הקדמה:

המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם
רצוי מאוד שהעובד יכיר את ההתאמות להן הוא זכאי, וכך יוכל להביאן לידיעת המעסיק
למידע נוסף, ראו באתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

המדינה משתתפת במימון הוצאותיהם של מעסיקים עבור התאמות של סביבת העבודה לעובדים עם מוגבלות.

 • השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק, בהתקיים התנאים המפורטים בטופס הבקשה למימון.
 • במקביל להשתתפות המדינה, המעסיק נדרש להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה (למעט בהדרכה ראשונית).

מי זכאי?

 • מי שמעסיק, או מתעתד להעסיק, אדם עם מוגבלות בשליש משרה לפחות ולמשך 12 חודשים ומעלה (אין הכרח ברציפות).
 • מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר, בתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ-18 חודשים לפני הגשת הבקשה להשתתפות במימון.

סוגי ההתאמות

 • התאמת דרישות תפקיד - שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה ועוד.
 • שירותי הדרכה למעסיק - בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא הדרכה ראשונית למעסיק של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך, שנותן גורם מקצועי בתחום אותה מוגבלות ב-6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.
 • שירותי תרגום ותמלול - בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא שירותי תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.
 • התאמות פיזיות - בקשות להשתתפות במימון התאמות פיזיות, כגון: התאמות במקרקעין, מכשירים, עזרים והתקנים.
 • החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.
 • התאמות שניתן להגיש עבורן בקשה למימון מוגדל:
  • התאמה במקרקעין עבור עובד שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות על ידי משרד הבריאות.
  • התאמה של מחשוב מיוחד עבור עובד שמחזיק תעודת עיוור / לקוי ראיה.

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק צריך להיות האדם היוזם את הבקשה לקבלת ההשתתפות במימון.
 • לשם כך, עליו להגיש את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה להשתתפות המדינה חתום על ידי המעסיק והעובד.
  • מסמכים המעידים על מוגבלותו של העובד.
  • כתב ויתור סודיות רפואית של העובד (כלול בטופס).
  • 3 הצעות מחיר לביצוע ההתאמה או קבלות (במקרה שההתאמה כבר בוצעה).
 • את הטופס והמסמכים יש לשלוח אל:
  • המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, התאמות במקום העבודה
  • חברת טלדור - לידי יוסף בשארה
  • רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, ת.ד 1888, חולון 5811801
 • בתוך 30 יום תתקבל תשובה על קבלה או דחייה של הבקשה ממנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • בשלב הבא יש להעביר מסמכים על ביצוע ההתאמה על ידי המעסיק, ואישור מורשה נגישות מטעם המעסיק שההתאמה בוצעה בהתאם לבקשה המאושרת (במקרה של הדרכה למעסיק, לא נדרש אישור מורשה נגישות).
 • בתוך 15 יום מקבלת מסמכי הביצוע, יישלח אישור ממינהלת המטה לגבי התשלום.
 • המענק בגין ביצוע ההתאמה יועבר בתוך 60 יום (המענק כולל את עלות שירות מורשה הנגישות וערבות בנקאית ששולמה).
 • למידע נוסף ולסיוע במילוי הטפסים, ניתן לפנות:

חשוב לדעת

 • המעסיק מחוייב ליידע את המשרד על כל שינוי בפרטי הבקשה, לרבות הפסקת העבודה של העובד שעבורו הוגשה הבקשה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים