מ
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע = למעסיק [[איסור אפליית עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות|אסור להפלות עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות]], ואם נדרשות התאמות לצרכיו של העובד המעסיק מחוייב לבצען אם אינן כרוכות בנטל כבד מדי  
 
| מידע = למעסיק [[איסור אפליית עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות|אסור להפלות עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות]], ואם נדרשות התאמות לצרכיו של העובד המעסיק מחוייב לבצען אם אינן כרוכות בנטל כבד מדי  
 
| חשוב= המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם
 
| חשוב= המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם
| פיצוי=השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק, בהתקיים התנאים המפורטים בטופס הבקשה למימון
+
| פיצוי=השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק, בהתאם לתנאים המפורטים בטופס הבקשה למימון
 
| חשוב2 =  מי שמעסיק לפחות 25 עובדים חייב לפעול ל[[ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה|ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות]] בקרב עובדיו, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות
 
| חשוב2 =  מי שמעסיק לפחות 25 עובדים חייב לפעול ל[[ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה|ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות]] בקרב עובדיו, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות
 
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[http://employment.molsa.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingPeopleWithDisabilities/Pages/AdjustmentsinWorkplace.aspx משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]
 
| ממשל = למידע נוסף, ראו ב[http://employment.molsa.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingPeopleWithDisabilities/Pages/AdjustmentsinWorkplace.aspx משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]
שורה 25: שורה 25:
 
* המעסיק נדרש להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה.
 
* המעסיק נדרש להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* מעסיק שאינו  [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm#Seif5|גוף ציבורי כהגדרתו בחוק], המעסיק או מתעתד להעסיק [[הגדרת אדם עם מוגבלות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|אדם עם מוגבלות]] בשליש משרה לפחות ולמשך 12 חודשים ומעלה (אין הכרח ברציפות).
+
* מעסיק שאינו  [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm#Seif5 גוף ציבורי כהגדרתו בחוק], המעסיק או מתעתד להעסיק [[הגדרת אדם עם מוגבלות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|אדם עם מוגבלות]] בשליש משרה לפחות ולמשך 12 חודשים ומעלה (אין הכרח ברציפות).
 
** אם העובד סיים את עבודתו בטרם השלים 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות), המעסיק יכול להעסיק עובד אחר עם מוגבלות שההתאמה עונה על צרכיו, לצורך השלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.
 
** אם העובד סיים את עבודתו בטרם השלים 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות), המעסיק יכול להעסיק עובד אחר עם מוגבלות שההתאמה עונה על צרכיו, לצורך השלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.
 
* מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר, בתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ-18 חודשים לפני הגשת הבקשה להשתתפות במימון.
 
* מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר, בתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ-18 חודשים לפני הגשת הבקשה להשתתפות במימון.
שורה 35: שורה 35:
 
* '''התאמת דרישות תפקיד''' -  
 
* '''התאמת דרישות תפקיד''' -  
 
** התאמת דרישות התפקיד כוללת: שינוי שעות העבודה או אורך יום עבודה,  שינוי נהלי עבודה, התאמה של הכשרות והדרכות פנימיות או חיצוניות.
 
** התאמת דרישות התפקיד כוללת: שינוי שעות העבודה או אורך יום עבודה,  שינוי נהלי עבודה, התאמה של הכשרות והדרכות פנימיות או חיצוניות.
**  המדינה תשתתף, בין היתר,  בעלויות שנגרמו למעסיק בשל הצורך להעסיק עובד נוסף שמשלים את שעות העבודה של העובד עם המוגבלות, או בשל  הוצאות נוספות שנגרמו למעסיק בשל העסקת העובד עם המוגבלות בשעות עבודה שונות מהמקובל במפעל (כגון נסיעות/ הסעות).
+
**  המדינה תשתתף, בין היתר,  בעלויות שנגרמו למעסיק בשל הצורך להעסיק עובד נוסף שמשלים את שעות העבודה של העובד עם המוגבלות, או בשל  הוצאות נוספות שנגרמו למעסיק בשל העסקת העובד עם המוגבלות בשעות עבודה שונות מהמקובל במקום העבודה (כגון נסיעות/ הסעות).
 
* '''שירותי הדרכה ראשונית למעסיק''' -  
 
* '''שירותי הדרכה ראשונית למעסיק''' -  
**מעסיק של עובד עם מוגבלות שכלית/קוגניטיבית או נפשית יכול לבקש את השתתפות המדינה במימון הדרכה שיעביר גורם מקצועי בתחום המוגבלות עבור המעסיק או למי מטעמו, בנוכחות העובד או שלא בנוכחותו.  
+
**מעסיק של עובד עם מוגבלות שכלית/קוגניטיבית או נפשית יכול לבקש את השתתפות המדינה במימון הדרכה שיעביר גורם מקצועי בתחום המוגבלות עבור המעסיק או לאדם מטעמו, בנוכחות העובד או שלא בנוכחותו.  
 
**השתתפות המדינה בשירותי הדרכה ראשונית למעסיק תינתן  במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתו של העובד עם המוגבלות.
 
**השתתפות המדינה בשירותי הדרכה ראשונית למעסיק תינתן  במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתו של העובד עם המוגבלות.
* '''שירותי תרגום ותמלול''' -
+
* '''שירותי תרגום ותמלול''', הנדרשים עבור עובד שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.
** בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא שירותי תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.
+
* '''התאמות פיזיות''', כגון: התאמות במקרקעין, מכשירים, עזרים והתקנים.
* '''התאמות פיזיות''' -
 
**בקשות להשתתפות במימון התאמות פיזיות, כגון: התאמות במקרקעין, מכשירים, עזרים והתקנים.
 
 
* '''ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים'''-
 
* '''ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים'''-
** ליווי מקצועי, שניתן לעובד עם מוגבלות על ידי עובד מן המניין, אשר היא מעבר לליווי מקצועי הניתן לעובד שאינו מוגבל.  
+
** ליווי מקצועי, שניתן לעובד עם מוגבלות על ידי עובד אחר במקום העבודה, מעבר לליווי מקצועי הניתן לעובד שאינו מוגבל.  
**השתתפות במימון ההתאמה תינתן למשך שנת ההעסקה הראשונה בלבד.  
+
**השתתפות במימון הליווי המקצועי תינתן למשך שנת ההעסקה הראשונה בלבד.  
 
**גובה ההשתתפות תלוי, בין היתר, בהיקף המשרה של העובד עם המוגבלות.
 
**גובה ההשתתפות תלוי, בין היתר, בהיקף המשרה של העובד עם המוגבלות.
 
* '''החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת'''.
 
* '''החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת'''.
  
== סכום השתתפות המדינה במימון ההתאמות==
+
== שיעור ההשתתפות במימון ההתאמות==
*סכום השתתפות המדינה במימון התאמות נקבע בהתאם לסוג ההתאמה וכן ביחס למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק (עובדים עם מוגבלות וללא מוגבלות), על פי סכומי ההשתתפות המרביים הקבועים בתקנות:
+
*שיעור השתתפות המדינה במימון התאמות נקבע בהתאם לסוג ההתאמה וביחס למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק (עובדים עם מוגבלות וללא מוגבלות), על-פי סכומי ההשתתפות המרביים הקבועים בתקנות:
** '''הדרכה ראשונית למעסיק'''- עד 3,000 ש"ח לעובד או 95% מהעלות, '''הנמוך מביניהם''', ללא תלות במספר העובדים אצל המעסיק .
+
** '''הדרכה ראשונית למעסיק'''- עד 3,000 ש"ח לעובד או 95% מהעלות, לפי '''הנמוך מביניהם''', ללא תלות במספר העובדים אצל המעסיק.
 
** '''התאמות פיזיות, ציוד נדרש, שירותי תרגום ותמלול, מבדקי קבלה לעבודה, התאמת דרישות לתפקיד, ליווי והדרכה מתמשכים-''' בהתאם למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק:
 
** '''התאמות פיזיות, ציוד נדרש, שירותי תרגום ותמלול, מבדקי קבלה לעבודה, התאמת דרישות לתפקיד, ליווי והדרכה מתמשכים-''' בהתאם למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק:
 
*** '''עד 25 עובדים'''- עד 19,000 ש"ח לעובד, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 1,000 ש"ח לפחות.
 
*** '''עד 25 עובדים'''- עד 19,000 ש"ח לעובד, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 1,000 ש"ח לפחות.
 
***'''בין 26-200 עובדים'''- עד 17,000 ש"ח לעובד, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 3,000 ש"ח לפחות.
 
***'''בין 26-200 עובדים'''- עד 17,000 ש"ח לעובד, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 3,000 ש"ח לפחות.
*** '''מעל 200 עובדים'''- עד 15,000 לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח לפחות.
+
*** '''מעל 200 עובדים'''- עד 15,000 ש"ח לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח לפחות.
** השתתפות המדינה '''במימון ליווי והדרכה מתמשכים''' מביאה בחשבון גם  את היקף המשרה של העובד עם המוגבלות, ונגזרת ממנה .
+
** השתתפות המדינה '''במימון ליווי והדרכה מתמשכים''' מחושבת בהתאם להיקף המשרה של העובד עם המוגבלות.
* השתתפות המדינה לא תאושר במקרה של התאמה שעלותה נמוכה מ-1,000 ש"ח ,למעט הדרכה ראשונית למעסיק.
+
* השתתפות המדינה לא תאושר במקרה של התאמה שעלותה נמוכה מ-1,000 ש"ח, למעט הדרכה ראשונית למעסיק.
 
===מימון מוגדל===
 
===מימון מוגדל===
* מעסיק  זכאי להשתתפות המדינה במימון התאמות עד לסכום של 60,000 עבור כל ההתאמות שביצע עבור עובד עם מוגבלות, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 לפחות, באחד משני המקרים הבאים:
+
* מעסיק  זכאי להשתתפות המדינה במימון התאמות עד לסכום של 60,000 ש"ח עבור כל ההתאמות שביצע עבור עובד עם מוגבלות, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח לפחות, באחד משני המקרים הבאים:
**עבור התאמות במקרקעין -לעובד עם מוגבלות שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות על ידי המוסד לביטוח לאומי.  
+
**אם נדרשות התאמות במקרקעין עבור עובד שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.  
**אם נדרש לרכוש ציוד מחשוב מיוחד עבור עובד, המחזיק תעודת  [[תעודת עיוור / לקוי ראיה]].
+
**אם יש לרכוש ציוד מחשוב מיוחד עבור עובד בעל [[תעודת עיוור / לקוי ראיה]].
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
על המעסיק להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון ההתאמות לעובדים עם מוגבלות.
+
*  המעסיק צריך להגיש בקשה על גבי [[מדיה:בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות.doc|טופס בקשה להשתתפות המדינה]] חתום על-ידי המעסיק והעובד
* על המעסיק הגיש את המסמכים הבאים:
+
* יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
**  [[מדיה:בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות.doc|טופס בקשה להשתתפות המדינה]] חתום על-ידי המעסיק והעובד.
 
 
** מסמכים המעידים על מוגבלותו של העובד.
 
** מסמכים המעידים על מוגבלותו של העובד.
 
** כתב ויתור סודיות רפואית של העובד (כלול בטופס).
 
** כתב ויתור סודיות רפואית של העובד (כלול בטופס).
שורה 73: שורה 70:
 
* יש לשלוח את הטופס והמסמכים הנלווים, אל חברת טלדור, לידי יוסף בשארה, באחת מהדרכים הבאות:
 
* יש לשלוח את הטופס והמסמכים הנלווים, אל חברת טלדור, לידי יוסף בשארה, באחת מהדרכים הבאות:
 
** בדואר - רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, חולון 5811801  ת.ד. 1888
 
** בדואר - רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, חולון 5811801  ת.ד. 1888
** בפקס - 077-2270126
+
** בפקס 077-2270126
** בדוא"ל - hatamot@taldor.co.il
+
** בדוא"ל hatamot@taldor.co.il
** באמצעות שליח - רחוב אפעל 3, קריית אריה, פתח תקווה (קומת כניסה)
+
** באמצעות שליח - רחוב אפעל 3, קריית אריה, פתח תקווה (קומת כניסה).
 
* '''לבירורים ושאלות לגבי מילוי הטפסים והגשת הבקשה, ניתן לפנות למוקד טלפוני שמספרו: 1-700-70-78-71 וכן להיעזר ב[[מרכזי תמיכה והדרכה למעסיקים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות  |מרכזי התמיכה למעסיקים]].'''
 
* '''לבירורים ושאלות לגבי מילוי הטפסים והגשת הבקשה, ניתן לפנות למוקד טלפוני שמספרו: 1-700-70-78-71 וכן להיעזר ב[[מרכזי תמיכה והדרכה למעסיקים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות  |מרכזי התמיכה למעסיקים]].'''
 
===שלבי ההליך===
 
===שלבי ההליך===
* בתוך 30 יום מיום שהתקבלה הבקשה והמסמכים הנלווים כשהם תקינים ומלאים, תשלח למעסיק החלטה על קבלה או דחייה של הבקשה ממנהל  [[המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה]].
+
* בתוך 30 יום מקבלת הבקשה והמסמכים הנלווים כשהם תקינים ומלאים, תשלח למעסיק החלטה על קבלה או דחייה של הבקשה ממנהל  [[המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה]].
* בשלב הבא יש להעביר מסמכים על ביצוע ההתאמה על-ידי המעסיק וכן מסמכים כספיים הנדרשים לצורך חישוב וביצוע התשלום, הכל כפי שמפורט במכתב ההחלטה.
+
* בשלב הבא יש להעביר מסמכים על ביצוע ההתאמה על-ידי המעסיק וכן מסמכים כספיים הנדרשים לצורך חישוב וביצוע התשלום, בהתאם למפורט במכתב ההחלטה.
 
* בתוך 15 יום מקבלת מסמכי הביצוע, יישלח אישור ממינהלת המטה לגבי התשלום.
 
* בתוך 15 יום מקבלת מסמכי הביצוע, יישלח אישור ממינהלת המטה לגבי התשלום.
 
* המענק בגין ביצוע ההתאמה יועבר בתוך 60 יום (המענק כולל את עלות שירות מורשה הנגישות וערבות בנקאית ששולמה).
 
* המענק בגין ביצוע ההתאמה יועבר בתוך 60 יום (המענק כולל את עלות שירות מורשה הנגישות וערבות בנקאית ששולמה).
* לאחר שנה מיום התקנת ההתאמה תתבצע בדיקת התקיימות תנאי המענק שכן כאמור, השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה ונהפכת למענק לאחר שהתקיימו כל התנאים.
+
* לאחר שנה ממועד ביצוע ההתאמה תיערך בדיקת התקיימות של תנאי המענק , שכן השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה ונהפכת למענק לאחר שהתקיימו כל התנאים.
  
 
== ערעור ==
 
== ערעור ==
שורה 88: שורה 85:
 
* את הבקשה לדיון חוזר יש להגיש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההחלטה.
 
* את הבקשה לדיון חוזר יש להגיש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההחלטה.
 
* הבקשה תוגש בכתב בלבד ותכלול את כלל טענות המעסיק המערער והשגותיו. יש לצרף כל מסמך המוכיח את טענות המעסיק.
 
* הבקשה תוגש בכתב בלבד ותכלול את כלל טענות המעסיק המערער והשגותיו. יש לצרף כל מסמך המוכיח את טענות המעסיק.
* כל בקשה תידון על-ידי מנהל המטה, והחלטתו המנומקת תימסר בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה הבקשה לדיון נוסף במשרדי המטה.
+
* כל בקשה תידון על-ידי מנהל המטה, והחלטתו המנומקת תימסר בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה לדיון נוסף התקבלה במשרדי המטה.
 
* המעסיק רשאי להגיש ערעור על החלטת מנהל המטה (הראשונה או על החלטה שהתקבלה בעקבות בקשה לדיון חוזר), לבית הדין האזורי לעבודה.
 
* המעסיק רשאי להגיש ערעור על החלטת מנהל המטה (הראשונה או על החלטה שהתקבלה בעקבות בקשה לדיון חוזר), לבית הדין האזורי לעבודה.
  
שורה 95: שורה 92:
 
* על-פי [[חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]], מי שמעסיק לפחות 25 עובדים חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות. למידע נוסף ראו [[ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה]].
 
* על-פי [[חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]], מי שמעסיק לפחות 25 עובדים חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות. למידע נוסף ראו [[ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה]].
 
* משרד העבודה בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי ויד שרה הקימו מרכז המשאיל ציוד למעסיקים לצורך בדיקת ההתאמה לעובדים עם מוגבלות. למידע נוסף, ראו [http://www.hatamot.org/ יד לתעסוקה שווה].
 
* משרד העבודה בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי ויד שרה הקימו מרכז המשאיל ציוד למעסיקים לצורך בדיקת ההתאמה לעובדים עם מוגבלות. למידע נוסף, ראו [http://www.hatamot.org/ יד לתעסוקה שווה].
* ניתן  להתייעץ ולהיעזר ב[[מרכזי תמיכה והדרכה למעסיקים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות |מרכזי התמיכה למעסיקים]], המסייעים בבחינת הזכאות, במילוי הטפסים ובמעקב אחרי מיצוי הזכויות.
+
* ניתן  להתייעץ ולהיעזר ב[[מרכזי תמיכה והדרכה למעסיקים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות|מרכזי התמיכה למעסיקים]], המסייעים בבחינת הזכאות, במילוי הטפסים ובמעקב אחרי מיצוי הזכויות.
  
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה]].
+
* [[המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה]]
  
 
==פסקי דין==
 
==פסקי דין==

גרסה מ־10:50, 14 באוגוסט 2019

הקדמה:

למעסיק אסור להפלות עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות, ואם נדרשות התאמות לצרכיו של העובד המעסיק מחוייב לבצען אם אינן כרוכות בנטל כבד מדי
המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם
השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק, בהתאם לתנאים המפורטים בטופס הבקשה למימון
מי שמעסיק לפחות 25 עובדים חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות

המדינה משתתפת במימון הוצאותיהם של מעסיקים עבור התאמות של סביבת העבודה לעובדים עם מוגבלות.

 • השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק, בהתקיים התנאים המפורטים בטופס הבקשה למימון.
 • המעסיק נדרש להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה.

מי זכאי?

 • מעסיק שאינו גוף ציבורי כהגדרתו בחוק, המעסיק או מתעתד להעסיק אדם עם מוגבלות בשליש משרה לפחות ולמשך 12 חודשים ומעלה (אין הכרח ברציפות).
  • אם העובד סיים את עבודתו בטרם השלים 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות), המעסיק יכול להעסיק עובד אחר עם מוגבלות שההתאמה עונה על צרכיו, לצורך השלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.
 • מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר, בתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ-18 חודשים לפני הגשת הבקשה להשתתפות במימון.

סוגי ההתאמות

 • התאמת מבדקי קבלה לעבודה-
  • אם בשל מוגבלותו של מועמד לעבודה נדרש להתאים עבורו את מבדקי הקבלה והמיון ובכך מתייקרת העלות למעסיק, ניתן לבקש השתתפות במימון התאמות אלו בדיעבד.
  • השתתפות המדינה בעלות התאמת מבדקי הקבלה לאדם עם מוגבלות תינתן רק אם המועמד התקבל לעבודה.
 • התאמת דרישות תפקיד -
  • התאמת דרישות התפקיד כוללת: שינוי שעות העבודה או אורך יום עבודה, שינוי נהלי עבודה, התאמה של הכשרות והדרכות פנימיות או חיצוניות.
  • המדינה תשתתף, בין היתר, בעלויות שנגרמו למעסיק בשל הצורך להעסיק עובד נוסף שמשלים את שעות העבודה של העובד עם המוגבלות, או בשל הוצאות נוספות שנגרמו למעסיק בשל העסקת העובד עם המוגבלות בשעות עבודה שונות מהמקובל במקום העבודה (כגון נסיעות/ הסעות).
 • שירותי הדרכה ראשונית למעסיק -
  • מעסיק של עובד עם מוגבלות שכלית/קוגניטיבית או נפשית יכול לבקש את השתתפות המדינה במימון הדרכה שיעביר גורם מקצועי בתחום המוגבלות עבור המעסיק או לאדם מטעמו, בנוכחות העובד או שלא בנוכחותו.
  • השתתפות המדינה בשירותי הדרכה ראשונית למעסיק תינתן במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתו של העובד עם המוגבלות.
 • שירותי תרגום ותמלול, הנדרשים עבור עובד שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.
 • התאמות פיזיות, כגון: התאמות במקרקעין, מכשירים, עזרים והתקנים.
 • ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים-
  • ליווי מקצועי, שניתן לעובד עם מוגבלות על ידי עובד אחר במקום העבודה, מעבר לליווי מקצועי הניתן לעובד שאינו מוגבל.
  • השתתפות במימון הליווי המקצועי תינתן למשך שנת ההעסקה הראשונה בלבד.
  • גובה ההשתתפות תלוי, בין היתר, בהיקף המשרה של העובד עם המוגבלות.
 • החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.

שיעור ההשתתפות במימון ההתאמות

 • שיעור השתתפות המדינה במימון התאמות נקבע בהתאם לסוג ההתאמה וביחס למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק (עובדים עם מוגבלות וללא מוגבלות), על-פי סכומי ההשתתפות המרביים הקבועים בתקנות:
  • הדרכה ראשונית למעסיק- עד 3,000 ש"ח לעובד או 95% מהעלות, לפי הנמוך מביניהם, ללא תלות במספר העובדים אצל המעסיק.
  • התאמות פיזיות, ציוד נדרש, שירותי תרגום ותמלול, מבדקי קבלה לעבודה, התאמת דרישות לתפקיד, ליווי והדרכה מתמשכים- בהתאם למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק:
   • עד 25 עובדים- עד 19,000 ש"ח לעובד, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 1,000 ש"ח לפחות.
   • בין 26-200 עובדים- עד 17,000 ש"ח לעובד, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 3,000 ש"ח לפחות.
   • מעל 200 עובדים- עד 15,000 ש"ח לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח לפחות.
  • השתתפות המדינה במימון ליווי והדרכה מתמשכים מחושבת בהתאם להיקף המשרה של העובד עם המוגבלות.
 • השתתפות המדינה לא תאושר במקרה של התאמה שעלותה נמוכה מ-1,000 ש"ח, למעט הדרכה ראשונית למעסיק.

מימון מוגדל

 • מעסיק זכאי להשתתפות המדינה במימון התאמות עד לסכום של 60,000 ש"ח עבור כל ההתאמות שביצע עבור עובד עם מוגבלות, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח לפחות, באחד משני המקרים הבאים:
  • אם נדרשות התאמות במקרקעין עבור עובד שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • אם יש לרכוש ציוד מחשוב מיוחד עבור עובד בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה.

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק צריך להגיש בקשה על גבי טופס בקשה להשתתפות המדינה חתום על-ידי המעסיק והעובד
 • יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
  • מסמכים המעידים על מוגבלותו של העובד.
  • כתב ויתור סודיות רפואית של העובד (כלול בטופס).
  • 3 הצעות מחיר לביצוע ההתאמה או קבלות (במקרה שההתאמה כבר בוצעה).
  • במקרה של בקשה להשתתפות במימון ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים-תלושי שכר של העובד המעניק את הליווי ושל העובד עם המוגבלות שאותו הוא מלווה/מדריך.
 • יש לשלוח את הטופס והמסמכים הנלווים, אל חברת טלדור, לידי יוסף בשארה, באחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר - רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, חולון 5811801 ת.ד. 1888
  • בפקס 077-2270126
  • בדוא"ל hatamot@taldor.co.il
  • באמצעות שליח - רחוב אפעל 3, קריית אריה, פתח תקווה (קומת כניסה).
 • לבירורים ושאלות לגבי מילוי הטפסים והגשת הבקשה, ניתן לפנות למוקד טלפוני שמספרו: 1-700-70-78-71 וכן להיעזר במרכזי התמיכה למעסיקים.

שלבי ההליך

 • בתוך 30 יום מקבלת הבקשה והמסמכים הנלווים כשהם תקינים ומלאים, תשלח למעסיק החלטה על קבלה או דחייה של הבקשה ממנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • בשלב הבא יש להעביר מסמכים על ביצוע ההתאמה על-ידי המעסיק וכן מסמכים כספיים הנדרשים לצורך חישוב וביצוע התשלום, בהתאם למפורט במכתב ההחלטה.
 • בתוך 15 יום מקבלת מסמכי הביצוע, יישלח אישור ממינהלת המטה לגבי התשלום.
 • המענק בגין ביצוע ההתאמה יועבר בתוך 60 יום (המענק כולל את עלות שירות מורשה הנגישות וערבות בנקאית ששולמה).
 • לאחר שנה ממועד ביצוע ההתאמה תיערך בדיקת התקיימות של תנאי המענק , שכן השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה ונהפכת למענק לאחר שהתקיימו כל התנאים.

ערעור

 • מעסיק יכול להגיש פעם אחת בקשה לדיון חוזר למנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • את הבקשה לדיון חוזר יש להגיש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההחלטה.
 • הבקשה תוגש בכתב בלבד ותכלול את כלל טענות המעסיק המערער והשגותיו. יש לצרף כל מסמך המוכיח את טענות המעסיק.
 • כל בקשה תידון על-ידי מנהל המטה, והחלטתו המנומקת תימסר בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה לדיון נוסף התקבלה במשרדי המטה.
 • המעסיק רשאי להגיש ערעור על החלטת מנהל המטה (הראשונה או על החלטה שהתקבלה בעקבות בקשה לדיון חוזר), לבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים