מ (נואל גולדנברג העביר את הדף חדש:שותפות והשתתפות ילדים בועדה לתכנון טיפול והערכה לשם חדש:השתתפות ילד בוועדה לתכנון טיפול והערכה בלי להש...)
שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = זכותו של ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בדיון ב[[ועדת תכנון טיפול והערכה]]
+
| מידע  = זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ב[[חדש:ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]]
|חשוב= הילד יוזמן לועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה שגם יפגש עם הילד לצורך [[חדש: הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה| הכנתו לפני הועדה]]
+
|חשוב= הילד יוזמן לוועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה שגם יפגש עם הילד לצורך [[חדש: הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה| הכנתו לפני הדיון בוועדה]]
|מידע2= במקרה שילד לא השתתף בוועדה, אנשי המקצוע ששמעו את הילד יציגו את דבריו, עמדותיו ורצונותיו  
+
|מידע2= במקרה שילד לא השתתף בוועדה, אנשי המקצוע ששמעו ונפגשו איתו, יציגו את דבריו, עמדותיו ורצונותיו  
| איסור  = בדיון בועדה אסור לשאול את הילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה
+
| איסור  = במסגרת הדיון בוועדה, אסור לשאול את הילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]ו [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf תקנון עבודה סוציאלית- ועדת תכנון טיפול והערכה]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 19: שורה 19:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[חדש: פורטל אומנה-טיוטא]]
 
| [[חדש: פורטל אומנה-טיוטא]]
|[[ועדת תכנון טיפול והערכה]]
+
|[[חדש: ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]]
 
| [[חדש: הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה]]
 
| [[חדש: הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה]]
 +
|[[חדש: תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]]
 
|[[חדש: מסירת מידע לילד השוהה באומנה]]
 
|[[חדש: מסירת מידע לילד השוהה באומנה]]
  
שורה 26: שורה 27:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
ככלל, זכותו של ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בדיון בוועדה לתכנון טיפול וההערכה.  
+
ככלל, זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בוועדה לתכנון טיפול וההערכה.  
*לרצונו, לרגשותיו, לדעותיו ולעמדה שגיבש, יינתן משקל ראוי (בהתחשב בגילו ובמצבו) בדיון ובהחלטות בעניינו.  
+
*לרצונו, לרגשותיו, לדעותיו ולעמדה שגיבש, יינתן משקל ראוי (בהתחשב בגילו ובמצבו) בדיון בוועדה ו[[חדש: תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון|בתכנית הטיפול]].  
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* ילד '''עד גיל 12''' שהתקבלה החלטה על זימונו לוועדה לתכנון טיפול והערכה לאחר שנערכה [[חדש: הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה| פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל ולאחר התייעצות עם ההורה ויו"ר הוועדה.  
+
* ילד '''עד גיל 12''' שהתקבלה החלטה על זימונו לוועדה לאחר שנערכה [[חדש: הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה| פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל ו'''לאחר התייעצות עם ההורה ועם יו"ר הוועדה'''.  
* כל ילד '''מעל גיל 12''' שעניינו נדון בוועדה לתכנון טיפול והערכה, אלא אם נקבע שנוכחותו בדיון עשויה לפגוע בו.
+
* כל ילד '''מעל גיל 12''' שעניינו נדון בוועדה , אלא אם הוחלט כי נוכחותו בוועדה עשויה לפגוע בו.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* הילד יוזמן לוועדה '''בשיחה אישית''' על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לאחר ש:
 
* הילד יוזמן לוועדה '''בשיחה אישית''' על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לאחר ש:
 
** העובד הסוציאלי יוודא כי השתתפות הילד בוועדה תשרת את טובתו וכי הילד מעוניין להשתתף.
 
** העובד הסוציאלי יוודא כי השתתפות הילד בוועדה תשרת את טובתו וכי הילד מעוניין להשתתף.
** הורה הילד אישר את השתתפותו בדיון והזימון נעשה בתיאום עם ההורה.  
+
** ההורה הביולוגי של הילד אישר את השתתפותו בדיון והזימון נעשה בתיאום עם ההורה הביולוגי.  
** לפני הועדה, על העובד הסוציאלי לקיים  [[חדש: הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה עם הילד]].  
+
** לפני הוועדה, על העובד הסוציאלי לקיים  [[חדש: הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה עם הילד]].  
* במקרה שלילד מונה [[אפוטרופוס]], יש לשמוע את עמדתו לגבי השתתפות הילד בדיון.
+
* במקרה שלילד מונה [[אפוטרופוס]], יש לשמוע את עמדתו לגבי השתתפות הילד בדיון בוועדה.
  
==שותפות והשתתפות הילד בדיון==  
+
==השתתפות הילד בדיון==  
 
* זכותו של הילד להשמיע את עמדתו או רצונותיו בדיון בוועדה באופן ובדרך המתאימים לגילו ולמצבו.  
 
* זכותו של הילד להשמיע את עמדתו או רצונותיו בדיון בוועדה באופן ובדרך המתאימים לגילו ולמצבו.  
 
* ילד (מעל גיל 12) שלא ירצה להשתתף בוועדה, רשאי להעלות על הכתב את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.  
 
* ילד (מעל גיל 12) שלא ירצה להשתתף בוועדה, רשאי להעלות על הכתב את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.  
 
* במקרה שהילד לא השתתף בוועדה (מכל סיבה שהיא), אנשי המקצוע ששמעו את הילד, יציגו את עמדתו ורצונו, '''בדיוק''' כמו שהילד הציג אותם.  
 
* במקרה שהילד לא השתתף בוועדה (מכל סיבה שהיא), אנשי המקצוע ששמעו את הילד, יציגו את עמדתו ורצונו, '''בדיוק''' כמו שהילד הציג אותם.  
 
* במהלך הדיון, ככל הנדרש, יש למסור מידע והסברים לילד בשפה ובצורה המובנת לו.  
 
* במהלך הדיון, ככל הנדרש, יש למסור מידע והסברים לילד בשפה ובצורה המובנת לו.  
* לפני כל קבלת הסכמה מצד הילד (מעל גיל 12) לתוכנית טיפול או פעולה כלשהי, יש לוודא כי הוא קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.  
+
* לפני כל קבלת הסכמה מצד הילד (מעל גיל 12) לתכנית טיפול או ביצוע פעולה כלשהי, יש לוודא כי הילד קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.  
 
* עמדת הילד, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.  
 
* עמדת הילד, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.  
 
   
 
   
שורה 51: שורה 52:
 
* שמיעת עמדתו ורצונו של הילד בדיון נועדה להתרשמות כללית ולא למטרת איסוף מידע או אימות מידע.  
 
* שמיעת עמדתו ורצונו של הילד בדיון נועדה להתרשמות כללית ולא למטרת איסוף מידע או אימות מידע.  
 
* אין להפנות לילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה.  
 
* אין להפנות לילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה.  
*במקרה שילד (מעל גיל 12) בחר להשתתף בדיון, אבל ההורה, אנשי המקצוע או האפוטרופוס לדין חושבים שהשתתפותו בדיון (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בטובתו, תיערך התייעצות עם יו"ר הוועדה וההחלטה שתתקבל תנומק ותתועד.  
+
*במקרה שילד (מעל גיל 12) בחר להשתתף בדיון, אבל ההורה הביולוגי, אנשי המקצוע או ה[[אפוטרופוס]] (במידה וישנו), חושבים שהשתתפותו בדיון (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בטובתו, תיערך התייעצות עם יו"ר הוועדה וההחלטה שתתקבל תנומק ותתועד בכתב.  
* גם להורה וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.  
+
* גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות [[חדש: ערר על הוועדה לתכנון טיפול והערכה|להגיש ערר]] לועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.  
  
 
<!--== פסקי דין ==
 
<!--== פסקי דין ==
שורה 63: שורה 64:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf תקנון עבודה סוציאלית- ועדת תכנון טיפול והערכה]
+
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf הוראה 8.9 לתע"ס]- ועדת תכנון טיפול והערכה-תפקידה ודרכי עבודתה.
 
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם.
 
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם.
  

גרסה מ־21:55, 26 במרץ 2018

הקדמה:

זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו בחדש:ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון
הילד יוזמן לוועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה שגם יפגש עם הילד לצורך הכנתו לפני הדיון בוועדה
במקרה שילד לא השתתף בוועדה, אנשי המקצוע ששמעו ונפגשו איתו, יציגו את דבריו, עמדותיו ורצונותיו
במסגרת הדיון בוועדה, אסור לשאול את הילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ככלל, זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בוועדה לתכנון טיפול וההערכה.

 • לרצונו, לרגשותיו, לדעותיו ולעמדה שגיבש, יינתן משקל ראוי (בהתחשב בגילו ובמצבו) בדיון בוועדה ובתכנית הטיפול.

מי זכאי?

 • ילד עד גיל 12 שהתקבלה החלטה על זימונו לוועדה לאחר שנערכה פגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל ולאחר התייעצות עם ההורה ועם יו"ר הוועדה.
 • כל ילד מעל גיל 12 שעניינו נדון בוועדה , אלא אם הוחלט כי נוכחותו בוועדה עשויה לפגוע בו.

תהליך מימוש הזכות

 • הילד יוזמן לוועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לאחר ש:
  • העובד הסוציאלי יוודא כי השתתפות הילד בוועדה תשרת את טובתו וכי הילד מעוניין להשתתף.
  • ההורה הביולוגי של הילד אישר את השתתפותו בדיון והזימון נעשה בתיאום עם ההורה הביולוגי.
  • לפני הוועדה, על העובד הסוציאלי לקיים פגישת הכנה עם הילד.
 • במקרה שלילד מונה אפוטרופוס, יש לשמוע את עמדתו לגבי השתתפות הילד בדיון בוועדה.

השתתפות הילד בדיון

 • זכותו של הילד להשמיע את עמדתו או רצונותיו בדיון בוועדה באופן ובדרך המתאימים לגילו ולמצבו.
 • ילד (מעל גיל 12) שלא ירצה להשתתף בוועדה, רשאי להעלות על הכתב את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.
 • במקרה שהילד לא השתתף בוועדה (מכל סיבה שהיא), אנשי המקצוע ששמעו את הילד, יציגו את עמדתו ורצונו, בדיוק כמו שהילד הציג אותם.
 • במהלך הדיון, ככל הנדרש, יש למסור מידע והסברים לילד בשפה ובצורה המובנת לו.
 • לפני כל קבלת הסכמה מצד הילד (מעל גיל 12) לתכנית טיפול או ביצוע פעולה כלשהי, יש לוודא כי הילד קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.
 • עמדת הילד, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.

חשוב לדעת

 • שמיעת עמדתו ורצונו של הילד בדיון נועדה להתרשמות כללית ולא למטרת איסוף מידע או אימות מידע.
 • אין להפנות לילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה.
 • במקרה שילד (מעל גיל 12) בחר להשתתף בדיון, אבל ההורה הביולוגי, אנשי המקצוע או האפוטרופוס (במידה וישנו), חושבים שהשתתפותו בדיון (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בטובתו, תיערך התייעצות עם יו"ר הוועדה וההחלטה שתתקבל תנומק ותתועד בכתב.
 • גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים