף עם ההורה הביולוגי ומתוך הכרה באחריותו, חובותיו וזכויותיו כלפי הילד.
 • ההורה הביולוגי זכאי להשתתף בוועדה, להביע את עמדתו, להציע הצעות, להעלות הסתייגויות ולקבל הסבר בשפה ובצורה המובנת לו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ההורה הביולוגי יקבל זימון לוועדה באמצעות הדואר או באמצעות דואר אלקטרוני 14 יום לפחות לפני מועד הדיון.
 • במקרה של צורך בדיון דחוף, ההורה יוזמן בטלפון או פנים מול פנים.
 • על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לוודא מראש כי ההורה הביולוגי יגיע לדיון בוועדה.

השתתפות ההורה בדיון

 • לא יתקיים דיון בוועדה ללא השתתפות ההורה הביולוגי.
 • במהלך הדיון יש למסור מידע והסברים להורה הביולוגי בשפה ובצורה ברורה ושמובנת לו.
 • ההורה הביולוגי יקבל לכל אורך הדיון בוועדה מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד ואפשרות להציע דרכים להתמודד עם דאגות אלו.
 • עמדת ההורה הביולוגי, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.
 • לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה הביולוגי לתכנית טיפול כלשהי, יש לוודא כי ההורה הביולוגי קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה, בעיקר במקרה של הסכמה לשילוב הילד במסגרת חוץ ביתית כגון אומנה.
 • ככל וההורה הביולוגי יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך בנוסף להורה הביולוגי ולא במקומו.

מקרים חריגים

 • במצבים חריגים בהם ההורה הביולוגי זומן לדיון ולא הגיע ולא ניתן לדחות את הדיון בשל מצב הסיכון של הילד, ליו"ר הוועדה הסמכות להחליט על קיום דיון ללא ההורה הביולוגי והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.
 • במקרה שבו ההורה הביולוגי זומן לדיון, לא הגיע אליו ונקבע מועד חדש לדיון וגם אליו לא הגיע- יו"ר הוועדה מוסמך להחליט אם לקיים את הדיון או לדחות אותו והחלטתו תנומק ותתועד בכתב.
 • אם ישנה סיבה לפיצול נוכחות ההורים הביולוגיים בוועדה (כגון סכסוך גירושין), יו"ר הוועדה, בהתייעצות עם חברי הוועדה הקבועים, ישקול כיצד לקיים את הדיון.
 • במקרים בהם לא ניתן להזמין את אחד ההורים הביולוגיים או שניהם כגון: שהייה בחו"ל, מצב נפשי או פיזי קשה, יש לתעד את סיבת ההיעדרות ולעשות מאמץ לשמוע את עמדת ההורה הביולוגי באמצעות גורמי הטיפול במקום שבו הוא נמצא.

חשוב לדעת

 • ההורה הביולוגי זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון בוועדה.
 • ככלל, גם במקרה של הורים ביולוגיים החיים בנפרד (גרושים/פרודים), הדיון יתקיים בנוכחות שניהם ועל העובד הסוציאלי לוודא כי שניהם יגיעו.
 • במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני גוף), גם האפוטרופוס יוזמן וישתתף בדיון.
 • במקרה שמונה לילד אפוטרופוס (לענייני רכוש), הוא יוזמן לדיון בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה.
 • גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לוועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים