הקדמה:

לכל הורה שהועדה לתכנון טיפול והערכה דנה בעניין דרכי טיפול אפשריות בילדו, הזכות להשתתף בדיון ולהביע את דעתו ועמדתו
לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בועדה לתכנון טיפול והערכה ללא נוכחות והשתתפות ההורה
ככלל, גם במקרה של הורים פרודים/גרושים, הדיון יתקיים בנוכחות והשתתפות שני ההורים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים