הקדמה:

לכל הורה שהועדה לתכנון טיפול והערכה דנה בעניין דרכי טיפול אפשריות בילדו, הזכות להשתתף בדיון ולהביע את דעתו ועמדתו
לא יתקיים דיון בעניינו של ילד בועדה לתכנון טיפול והערכה ללא נוכחות והשתתפות ההורה
ככלל, גם במקרה של הורים פרודים/גרושים, הדיון יתקיים בנוכחות והשתתפות שני ההורים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כל פעולה או החלטה בנוגע להשמת ילד ובנוגע לילד באומנה ייעשו מתוך הכרה באחריותם, בחובותיהם ובזכויותיהם של ההורים כלפי ילדם ובשותפות עמם, ככל האפשר; להוריו של הילד זכות להביע את דעתם בתהליכי תכנון טיפול והחלטה לגבי ילדם, ויינתן משקל ראוי לדעתם.

  • ההורה הוא האפוטרופוס הטבעי והחוקי של הילד והוא בעל זכויות וחובות הוריות.

מי זכאי?

  • כל הורה שהועדה לתכנון טיפול והערכה דנה בעניין דרכי טיפול אפשריות בילדו.

תהליך מימוש הזכות

  • ההורה יקבל זימון לוועדה באמצעות הדואר או באמצעות דואר אלקטרוני 14 יום לפחות לפני מועד הדיון.
  • על העובד הסוציאלי לוודא מראש כי ההורה יגיע לדיון בוועדה.

השתתפות ההורה בדיון

  • לא יתקיים דיון בוועדה ללא השתתפות ההורה.
  • במהלך הדיון יש למסור מידע והסברים להורה בשפה ובצורה המובנת לו.
  • ההורה יקבל מתחילת הדיון ובמהלכו מקום מרכזי להשמעת עמדתו ודאגותיו באשר למצב הילד והצעות להתמודד עם דאגות אלו.
  • עמדת ההורה, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.
  • לפני כל קבלת הסכמה מצד ההורה לתוכנית טיפול כלשהי, יש לוודא כי ההורה קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.
  • ככל וההורה יגיע לדיון עם מלווה מטעמו (לא עורך-דין), המלווה יוכל להשתתף ולהתבטא בהתאם לצורך בנוסף להורה ולא במקומו.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים